Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Statutární město Přerov zavedlo od 1. 1. 2009 povinné čipování psů

Pes Hugo
Zastupitelstvo města Přerova na svém 19. zasedání konaném dne 08.12.2008 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o trvalém označování psů, s účinností od 01.01.2009. Vztahuje se na všechny chovatele psů chovaných na území města, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Obecně závazná vyhláška byla novelizována Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 ze dne 12.04.2010 a Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2010 ze dne 13.12.2010 a Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 ze dne 20.06.2011. 
Základní informace pro chovatele jsou následující:
  • Chovatel psa chovaného na území města je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií. V případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není trvale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky, je povinen jej nechat trvale označit mikročipem do 30 dnů ode dne, kdy se stal jeho chovatelem. Povinnost se nevztahuje na chovatele, který má psa již trvale označeného nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.
  • Chovatel psa je povinen přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů u odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova, v Bratrské ul. 34, II. poschodí, kancelář č. 50, a to do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem.
  • Údaje o označení psa mikročipem musí být odeslány do Národního registru majitelů zvířat za účelem centrální evidence zvířat a potvrzení o zaevidování musí chovatel předložit odboru ekonomiky. 
  • Náklady za trvalé označení psa mikročipem budou chovateli proplaceny odborem ekonomiky do maximální výše 600 Kč po předložení dokladu o úhradě, registrační karty o označení psa mikročipem a potvrzení o zaregistrování psa v Národním registru majitelů zvířat za podmínky, že chovatel nemá u odboru ekonomiky evidován žádný nedoplatek na poplatcích nebo na pokutách, přihlásil se do evidence označených psů a jejich chovatelů a splnil povinnost označení psa mikročipem v termínu uvedeném v odstavci 1.
  • Úhrada nákladů městem za trvalé označení psa mikročipem se nevztahuje na toho chovatele, který do 31.12.2010 nesplnil povinnost označení psa mikročipem v termínu stanoveném v odst. 1.
  • Chovatel je povinen odboru ekonomiky ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
  • Od 01.01.2009 se zrušilo tříleté osvobození od místního poplatku ze psů pro držitele psa, jehož pes je označen mikročipem. Pokud pes byl již označen mikročipem do 31.12.2008 a byl držiteli psa přiznán nárok na osvobození od poplatku, trvá tato lhůta do jejího uplynutí.
  • Chovatel psa, který do 31.12.2008 nechal psa trvale označit mikročipem, nebo se stal do 31.12.2008 chovatelem psa trvale označeného mikročipem, byl povinen nejpozději do 30.09.2009 se přihlásit do evidence označených psů a jejich chovatelů u odboru ekonomiky.

Veškeré bližší informace získáte a internetových stránkách Statutárního města Přerova v části "Řešení životních situací" - Evidence označených psů a jejich chovatelů nebo na odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova, v Bratrské ul. 34, II. poschodí, kancelář č. 50, případně vaše dotazy zodpoví paní Stanislava Bartoníková (stanislava.bartonikova@prerov.eu ), tel. 581 268 219.

14. 3. 2011 9:23:12 - aktualizováno 14. 1. 2014 9:13:14 | přečteno 3806x | Stanislava Bartoníková

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load