Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Evakuace obyvatelstva

Co je evakuace, na koho se vztahuje, kterých oblastí se týká, co vzít s sebou, na co nezapomenout před a při odchodu. K článku je připojeno krátké instruktážní video.

Evakuace je proces, při kterém dochází k přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí, do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Vztahuje se na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost v souladu s pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Přednostně se evakuují následující skupiny obyvatelstva:
děti do 15 let,
pacienti ve zdravotnických zařízeních,
osoby umístěné v sociálních zařízeních,
osoby zdravotně postižené,
doprovod uvedených osob.

Evakuace se plánuje:
ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (provozy s chemickou, chladírenskou výrobou, např. pivovary, lihovary),

ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření,

při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činosti a z dalších zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu,

při povodňovém ohrožení z prostorů ohrožených záplavami v závislosti na aktuálním vyhodnocení povodňové situace a s ohledem na průběh a dobu příchodu záplavové vlny.

Lhůty pro evakuaci. Doba pro opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se může lišit podle druhu a rozsahu ohrožení. Evakuace se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a průmyslové aglomerace až do 72 hodin. V některých případech může být nutné provedení okamžité evakuace, např. při povodňovém ohrožení.

O nutnosti evakuace se obyvatelstvo dozví zpravidla po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" z následné slovní informace z "mluvící sirény", rozhlasu nebo televize. Více informací o způsobu varovní obyvatelstva a varovném signálu naleznete zde.

Co vše je třeba zabezpečit před započetím evakuace

Před započetím evakuace si připravte evakuační zavazadlo, které opatříte visačkou se svým jménem a dresou. Doporučený obsah zavazadla.

Průběžně do odchodu poslouchejte sdělovací prostředky. Přednostně se řiďte pokyny místních evakuačních orgánů.

Před opuštěním bytu:
uzavřete všechna okna,
uhaste oheň v kamnech, krbech apod.
vypněte všechny elektrospotřebiče, vyjma lednic a mrazáků,
připravte kočky a psy (nejlépe do přenosných boxů), budete je brát s sebou,
ostatní zvířata (např.exotická nebo domácí nelze brát s sebou) předzásobte vodou a potravou,
uzavřete vodu a plyn.

Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem, adresou a s dalšími důležitými údaji (telefonní číslo, zdravotní stav, užívané léky apod.).

Při odchodu:
vezměte evakuační zavazadlo,
řádně uzamkněte byt,
ověřte si, že sousedé vědí, že mají opustit byt,
dostavte se na stanovené místo.

Veškerou činnost provádějte rychle, v klidu a s rozvahou. Odjíždíte-li vlastním vozidlem, dodržujte pokyny všech orgánů zabezpečujícíh evakuaci. Uvědomte si, že některé silnice již mohou být neprůjezdné.

Krátké instruktážní video můžete zhlédnout zde

8. 12. 2008 15:37:50 - aktualizováno 16. 12. 2010 9:32:08 | přečteno 3134x | Irena Přivřelová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21327397
Za týden: 44523
Za den: 7890
Online návštěvníků: 56
 
load