Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

GIS Magistrátu města Přerova je tvořen následujícími kategoriemi informací

KM - Katastrální mapy - různé druhy podle způsobu pořízení

Katastrální mapa, obrázek se otevře v novém okněKe každé parcele je připojen záznam souboru popisných informací, vedený katastrem nemovitostí. V katastrálních mapách je tedy možné zjistit nejen číslo, tvar a polohu parcely, ale také ikona souboruúdaje o vlastnictví pozemku.

Katastrální mapy tedy umožňují vyhledávání údajů o parcele, vlastníkovi a listu vlastnictví

DTM - Digitální technická mapa

Digitalni Technicka Mapa, obrázek se otevře v novém okněDTM zobrazuje skutečný stav situace v terénu včetně výškových údajů a objektů technického vybavení. Mezi prvky technické mapy patří např. budovy, komunikace, chodníky, ploty, stromy a skupiny zeleně, dopravní značení, veřejné osvětlení, povrchové znaky inženýrských sítí, ikona souborutrasy inženýrských sítí atd. DTM pokrývá zastavěná území ve veřejně přístupných plochách.

DTM umožňuje vyhledání adresy podle názvu ulice a čísla orientačního, nebo podle čísla popisného. Pomocí legendy lze ovládat zobrazení prvků DTM, například přidat sítě vybraného správce, některé podrobnější polohopisné prvky, dokonce i ikona souboruletecký snímek.

(Polohopisné prvky DTM jsou zaměřeny polohově v souřadnicovém systému S-JTSK a výškově v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Údaje DTM odpovídají 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410 v podrobnostech odpovídajících měřítku mapy 1:500.)

Pasporty zeleně a komunikací

Pasporty představují evidenci a kategorizaci vybraných prvků technické mapy a také vazbu na plánování jejich údržby včetně finančních nákladů.

Pasport Zelene, obrázek se otevře v novém okněPodkladem pro pasport zeleně

byla DTM doplněná o potřebné popisné údaje, pasportní plochy a parcely katastru nemovitostí. Každý prvek obsahuje informaci, ve které pasportní ploše a parcele se nachází, a další informace, například údaje o svažitosti trávníků, stáří stromů, intenzitní třídě údržby atd.

Pasport komunikací

Pasport Komunikaci, obrázek se otevře v novém okněopět vychází z obsahu DTM a KM. Údaje o šířce, délce a povrchu komunikací byly naplněny automatizovaně ze zaměřeného polohopisu. V pasportních plochách lze zobrazit jednotlivé prvky (komunikace, chodníky, parkoviště, mosty, značky, semafory) včetně jejich kvality - materiál, plocha, délka, kusy.

Aplikace umožní sumarizovat počty, délky a plochy prvků, ležících ve vymezených pasportních plochách. Také lze automatizovat výpočet nákladů na údržbu jednotlivých prvků pasportu komunikací.

ikona souboruRozsah spravovaného území tvoří 80 katastrálních území, ve kterých vykonává Magistrát města Přerova státní správu v přenesené působnosti.

10. 6. 2008 12:51:50 | přečteno 4615x | Ing. Antonín Krejčíř

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21300807
Za týden: 41442
Za den: 8295
Online návštěvníků: 173
 
load