Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Tvorba DTM na Magistrátu města Přerova

Popis tvorby a aktualizace digitální technické mapy v aplikaci ArcGIS 10 za pomocí speciálních nástrojů.

Digitální technická mapa města Přerova je budována od roku 1996. Pokrývá správní území Statutárního města Přerova, tj.14 katastrálních území. Polohopisné prvky DTM jsou zaměřeny polohově v souřadnicovém systému S-JTSK a výškově v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Údaje DTM odpovídají 3.třídě přesnosti dle ČSN 013410 v podrobnostech odpovídajících měřítku mapy 1:500. Datový model odpovídá vyhlášce o základním obsahu technické mapy obce a čítá celkem 107 vrstev. Primárním vstupem při pravidelné aktualizaci DTM jsou geodetická zaměření skutečného provedení stavby v podobě datového souboru ve formátu DGN (MicroStation). Výstupem pak je geografický informační systém, který mimo jiné umožňuje nahlížet do podrobné DTM zaměstnancům magistrátu. Druhým, neméně důležitým výstupem, je DTM v podobě liniové kresby, doplněné bodovými objekty v podobě buněk. Ta je využívána převážně projektanty v podobě datového souboru ve formátu DGN (MicroStation), případně DWG (AutoCAD). Z toho vyplývá nutnost existence dat ve dvou datových modelech: První sada dat pro GIS v podobě geodatabáze obsahující vrstvy s bodovou, liniovou a především plošnou geometrií, obsahující celou řadu atributů. Druhá sada dat v podobě souboru DGN (MicroStation) v podobě vrstev (Level), obsahujících liniové prvky (rozhranní ploch, osy, liniové objekty) a bodové prvky (centroidy, bodové objekty), nejčastěji v podobě buněk. Vlastnosti těchto objektů jsou zachyceny především reprezentací prvku (barva, tloušťka a styl linie). Z hlediska aktualizace je velmi nepraktické uchovávat primární data ve dvou podobách a proto vznikl datový model, který je schopen načíst geodetická zaměření skutečného stavu a uchovat data v takové podobě, ze které bude možno snadno vytvořit obě výše zmiňované datové sady. Model je založen na uchovávání rozhranní ploch zaměřeného geodety a uprostřed každé plochy se nachází bodový prvek - centroid, který je nositelem informace o příslušnosti plochy ke třídě a jejich atributů. Tato data se dají snadno vyexportovat do podoby požadované projektanty, tj. liniová kresba s buňkami v několika vrstvách dle datového modelu. Pro práci s GIS (ArcGIS 10) se z rozhranní ploch a centroidů generují plošné objekty (25 tříd), zcela pokrývající správní území, které přebírají atributy z centroidů ležících uvnitř plochy ohraničené rozhranním ploch. Objekty s bodovou geometrií (stromy, dopravní značky …) nebo liniovou geometrií (zábradlí, osy komunikací…) se nijak neupravují a jsou přímo nositelem atributů. Tento model se za 15 let své existence osvědčil a může být cestou ke snadné aktualizaci DTM, protože vrstvy s rozhranním ploch a centroidy se snadno doplňují a aktualizují z geodetických zaměření skutečného stavu a následným přeplachováním se vždy vytvoří aktuální plošné objekty s výčtem celé řady atributů. Celý postup aktualizace DTM lze realizovat standardními nástroji v licenci ArcInfo, nicméně ty nejsou na tento způsob aktualizace stavěné.

31. 10. 2011 15:07:14 | přečteno 2591x | Ing. Antonín Krejčíř

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336493
Za týden: 45113
Za den: 4491
Online návštěvníků: 65
 
load