Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podrobná struktura odboru kanceláře primátora

Vedoucí odboru

Jméno Funkce Telefon
Ing. Daniela Novotná vedoucí odboru 581 268 487

Oddělení organizační

sídlo: nám. TGM 2

Jméno Funkce Telefon
Zdeněk Daněk vedoucí oddělení 581 268 432
Lucie Srovnalová, DiS. asistentka primátora 581 268 439
Bc. Hana Chmelíčková, DiS granty, dotace, kultura 581 268 490
Iva Kohoutová rada, zastupitelstvo 581 268 437
Ludmila Schönová rada, zastupitelstvo 581 268 489
Magda Jurečková sekretariát 581 268 441
Lenka Roubalová stížnosti, petice, volby, CzechPoint, propagační předměty581 268 492
Bc. Nikola Škurkovárecepce581 268 406

Provádí zejména následující činnosti:

 • zajišťuje sekretářské práce, zabezpečují organizační, informační a evidenční práce pro primátora a jeho náměstky,
 • organizačně a technicky zajišťuje akce pořádané primátorem a náměstky primátora, zajišťuje překlady a tlumočení pro potřeby vedení města,
 • přijímají a vyřizují petice, stížnosti a podněty od občanů,
 • zabezpečují organizaci kulturních zahraničních styků a s tím spojených návštěv,
 • v rámci propagace města zajišťuje propagační předměty,
 • komplexně zabezpečují realizaci grantového programu v oblasti kultury, včetně kontroly a vyúčtování poskytnutých dotací,
 • zajišťuje přípravu schůzí rady a zasedání zastupitelstva,
 • zajišťuje zpracování zápisů, usnesení, pořizují výpisy z usnesení a ze zápisů rady a zastupitelstva, zveřejňují usnesení na webových stránkách města,
 • evidují činnost komisí rady a výborů zastupitelstva,
 • spolupracují s předsedy komisí místních částí a osadních výborů
 • zajišťuje kontaktní místo Czech Pointu 
 • provádí kopírování dokumentů za úhradu

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Jméno Funkce Telefon
Bc. Lenka Chalupová vedoucí oddělení, tisková mluvčí 581 268 412
Ing. Jana Pivodová marketing, propagace města 581 268 205
Mgr. Lenka Tomečková kronika, občanské záležitosti 581 268 452
Ing. Pavla Roubalíková cestovní ruch 581 268 440

Provádí zejména následující činnosti:

 • spolupracuje s novým vydavatelem měsíčníku Přerovské listy,
 • komplexně zabezpečují vedení kroniky města, provádí sběr dokumentačních materiálů, zpracovávají koncept kroniky města, včetně fotodokumentace zabezpečují její přepis,
 • zabezpečují organizaci kulturně společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem, propagaci města a organizaci cestovního ruchu,
 • zajišťuje komunikaci s tiskem a dalšími médii, informuje o záležitostech souvisejících s činností města a veřejnou správou, organizuje tiskové konference,
 • komplexně připravuje podklady pro udělování Ceny města Přerova, včetně zajištění přípravy a realizace jejich předávání,
 • organizuje a zajišťuje mezinárodní vztahy bezprostředně související s činností města a veřejnou správou,
 • spolupracuje při organizaci společenských a kulturních akcí, zejm.moderování.
 •  

Oddělení ochrany a krizového řízení

sídlo: Smetanova 7 - dvorní trakt

jméno funkce telefon
Ing. Tomáš Staněkvedoucí oddělení ochrany a krizového řízení, tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu581 268 710
Irena Přivřelová obrana státu, utajované informace, administrativa 581 268 709
Ing. Ivo Hubík  krizové plánování, skladové hospodářství CO, ochrana obyvatel 581 268 711

Provádí zejména následující činnosti:

 • zpracovává podklady pro Havarijní plán Olomouckého kraje, včetně rozpracování jednotlivých úkolů,
 • zpracovává Povodňový plán obce s rozšířenou působností a Povodňový plán města Přerova,
 • zpracovává Krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává Plán spojení, Plán vyrozumění a Plán evakuace,
 • zpracovává podklady pro dílčí plán obrany a spolupodílí se na plánování obrany státu,
 • zpracovává opatření k zabezpečení mobilizace, 
 • zajišťuje plnění úkolů a činnost Bezpečnostní rady města Přerova a Krizového štábu,
 • plní úkoly související s činností Integrovaného záchranného systému,
 • plní úkoly související se zajištěním připravenosti správního obvodu na mimořádné události,
 • zajišťuje informování a varování obyvatel o vzniku mimořádné události a krizovém stavu,
 • zajišťuje varování obyvatel v případě mimořádné události,
 • plní úkoly spojené s nouzovým přežitím obyvatel a se zásobováním obyvatelstva základními potravinami,
 • plní úkoly spojené se zajišťováním nezbytných dodávek,
 • podílí se na vyhlašování regulačních opatření,
 • zpracovává plán ukrytí města a zabezpečuje činnost krytového útvaru města Přerova,
 • podílí se na zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a údržbě stálých úkrytů,
 • spolupracuje na odborných stanoviscích ke stavbám z hlediska civilní obrany a záplavového území,
 • spolupracuje s ostatními úřady a organizacemi na území obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení a povodňové ochrany,
 • plní úkoly na úseku požární ochrany, zajišťuje a koordinuje požární ochranu na území města a místních částí,
 • organizačně zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů a udržuje akceschopnost členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,
 • spolupracuje na materiálním a finančním zabezpeční jednotek Sboru dobrovolných hasičů,
 • zabezpečuje zřizování ohlašoven požárů,
 • plní úkoly na úseku požární prevence a zpracovává stanovenou požární dokumentaci,
 • plní úkoly na úseku utajovaných informací a zvláštních skutečností.
22. 6. 2011 10:48:09 - aktualizováno 10. 7. 2017 8:15:52 | přečteno 7023x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load