Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Nejpoužívanější právní předpisy odboru ekonomiky

Aktuální znění níže jmenovaných zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky

Oblast místních poplatků

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Oblast vymáhání pokut uložených v přestupkovém řízení a v řízení dle zvláštních předpisů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oblast provozování výherních hracích přístrojů

 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oblast povolování tombol

 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oblast veřejných sbírek

 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Oblast stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Oblast vymáhání neuhrazených faktur

 • Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Oddělení rozpočtu

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy města Přerova

12. 5. 2011 15:04:12 - aktualizováno 17. 7. 2015 9:28:13 | přečteno 2813x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20934441
Za týden: 42082
Za den: 7977
Online návštěvníků: 325
 
load