Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podrobná struktura odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Vedoucí odboru

sídlo Smetanova 7, 3. patro

jméno funkce telefon
Ing. Jitka Kočicová vedoucí odboru 581 268 243

Oddělení evidenčně správních agend a matriky

sídlo TGM 16 - osobní doklady, Bratrská 34 - Czech Point, ohlašovna pobytu, Horní náměstí 10 - matrika

jméno funkce telefon
Bc. Marta Dostalová vedoucí oddělení 581 268 459
Pavla Grohmannová občanské průkazy, evidence obyvatel 581 268 680
Jarmila Kubešová evidence obyvatel, občanské průkazy 581 268 683
Irena Koutná občanské průkazy, evidence obyvatel 581 268 681
Edita Hudcová občanské průkazy, evidence obyvatel 581 268 683
Danuše Mačková administrativa 581 268 682
Eva Christenová cestovní doklady 581 268 693
Alena Venclovská cestovní doklady 581 268 698
Andrea Blinková cestovní doklady 581 268 694
Milena Klímová Czech point, ověřování podpisů a listin, trvalý pobyt, ohlašovna 581 268 240
Hana Střeláková Czech point, ověřování podpisů a listin, trvalý pobyt, ohlašovna 581 268 246
Lenka Králičková Czech point, ověřování podpisů a listin, trvalý pobyt, ohlašovna 581 268 289
Bc. Blanka Běhalíková Czech point, ověřování podpisů a listin, trvalý pobyt, ohlašovna 581 268 130
Ing. Lucie Váňová matrika, manželství 581 268 495
Mgr. Michaela Němčákovámatrika, narození, manželství, Czech Point - ověřování podpisů a listin581 268 465
Milada Stískalová matrika - narození 581 268 457
Kateřina Štěpánková matrika - úmrtí 581 268 461

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • nabízí služby Czech pointu (ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového systému hodnocení osob (řidičů), ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, provádí zápis do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, ověřuje listiny a podpisy, aj.)
 • eviduje trvalý pobyt občanů a rozhoduje o zrušení trvalého pobytu
 • podílí se na organizaci voleb (vede stálý seznam voličů, vydává voličské průkazy, atd.)
 • provádí zápisy do knihy narození, úmrtí a manželství
 • vydává rodný list, oddací list a úmrtní list
 • přiděluje rodná čísla
 • organizačně zabezpečuje svatební obřady
 • povoluje změnu jména a příjmení
 • přijímá žádosti a vydává občanské průkazy a cestovní doklady
 • vede evidenci obyvatel správního obvodu

Oddělení přestupků

sídlo Smetanova 7, 3. patro

jméno funkce telefon
Renata Zobanová, DiS. vedoucí oddělení 581 268 233
Bc. Nikola Koňaříkovásekretariát odboru ESŽ, administrativa, přestupky 581 268 293 
Ing. Martina Světlíková přestupky, výpisy pro orgány činné v trestním řízení 581 268 291
Ilona Hynčicová přestupky 581 268 202
Jarmila Chválková přestupky 581 268 208
Alena Semelovápřestupky581 268 253
Radomíra Chytilová přestupky, oznámení shromáždění 581 268 263
Mgr. Petr Hanák přestupky, oznámení shromáždění  581 268 250
Bc. Pavlína Nezhybová, DiS. přestupky,
agenda výkonu trestu obecně prospěšných prací  
581 268 793

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • projednává přestupky, zejména na úseku veřejného pořádku, majetku a občanského soužití
 • projednává správní delikty dle daných právních předpisů
 • vyhotovuje zprávy k udělení občanství ČR
 • vyhotovuje zprávy pro orgány činné v trestním řízení
 • vyjadřuje se ke spolehlivosti osoby žadatele o vydání zbrojního průkazu
 • vede agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • přijímá oznámení o shromáždění, rozhoduje o zákazu nebo rozpuštění shromáždění

Oddělení dopravně správních agend

sídlo TGM 16

jméno funkce telefon
Mgr. Eva Šáchová vedoucí oddělení,
dopravní značení, přestupky řidičů
581 268 449
Bc. Iveta Vičanovádopravní značení581 268 262
Zdeňka Dosoudilová řidičské průkazy 581 268 689
Daniela Nováková řidičské průkazy 581 268 678
Jana Rašťáková řidičské průkazy 581 268 692
Magda Horákovářidičské průkazy581 268 669
Bc. Otto Fialík přestupky řidičů 581 268 662
Bc. Josef Gogela přestupky řidičů 581 268 667
Mgr. Jiřina Pospíšilová přestupky řidičů, dočasný zástup vedoucí oddělení 581 268 664
Mgr. Zdeněk Zábranský přestupky řidičů 581 268 696
Mgr. Michaela Kozmonová přestupky řidičů 581 268 686
Miroslav Kovařík registrace vozidel 581 268 672
Jiří Navrátil registrace vozidel 581 268 675
Jolana Zaoralová registrace vozidel 581 268 699
Ivana Zsemlová registrace vozidel 581 268 677
Petr Kavka registrace vozidel 581 268 676
Libor Mikšík zkušební komisař 581 268 674
Ing. Petr Škubal zkušební komisař, výzvy provozovatelům vozidel  581 268 671
Bc. Margita Považanová taxi, MAD, stanice měření emisí 581 268 453
Anna Němcová administrativa, taxi 581 268 446
Iva Ratiborská silniční správní úřad 581 268 448

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • vede registr silničních vozidel (přihlášení nového vozidla, přihlášení ojetého vozidla, změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla)
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
 • plní funkci dopravního úřadu ve věcech taxislužby a městské hromadné dopravy a stanic měření emisí
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vede agendu spojenou s bodovým hodnocením řidiče (zaznamenává body, písemně oznamuje dosažení maximálního počtu bodů, odečítá body)
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Oddělení obecní živnostenský úřad

sídlo Smetanova 7, 3. patro

jméno funkce telefon
Ing. Petr Věrný vedoucí oddělení 581 268 527
Mgr. Andrea Hanáková registr živností a CRM 581 268 526
Yveta Kadlčíková registr živností a CRM 581 268 524
Martina Vránová registr živností a CRM 581 268 531
Marie Goeblová DiS. registr živností a CRM 581 268 522
Věra Koníčková registr živností a CRM 581 268 532
Miroslava Deáková registr živností a CRM 581 268 533
Ing. Dagmar Vodičková živnostenská kontrola 581 268 528
Bc. Dana Bartlová  živnostenská kontrola 581 268 529
Mgr. Jaroslav Dobeš živnostenská kontrola 581 268 769

Oddělení vykonává zejména následující činnosti:

 • zabezpečuje činnosti centrálního registračního místa,
 • přijímá a vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
 • vede správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele,
 • vede, aktualizuje a spravuje údaje v živnostenském rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů a vyřizuje žádosti o výpisy z nich,
 • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících, spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení,
 • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven v noční době, zákona o drahách a zákona o civilním letectví,
 • za porušení příslušných předpisů ukládá pokuty, pozastavuje provozování živností a ruší živnostenská oprávnění,
 • přijímá oznámení, upozornění a podněty od občanů a institucí ke kontrole podnikatelských subjektů,
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, nastanou-li překážky provozování živnosti,
 • provádí kontroly zemědělských podnikatelů včetně řešení přestupků a správních deliktů v případě porušení zákona
22. 6. 2011 10:55:13 - aktualizováno 30. 8. 2017 10:21:22 | přečteno 10861x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21307179
Za týden: 39811
Za den: 6456
Online návštěvníků: 157
 
load