Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu. 

Jedná se o podrobný návod na řešení životních situací, zjistíte které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit, podle kterých právních předpisů máte postupovat apod. Pro nalezení konkrétního postupu vložte níže uvedený název životní situace (nebo klíčové slovo) do  VYHLEDÁVÁNÍ V ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Životní situace řešené odborem evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
 1. Ženská příjmení
 2. Změna jména a příjmení
 3. Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 4. Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 5. Uzavření manželství
 6. Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině - vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 7. Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky
 8. Příjmení po rozvodu
 9. Prohlášení o volbě druhého jména
 10. Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 11. Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky
 12. Nahlížení do matričních knih
 13. Poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů
 14. Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
 15. Vydání občanského průkazu
 16. Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas)
 17. Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. rychlovka)
 18. Doplnění nepovinného údaje do cestovního pasu
 19. Hlášení trvalého pobytu
 20. Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 21. Vidimace a legalizace
 22. Vydání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy (Czech Point)
 23. Oznámení shromažďování
 24. Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel
 25. Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
 26. Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")
 27. Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla
 28. Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení
 29. Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
 30. Žádost o výpis z evidenční karty řidiče. Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpis údajů z registru řidičů
 31. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 32. Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 33. Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)
 34. Vydání řidičského průkazu/udělení řidičského oprávnění
 35. Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 36. Ohlášení živnosti volné - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 37. Ohlášení živnosti volné - pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 38. Ohlášení živnosti řemeslné - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 39. Ohlášení živnosti řemeslné - pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 40. Ohlášení živnosti vázané - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 41. Ohlášení živnosti vázané - pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 42. Žádost o koncesi - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 43. Žádost o koncesi - pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 44. Oznámení změn v údajích ohlášení živnosti - fyzická osoba
 45. Oznámení změn v údajích ohlášení živnosti - právnická osoba
 46. Oznámení o pokračování v provozování živnosti
 47. Oznámení o přerušení provozování živnosti
 48. Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 49. Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 50. Zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba, právnická osoba, změny, vyřazení z evidence
27. 6. 2011 11:42:42 - aktualizováno 1. 6. 2016 10:33:07 | přečteno 3025x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21321988
Za týden: 45610
Za den: 12394
Online návštěvníků: 231
 
load