Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Odbor sociálních věcí a školství

Informace o odboru 

Vedoucí odboru:

Mgr. Romana Pospíšilová


sídlo: Smetanova 7, Přerov 750 00
poštovní adresa: Bratrská 34, Přerov 750 11


telefon: 581 268 700
e-mail: romana.pospisilova@prerov.eu

 Mgr. Romana Pospíšilová

Struktura odboru

 • oddělení školství a mládeže
 • oddělení sociálních věcí a zdravotnictví
 • oddělení sociální prevence a pomoci
 • manažer prevence kriminality

Výběr činností odboru

 • zajišťuje podmínky pro předškolní a základní vzdělávání na území města Přerova
 • zabezpečuje školní stravování na území města Přerova
 • komplexně zajišťuje poskytování dotací v oblasti sportu a volného času
 • uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné služby
 • zprostředkovává kontakt s poskytovatelem sociálních služeb
 • podílí se na řešení otázek bydlení, včetně zajištění péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 • řeší problematiku příslušníků romské komunity a národnostních menšin
 • zabezpečuje komplexní výkon sociálně právní ochrany dětí a výkon činnosti sociálního kurátora
 • komplexně zajišťuje poskytování dotací v oblasti sociální a zdravotnické
 • poskytuje základní i rozšířené sociálně právní poradenství
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • poskytuje sociální pomoc při předcházení nepříznivé životní situace
 • poskytuje sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace
 • poskytuje pomoc v krizových situacích
 • realizuje preventivní a osvětové aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P
 • zastupuje při uplatňování práv osoby,  které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce
 • zabezpečuje výrobu, distribuci, evidenci receptů a žádanek s modrým pruhem na opiáty
 • ukládá sankce za správní delikty a přestupky ve zdravotnictví, způsobených škodlivinami(tabák, alkohol a jiné návykové látky)
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální, sociálně zdravotní, podporuje jejich činnosti a organizuje pravidelné setkávání
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a podílí se na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče na daném území
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku
 • zajišťuje projekt "Tréninkové bydlení"
 • zajišťuje projekt "Krizové bydlení"
 • realizuje činnosti v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů


Formuláře


Podrobná struktura odboru sociálních věcí a školství

22. 6. 2011 10:47:59 - aktualizováno 18. 7. 2017 13:42:43 | přečteno 18066x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Řešení životních situací odboru sociálních věcí a školství

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu. 

27. 6. 2011 11:39:30 - aktualizováno 1. 7. 2016 12:37:17 | přečteno 4140x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Nejpoužívanější právní předpisy odboru sociálních věcí a školství

27. 6. 2011 11:39:49 - aktualizováno 11. 5. 2015 10:41:06 | přečteno 4539x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
10. 5. 2011 14:42:44 - aktualizováno 1. 7. 2016 10:23:07 | přečteno 4539x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21112785
Za týden: 46724
Za den: 8911
Online návštěvníků: 301
 
load