Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Informace o odboru

Vedoucí odboru

RNDr. Pavel Juliš


sídlo: Bratrská 34, dvorní trakt, Přerov 750 11
poštovní adresa: Bratrská 34, Přerov 750 11


telefon: 581 268 232
e-mail: pavel.julis@prerov.eu

RNDr. Pavel Juliš

Struktura odboru

 • oddělení stavební úřad
 • oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
 • oddělení vodního hospodářství a zemědělství

Výběr činností odboru

 • komplexně zabezpečuje činnosti obecného stavebního úřadu (poskytování územně plánovacích informací, územní řízení, povolování staveb atd.) a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a komunikací
 • zabezpečuje činnosti silničního správního úřadu (ochranná pásma pozemních komunikací, připojování pozemních komunikací)
 • rozhoduje o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle zákona o vyvlastnění
 • projednává správní delikty v působnosti odboru
 • povoluje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu
 • zpracovává místní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a vyřizuje žádosti o dotace na podporu aktivit EVVO
 • zabezpečuje informování veřejnosti v případě zvýšeného znečištění ovzduší
 • zpracovává návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje nebo mění systém nakládání s komunálním odpadem
 • vykonává státní stavební dohled při obnově, stavebních změnách a údržbě nemovitých kulturních památek a u nemovitostí v chráněných územích z hlediska zájmů státní památkové péče
 • spolupracuje s vlastníky kulturních památek při předkládání jejich žádostí o finanční prostředky poskytované ze státních programů
 • vede evidenci nemovitých a movitých kulturních památek a evidenci válečných hrobů
 • jako vodoprávní úřad vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, schvaluje kanalizační řády, povoluje vodní díla, stanovuje ochranná pásma, vede vodoprávní evidenci atd.
 • vydává a odebírá lovecké lístky, rybářské lístky
 • povoluje nebo ukládá snížení (úpravu) stavu zvěře vyžaduje-li to zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské a lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření
 • ustanovuje, odvolává a ruší rybářské stráže na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru
 • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů.


Formuláře


Rozdělení územních obvodů mezi referenty stavebního úřadu

Jednotlivé referenty najdete v budově Magistrátu města Přerova na Bratrské ulici č. 34, ve dvorním traktu v 1. poschodí.

3. 2. 2016 15:30:09 - aktualizováno 2. 5. 2017 12:25:14 | přečteno 1280x | RNDr. Yvona Machalová | Celý článek
 

Podrobná struktura odboru stavebního úřadu a životního prostředí

22. 6. 2011 10:55:28 - aktualizováno 2. 5. 2017 10:09:51 | přečteno 15157x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Řešení životních situací odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu. 

27. 6. 2011 11:44:58 - aktualizováno 24. 4. 2015 11:31:34 | přečteno 3380x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Nejpoužívanější právní předpisy odboru stavebního úřadu a životního prostředí

27. 6. 2011 12:04:59 - aktualizováno 10. 8. 2015 15:17:54 | přečteno 3389x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
10. 5. 2011 14:45:19 - aktualizováno 4. 5. 2015 7:33:15 | přečteno 3389x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21112785
Za týden: 46724
Za den: 8911
Online návštěvníků: 301
 
load