Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podrobná struktura odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Vedoucí odboru

jméno funkce telefon
RNDr. Pavel Juliš vedoucí odboru 581 268 232

jméno funkce telefon
Pavla Chromá administrativa 581 268 618
Táňa Nevřalová administrativa 581 268 324

Oddělení stavební úřad

jméno funkce telefon
Ing. Jaromír Kluka pověřený vedoucí oddělení, územní řízení 581 268 625
Mgr. Břetislav Kratochvílvyvlastnění a správní delikty581 268 617
Mgr. Lívia Onofrejovávyvlastnění a správní delikty581 268 638
Iveta Koňaříková územní řízení 581 268 644
Ing. Miroslav Fiala územní a stavebně správní řízení 581 268 616
Ing. Jarmila Wagnerová územní a stavebně správní řízení 581 268 622
Alena Hrabinová územní a stavebně správní řízení 581 268 636
Ing. Kateřina Jelinková územní a stavebně správní řízení 581 268 624
Radomír Malík územní a stavebně správní řízení 581 268 623
Ing. Lukáš Janalíkúzemní a stavebně správní řízení581 268 615
Ing. Jana Plíšková územní a stavebně správní řízení 581 268 627
Radmila Pospíšilová územní a stavebně správní řízení 581 268 619
Aleš Skřeček územní a stavebně správní řízení 581 268 643
Danuše Vojtíškováúzemní a stavebně správní řízení581 268 621
Ing. Tomáš Bouda speciální stavební úřad - pozemní komunikace 581 268 447
Bc. Kateřina Skoková speciální stavební úřad - pozemní komunikace 581 268 450

Provádí zejména následující činnosti:

 • komplexně zabezpečuje činnosti obecného stavebního úřadu (poskytování územně plánovacích informací, umisťování staveb, povolování staveb atd.) a speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
 • zabezpečuje činnosti silničního správního úřadu (připojování sousedních nemovitostí, stavby v ochranných pásmech pozemních komunikací)

Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče

jméno funkce telefon
Mgr. Miroslava Švástová vedoucí oddělení, památková péče 581 268 234
Ing. Josef Březina ochrana přírody, památková péče 581 268 248
Ing. Marcela Novotná odpadové hospodářství 581 268 237
RNDr. Yvona Machalová environmentální osvěta 581 268 221
Bea Kotíková odpadové hospodářství 581 268 632
RNDr. Tomáš Ehl ochrana přírody 581 268 220
Ing. Jaroslav Čagánek ochrana ovzduší 581 268 236
Ing. Hana Tesařovákoordinovaná stanoviska, ochrana přírody581 268 228

Provádí zejména následující činnosti:

 • povoluje, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, uděluje souhlas k jejich ošetřování,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
 • vydává závazná stanoviska ke stavební obnově nemovitých kulturních památek, případně ke každému dokončenému stupni dokumentace
 • vydává závazná stanoviska k obnově movitých kulturních památek,
 • zajišťuje potřebná opatření k zabezpečení archeologických výzkumů,
 • spolupracuje s vlastníky kulturních památek při předkládání jejich žádostí o finanční prostředky poskytované ze státních programů,
 • vede evidenci nemovitých a movitých kulturních památek v příslušném územním obvodu,
 • spolupracuje na koncepci údržby městské zeleně,
 • zpracovává místní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), provádí jeho aktualizaci a koordinuje jeho plnění,
 • koordinuje realizaci programu regenerace městské památkové zóny,
 • rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100t za rok), udělení souhlasu může vázat na podmínky

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství

jméno funkce telefon
Mgr. Marek Herman

pověřený vedoucí oddělení,

lesy, myslivost, lovecké lístky, týrání zvířat

581 268 541
Ing. Zuzana Pecovárybářské lístky581 268 535
Ing. Jiří Mašek vodní hospodářství 581 268 537
Alena Bartoníková vodní hospodářství 581 268 534
Mgr. Pavla Tomčíkovávodní hospodářství581 268 536 
Ing. Jitka Havličková zemědělský půdní fond, týrání zvířat 581 268 539

Provádí zejména následující činnosti:

 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • povoluje lov zvěře mimo dobu lovu
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • plní úkoly v ochraně zvířat proti týrání
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • přijímá za město oznámení provozovatelů o přerušení či oznámení dodávky vody
 • jako vodoprávní úřad, např. schvaluje kanalizační řády, povoluje vodní díla - vodovody, kanalizace, stanovuje jejich ochranná pásma atd
22. 6. 2011 10:55:28 - aktualizováno 1. 9. 2017 8:55:58 | přečteno 15263x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load