Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu. 

Jedná se o podrobný návod na řešení životních situací, zjistíte které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit, podle kterých právních předpisů máte postupovat apod. Pro nalezení konkrétního postupu vložte níže uvedený název životní situace (nebo klíčové slovo) do  VYHLEDÁVÁNÍ V ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Životní situace řešené odborem stavebního úřadu a životního prostředí
 1. Občan a řízení podle stavebněprávních předpisů
 2. Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
 3. Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 4. Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 5. Oznamovací povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 6. Oznamovací povinnosti provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší
 7. Obnova nemovité nebo movité kulturní památky
 8. Obnova nemovitostí v památkových zónách nebo v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek nebo památkových zón
 9. Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady
 10. Ochrana krajinného rázu
 11. Zásah do významného krajinného prvku
 12. Stanovení podmínek pro odchylný postup při ochraně ptáků
 13. Kácení dřevin rostoucích mimo les
 14. Zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství
 15. Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami
 16. Oznamovací povinnosti:
  • provozovatelů zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů,
  • provozovatelů zařízení ke sběru a zpracování autovraků,
  • provozovatelů zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu,
  • provozovatelů zařízení podle ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
  • dopravců odpadů,
  • obcí a osob oprávněných ke sběru nebo výkupu odpadů
 17. Kácení lesních dřevin z důvodu ohrožení bezpečnosti osob a majetku
 18. Stavba vodního díla
 19. Umístění stavby na zemědělské půdě
 20. Umístění stavby na lesním pozemku
 21. Obecné užívání povrchových vod a základní informace z oblasti vodního hospodářství
 22. Vydání rybářského lístku
 23. Vydání loveckého lístku
 24. Vyjádření vodoprávního úřadu
 25. Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem podle vodního zákona
27. 6. 2011 11:44:58 - aktualizováno 24. 4. 2015 11:31:34 | přečteno 3397x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21307179
Za týden: 39811
Za den: 6456
Online návštěvníků: 157
 
load