Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Nejpoužívanější právní předpisy odboru vnitřní správy

Aktuální znění níže jmenovaných zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky

Oddělení spisové služby a voleb

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek 
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zák. č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., o provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů 
 • § 31 - 32 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů 
 • usnesení Rady města Přerova č. 1292/47/5 z 12. 4. 2001, kterým schválila rozměry a barevné rozlišení tabulek s čísly popisnými, orientačními a evidenčními 
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení informačních a komunikačních služeb

 • zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů


Právní předpisy města Přerova

12. 5. 2011 15:04:21 - aktualizováno 1. 6. 2016 14:05:03 | přečteno 3024x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load