Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podrobná struktura magistrátu a městské policie

PRIMÁTOR - Puchalský Vladimír, Mgr.
  Městská policie Přerov
  Ředitel Městské policie Přerov - Teriaki Omar, Mgr.
   Zástupce pro interní záležitosti a metodiku - Vyvážil Tomáš
   Zástupce pro výkon služby - Komínek Miroslav, Bc.
 NÁMĚSTEK PRIMÁTORA - Košutek Pavel; Navrátil Tomáš, Bc.
 POVĚŘENÝ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA - Měřínský Petr, Ing.
 TAJEMNÍK - Mlčoch Petr, Mgr.
  KANCELÁŘ PRIMÁTORA
   Vedoucí kanceláře primátora - Novotná Daniela , Ing.
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů
     Vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, tisková mluvčí - Chalupová Lenka, Bc.
      Cestovní ruch - Roubalíková Pavla , Ing.
      Kronika, občanské záležitosti - Tomečková Lenka, Mgr.
      Marketing a propagace - Pivodová Jana, Ing.
    Oddělení ochrany a krizového řízení
     Vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení, tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu - Staněk Tomáš, Ing.
      Krizové plánování, skladové hospodářství CO, hospodářská opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel - Hubík Ivo, Ing.
      Obrana státu, utajované informace, administrativa - Přivřelová Irena
    Oddělení organizační
     Vedoucí oddělení organizačního - Daněk Zdeněk
      Asistentka primátora - Srovnalová Lucie , DiS.
      Granty, dotace, kultura - Chmelíčková Hana, Bc., DiS.
      Rada, zastupitelstvo - Kohoutová Iva; Schönová Ludmila
      Recepce - Škurková Nikola, Bc.
      Sekretářka - Jurečková Magda
      Stížnosti, petice, volby, CzechPoint, propagační předměty - Roubalová Lenka
  KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
   Asistentka tajemníka - Lounová Renata, Ing.
   Oddělení personální
    Vedoucí oddělení personálního - Kuchta Radek, Bc.
     Personalista pro výběrová řízení, vzdělávání - Vičanová Vlasta , Mgr.
     Personální a mzdové záležitosti - Dokoupilová Ivana; Jeřábková Ivana, Bc.; Večerková Eva
   Oddělení právní
    Vedoucí oddělení právního - Hrubá Jana, Mgr.
     Administrativa - Galetová Marie
     Právník - Dvořáková Irena, JUDr., Ph.D.; Onyščuková Kristina, Mgr.
  ODBOR EKONOMIKY
   Vedoucí odboru ekonomiky - Řezáčová Eva, Ing.
    Oddělení místních příjmů
     Vedoucí oddělení místních příjmů - Lanžhotská Milena, Ing.
      Pokuty - Dudíková Lucie, Ing.; Štiková Kateřina, Ing.
      Pokuty, ohlášení tomboly, povolení herního prostoru - Bizubová Alena
      Poplatek za komunální odpad - Bučková Alena; Herzogová Kateřina, Ing.; Jarolímová Lenka
      Poplatek za veřejné prostranství a ubytovací kapacity - Kosičková Blanka, Ing.
      Poplatek ze psů, čipování psů - Bartoníková Stanislava
    Oddělení rozpočtu
     Vedoucí oddělení rozpočtu - Přikryl Tomáš, Ing.
      Administrativa - Vagnerová Leona
      Bankovní vztahy - Bercsényiová Dagmar
      Půjčky z fondu bydlení, kontrola cen - Bukvaldová Kristina
      Rozpočet města - Růžičková Hana, Ing.
    Oddělení účetnictví
     Vedoucí oddělení účetnictví - Horák Antonín, Ing.
      Účetní - dotace - Odstrčilová Kateřina
      Účetní - fakturace - Hakenová Milena
      Účetní - platební styk - Jandová Jana
      Účetní - pokladna - Hlávková Marie; Krybusová Danuše; Pospíšilová Zita
      Účetní - příjmy, inventarizace - Neuwirtová Helena
      Účetní – příjmy, jistoty, nájemní byty - Vyhňáková Renata
      Účetní – výdaje města - Dolanská Zita; Majerová Dagmar
      Účetní – výdaje nájemní byty - Ministrová  Martina
  ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
   Vedoucí odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ - Kočicová Jitka, Ing.
    Oddělení dopravně správních agend
     Vedoucí oddělení dopravně správních agend - Šáchová Eva, Mgr.
      Administrativa, taxi - Němcová Anna
      Dopravní značení - Vičanová Iveta, Bc.
      Přestupky řidičů - Fialík Otto, Bc.; Gogela Josef, Bc.; Kozmonová Michaela, Mgr.; Pospíšilová Jiřina, Mgr.; Zábranský Zdeněk, Mgr.
      Registrace vozidel - Kavka Petr; Zaoralová Jolana; Zsemlová Ivana
      Registrace vozidel - technici - Kovařík Miroslav; Navrátil Jiří
      Řidičské průkazy - Dosoudilová Zdeňka; Horáková Magda; Nováková Daniela; Rašťáková Jana
      Silniční správní úřad - Ratiborská Iva
      Taxi, MAD, stanice měření emisí - Považanová Margita, Bc.
      Zkušební komisař - Mikšík Libor
      Zkušební komisař, výzvy provozovatelům vozidel - Škubal Petr, Ing.
    Oddělení evidenčně správních agend a matriky
     Vedoucí oddělení evidenčně správních agend a matriky - Dostalová Marta, Bc., DiS
      Administrativa - Mačková Danuše
      Matrikářka - narození, manželství - Stískalová Milada; Váňová Lucie , Ing.
      Matrikářka - úmrtí - Štěpánková Kateřina
      Matrikářka – narození, manželství, ověřování podpisů a listin, Czech Point - Němčáková  Michaela, Mgr.
      Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel - Blinková Andrea; Grohmannová Pavla; Hudcová Edita; Christenová Eva; Koutná Irena; Kubešová Jarmila; Venclovská Alena
      Ohlašovna pobytu, trvalý pobyt, Czech Point, ověřování podpisů a listin - Běhalíková Blanka, Bc.; Klímová Milena; Králičková Lenka; Střeláková Hana
    Oddělení obecní živnostenský úřad
     Vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad - Věrný Petr, Ing.
      Registr živností a CRM - Deáková Miroslava; Goeblová Marie , DiS.; Hanáková Andrea, Mgr.; Kadlčíková Yveta; Koníčková Věra; Vránová Martina
      Živnostenská kontrola - Bartlová Dana, Bc.; Dobeš Jaroslav, Mgr; Vodičková Dagmar, Ing.
    Oddělení přestupků
     Vedoucí oddělení přestupků - Zobanová Renata, DiS.
      Přestupky - Hynčicová Ilona; Chválková Jarmila; Semelová Alena
      Přestupky, agenda výkonu trestu obecně prospěšných prací - Nezhybová Pavlína, Bc., DiS
      Přestupky, oznámení shromáždění - Hanák Petr, Mgr.; Chytilová Radomíra
      Přestupky, výpisy pro orgány činné v trestním řízení - Světlíková Martina, Ing.
      Sekretariát odboru ESŽ, administrativa, přestupky - Koňaříková Nikola, Bc.
  ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE
   Vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje - Gala Pavel, Ing.
    Oddělení koncepce a rozvoje města
     Referent oddělení koncepce a rozvoje města - Lesáková Kamila, Ing.
     Vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města - Zlámal František, Ing.
      Administrativa, příprava projektů - Dvořáková Irena
      Městský architekt, urbanismus - Koryčanová Klára, Ing.arch
    Oddělení územního plánování
     Vedoucí oddělení územního plánování - Škubalová Lenka, Ing.
      Územně analytické podklady, cyklokoordinátor města - Janalík  Jiří , Mgr.
      Územní plán města Přerova - Kubík Milan
      Územní plány obcí ORP Přerov - Baumannová Alena, Ing.; Kryšková Hana, Ing.
  ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC
   Vedoucí odboru řízení projektů a investic - Pinkasová Ivana, Ing.
    Odborná asistentka vedoucí odboru - Čechová Kristýna, Bc.
    Oddělení investic
     Vedoucí oddělení investic - Dostál Zdeněk, Ing.
      Referent - Machurová  Miroslava , Ing.
      Referent investic - Piekutowski Miroslav; Raba Jiří
    Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací
     Vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací - Strejček Jan, Mgr.
      Referent správy dotací - Mikulová Hana, Ing.; Vaškových Jiřina, Ing.
      Referent veřejných zakázek - Kalincová Bohdana, Bc.; Řihošková Alena, Ing., DiS
  ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
   Vedoucí odboru sociálních věcí a školství - Pospíšilová Romana, Mgr.
    Manažer prevence kriminality - Krejčířová Dagmar, Bc.
    Oddělení sociální prevence a pomoci
     Vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci - Šintáková Marta, Mgr.
      Administrativa - Štěpánová Hana
      Agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané
       Sociální pracovník - Čechová Martina, DiS.; Doležálková Ilona, DiS.; Chrástková Martina, DiS.; Slaninová Veronika, Bc.
       Sociální pracovník (kurátor) - Buš Boleslav, DiS.
       Sociální pracovník, koordinátor agend - Kapustková Ivana, Bc.
       Sociální pracovník, romský poradce - Němčáková Romana, DiS.
      Agendy sociální práce pro seniory a zdravotně znevýhodněné
       Sociální pracovník - Měchurová Marie, Mgr.; Pospíšilová Iva, DiS.; Rychtová Veronika, DiS.; Volková Lenka, DiS.
       Sociální pracovník, koordinátor agend - Steffanová Kateřina, Mgr. Bc.
    Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví
     Vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví - Kafková Andrea, Mgr.et Mgr
      Administrativa - Štajnarová Alžběta
      Agenda senior taxi a výkon opatrovnictví - Fuksová Zdeňka, Bc.
      Ekonom - Piekutowská Jitka
      Granty a dotace (oblast sociální a zdravotnictví), výkon opatrovnictví - Ulehlová Lenka, Bc.
      Koordinátor agend sociálně-právní ochrany dětí - Poláchová Eva, Bc., DiS.
      Referent samosprávy, bezbariérové byty, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory - Složilová Ludmila
      Referent samosprávy, obecní byty, bytové náhrady, výkon opatrovnictví - Kupková Jana, DiS.
      Referent sociálních věcí
      Referent společné státní správy a samosprávy - Novotná Zdeňka, Bc.
      Referent státní správy a samosprávy - Hrubá Blanka, Mgr.
      Sociální pracovnice - Barošová Daniela , Bc.; Čecháková Silvie; Černošková Lenka, Bc.; Jemelková Hana, Mgr.; Kaderová Renata, Bc.; Kroutilová Lenka, Bc.; Matlochová Danuše, Mgr.; Plchotová Renata; Skácelová Alena, Mgr.; Slováková Simona, Mgr.; Veselá Veronika, Mgr.
      Sociální pracovnice, agenda náhradní rodinné péče - Hlobilová  Jana, Bc.; Jiskrová Pavlína, DiS; Pazderová Silvie, Bc.; Veselá Jana, Bc.
      Sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež - Janů Vlasta, Bc.; Štrbáňová Marcela, Mgr.; Vavříková Romana, Mgr.; Zaoralová Veronika, Mgr.
      Sociální pracovník, stanovení zvláštního příjemce - Jemelková Lucie, DiS.
    Oddělení školství a mládeže
     Vedoucí oddělení školství a mládeže - Hrbek Petr, Mgr.
      Dotace v oblasti sportu a volného času - Hradilová Jana, Bc.
      Financování škol a školských zařízení - Malaníková Eva
      Financování školství ze státního rozpočtu, personální záležitosti ředitelů škol a školských zařízení - Danišová Marcela; Sotorníková Jitka
      Organizačně - správní a provozní záležitosti škol a školských zařízení - Abšnajdrová Martina; Kupková Eva, Ing.
  ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
   Vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb - Dohnal Miloslav, Ing.
    Administrativní pracovník - Ondřejová  Lenka
    Oddělení bytové správy
     Vedoucí oddělení bytové správy - Pospíšilíková Eva, Ing.
      Administrativa, odečty měřidel - Sládečková Pavla
      Dlužné nájemné - Křížovská Ivana
      Ekonom, pojištění - Mikešová Lenka
      Energetik města - Hirschová Petra , Ing.
      Evidence a přepis dlužného nájemného - Tylichová Lenka, DiS.
      Investiční technik - Řehoř  Emanuel
      Provozní technik - Jurečka Stanislav; Navrátilová  Dagmar; Rybářík  Marek, Bc.; Zácha Jaroslav
      Provozní technik, pasportizace budov - Holzerová Zuzana
      Předpis nájmu nebytové prostory - Uhrovičová Zuzana
      Předpis nájmu obecní byty - Rybková  Pavlína
      Správa majetku
      Vymáhání nedoplatků, penále a pokut, evidence pozemků, vybírání nájmů z bytů, penále a splátek v rámci splátkového kalendáře - Strachoňová Alexandra
    Oddělení dopravy
     Vedoucí oddělení dopravy - Salaba Alexandr
      Dopravní značení, zvláštní užívání, odtahy vozidel - Študentová Andrea, Bc.
      Pozemní komunikace místní části, výkupy pozemků-dálnice - Holas David
      Pozemní komunikace Přerov I - Město - Šikulová Irena
      Pozemní komunikace, mosty, odtahy vozidel - Štajnar Jan; vozidel Odtah
    Oddělení majetkoprávní
     Pověřená vedoucí oddělení majetkoprávního - Soldanová Lucie, Mgr.
      Nakládání s majetkem - Doušková Marie; Kadlec Zdeněk; Kozáková Ivana; Poláková Marcela; Štěpánová Jaroslava
      Právník odboru - Odstrčil Zbyněk, Mgr.; Stoklasa Pavel, Mgr.
    Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb
     Vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb - Hubáčková Hedvika, Ing.
      Inventarizace městského majetku - Zmeškalová Tereza
      Komunální služby - Kašíková Michaela
      Odpadové hospodářství - Kousalová Eva, Ing.
      Stavební technik - Kašpárek Miroslav
      Stavební technik, památky - Matula Petr
      Veřejná zeleň - Doupalová Svatava
  ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
   Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - Juliš Pavel, RNDr.
    Administrativa - Chromá Pavla; Nevřalová Táňa
    Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
     Vedoucí oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče - Švástová Miroslava, Mgr.
      Environmentální osvěta - Machalová Yvona, RNDr.
      Koordinovaná stanoviska - Tesařová Hana, Ing.
      Odpadové hospodářství - Kotíková Bea; Novotná Marcela, Ing.
      Ochrana ovzduší - Čagánek Jaroslav, Ing.
      Ochrana přírody - Ehl Tomáš, RNDr.
      Památková péče - Březina Josef , Ing.
    Oddělení stavební úřad
     Vedoucí oddělení stavební úřad - Kluka Jaromír , Ing.
      Silniční správní úřad - Speciální stavební úřad (pozemní komunikace) - Bouda Tomáš, Ing.; Skoková Kateřina, Bc.
      Územní a stavebně správní řízení (obecný stavební úřad) - Fiala Miroslav , Ing.; Hrabinová Alena; Janalík Lukáš, Ing.; Jelínková Kateřina , Ing.; Koňaříková Iveta ; Malík Radomír; Plíšková Jana, Ing.; Pospíšilová Radmila; Skřeček Aleš; Vojtíšková Danuše; Wagnerová Jarmila , Ing.
      Vyvlastnění a správní delikty - Kratochvíl Břetislav, Mgr.; Onofrejová  Lívia , Mgr.
    Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
     Vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství
      Lesy, myslivost, lovecké lístky - Herman Marek, Mgr.
      Pověřená vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství
      Rybářské lístky - Pecová Zuzana, Ing.
      Vodní hospodářství - Bartoníková Alena; Mašek Jiří, Ing.; Tomčíková Pavla, Mgr.
      Zemědělský půdní fond, týrání zvířat - Havličková Jitka, Ing.
  ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
   Vedoucí odboru vnitřní správy - Karola Petr, Mgr.
    Oddělení informačních a komunikačních služeb
     Vedoucí oddělení informačních a komunikačních služeb - Kučerová Jitka, Ing.
      Hospodářský a ekonomický pracovník - Zapletalová Naděžda, DiS
      Informatik - Gocník Ján, Ing.; Jílek Libor; Otčenášková Libuše , RNDr.; Pálka Lukáš , Ing., DiS; Štafura Vladislav, Bc.; Václavík Kamil, Bc.
      Správce DTM, tiskové a datové výstupy - Krejčíř Antonín, Ing.
      Správce GIS - Saňka Tomáš, Ing.
      Správce katastrálních map, administrace GIS - Šaněk František, Ing.
      Správce Technologického centra ORP - Otčenášek Tomáš
    Oddělení spisové služby a voleb
     Vedoucí oddělení spisové služby a voleb - Šlesinger Pavel, Ing.
      Podatelna - Kostíková Alena; Michálková Kamila; Šimoníková Marta
      Přidělování čísel domům, názvy ulic, územní členění,volby - Cetkovská  Helena
      Spisovna MMPr - Veselá Ivana; Vitoslavská Dagmar ; Záchová Magda
    Oddělení vnitřních služeb
     Vedoucí oddělení vnitřních služeb - Vrbová Fanka
      Fakturace, zasedací místnosti MMPr - Blažková Yveta
      Informační kancelář - Červenková Eva; Horáková Drahomíra, Bc.; Mořkovská Radomíra; Šejdová Drahomíra
      Inventarizace majetku - Brázdová Dagmar, Bc.; Čábelková Marta; Hoňková Jarmila
      Materiální vybavení, autodoprava - Mičkalová Lenka
      Technik BOZP, PO - Otáhal Jaromír
      Ztráty a nálezy - Zapletálková Iveta
 ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
  Vedoucí útvaru interního auditu a kontroly - Marečková Eva, Ing., PhD.
   Referent útvaru interního auditu a kontroly - Bendová Helena, Ing.; Galvánková Věra, Ing.; Klementová Alena, Ing.


7. 4. 2008 2:03:56 - aktualizováno 29. 9. 2014 12:02:11 | přečteno 35441x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337815
Za týden: 46435
Za den: 5813
Online návštěvníků: 104
 
load