Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Magistrát města Přerova - 13. dubna

Magistrát města Přerova, náměstí TGM 2, Přerov. Telefon: 581 268 111

KLÍČNICE

Od 10 do 15 hodin

Kancelář primátora:

Návštěvníci mohou nahlédnout do kanceláře primátora a jeho náměstků, setkat se s vedením města. Děti si mohou zkusit napsat z dostupných informací tiskovou zprávu. Prohlídka kronik města i knih o Přerově. Prohlídka zasedací místnosti Rady města.

13.00 - Tisková konference akreditovaných dětských novinářů s primátorem města Jiřím Lajtochem a jeho náměstky.


Magistrát města Přerova, Bratrská 34, Přerov. Telefon: 581 268 111

posta@prerov.eu

Od 10 do 15 hodin

Obor vnitřní správy:

Otevřena všechna oddělení. Oddělení informačních a komunikačních služeb - výstava počítačových komponent. Otevřena spisovna.Otevřena zasedací místnost tajemníka. Otevřeny reprezentační prostory – obřadní síň přerovského zámku (Horní náměstí).

Odbor ekonomiky:

Hry pro děti i dospělé – kvizy, test z matematiky. Podání všeobecných informací  o činnosti odboru, včetně případného seznámení s tiskopisy.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

Informace o připravovaných stavbách, územním plánu, prezentace staveb dotovaných EU, prezentace Mamutova (v zasedací místnosti odboru). Možnost vyhledání pozemku v územním plánu.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:

Komentovaná virtuální prohlídka městské památkové zóny Přerov nad modelem historického jádra. Informační materiály (třídění odpadů, skleníky Michalov, naučné stezky, sady v Předmostí). Prezentace historie „Rybářské aleje“ – nástěnka. Prezentace situací pravomocně územně povolených dopravních staveb ve městě Přerově: dálnice D1 úsek 0136, průpich a mimoúrovňová křižovatka v Předmostí. Výklad k vystavenému „Územnímu plánu města Přerova“. Prezentace (plakáty, časopisy, praktické ukázky atd.) v oblasti vodního hospodářství, myslivosti a lesnictví. Vědomostní kvizy v oblasti vodního hospodářství či v oblasti lesů. Na prověření zručnosti "Hod pytláckou udicí na cíl", včetně přednášky o společenské škodlivosti pytláctví.

Pracoviště ohlašovny a Czechpoint:

Prohlídka prostor kanceláří pracoviště, informace o činnostech ohlašovny pobytu a ukázka tiskopisů. Prezentace kontaktního místa veřejné správy - Czechpoint, které poskytuje občanům ověřené údaje vedené v centrálních registrech.


Magistrát města Přerova, Smetanova 7, Přerov. Telefon: 581 268 111

Od 10 do 15 hodin

Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociální prevence a pomoci: Prohlídka prostor oddělení. Informační kiosek. Propagační materiály prezentující činnosti na oddělení.

Registrační formuláře a propagační materiály k Senior pasu. Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Materiály pro řešení dluhové problematiky občanů. Informační materiály z oblasti nepojistných dávek, pracovních příležitostí atd. Prezentace osvětově preventivních projektů "Babi, dědo, nejste sami..." a "Senior symposium". Miniporadna sociálního poradenství.

Psychologický test osobnosti. Ukázky znakové řeči, možnost vyzkoušet si čtení slepeckého písma, hraní her pro zrakově postižené.

Oddělení školství a mládeže:

Odborná konzultace na dotazy občanů. Prezentace škol a školských zařízení na PC. Informační letáčky škol a školských zařízení.Vědomostní kviz

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví:

Prezentace ve vestibulu - náplň práce jednotlivých oddělení. Informační letáčky s náplní jednotlivých oddělení s kontaktními údaji.

Nový katalog poskytovatelů sociálních služeb. Program pro rodiny s dětmi: „Putování po oddělení“.

Letáky a informace k životním událostem - rozvod, výchova dětí, náhradní rodinná výchova. Dětský koutek - omalovánky, puzzle.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu:

prohlídka kanceláří, zasedací místnosti, seznámení se strukturou a prací oddělení.

Kancelář primátora – oddělení ochrany a krizového řízení:

13.00 - 14.00 - provedení a seznámení se s Centrem krizového řízení, budova HZS ÚO Přerov (Šířava 25, Přerov - 1. patro)

14.00 - 16.00  - ukázka požárního útoku mladými hasiči (ve dvoře Smetanova ul. 7) - s možností zapojení dětských hostů do tohoto sportu, ukázka skladu CO (Smetanova ulice - dvůr), ukázka a popis pracoviště pro práci s utajovanými informacemi, dobrovolní hasiči města provedou ukázku nově zakoupeného vozidla (včetně vybavení)


Magistrát města Přerova, nám. T. G. Masaryka 16. Telefon: 581 268 111

Od 10 do 15 hodin

Pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel: Prohlídka fotokabin s možností nechat se zkušebně vyfotit na žádost o občanský průkaz nebo cestovní doklad. Prohlídka zázemí kanceláří pracoviště. Informace o činnosti pracoviště. Vysvětlení fungování vyvolávacího zařízení a ukázka objednávání přes internet.

Dopravně správní agendy: Seznámení s náplní práce, která je vykonávaná na oddělení (agenda řidičských průkazů, vozidel, přestupků, MAD, taxi, dopravní značení atd.). Seznámení s novým centrálním registrem vozidel, nahlédnutí do prostor archivu registru vozidel, ukázka likvidace registračních značek. Seznámení se systémem bodového hodnocení řidiče, nahlédnutí do prostor evidence karet řidičů, nástěnka všech doposud vydávaných řidičských průkazů s vyznačením doby platnosti. Ukázka práce s Centrálním systémem evidence uzavírek Ukázka bezpečnostních prvků užívaných v obci ke zklidnění dopravy (fotodokumentace). Statistika nehodovosti v Přerově. Prezentace v powerpointu "Informační nastínění agendy taxislužba".


Matrika

Horní náměstí 10, Přerov

Od 10 do 15 hodin

Prohlídka prostor kanceláří matriky a obřadní síně na matrice, informace o matriční činnosti, ukázka tiskopisů, informace pro zájemce o možnostech uzavírání sňatků v Přerově, prezentace sňatků v parku Michalov. Informace o počtu narozených dětí, počtu uzavření manželství, přehled nejoblíbenějších jmen dětí narozených v Přerově.

Městská policie, nám. TGM 1, Přerov. Telefon: 581 268 417

Od 9 do 16 hodin

Na náměstí TGM: Prohlídka služebního vozidla. Možnost vyzkoušení protiúderového oděvu.

Informační stánek oddělení prevence.

KLÍČNICE

27.2.2013 10:48:08 - aktualizováno 14.3.2013 13:41:23 | přečteno 1277x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4560868
Za týden: 1203564
Za den: 1190999
Online návštěvníků: 825
 
load