Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Školy a školská zařízení - 6. dubna

KLÍČNICE1. Mateřské školy

Mateřská škola Máchova 14, Přerov. Telefon: 581 331 222

Odloučené pracoviště Sokolská 26, Přerov. Telefon: 581 332 366

ms-keramicka@volny.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

MŠ Máchova 14: Prohlídky budovy. Možnost nahlédnutí do fotodokumentace. Pohádková stezka – lovení rybiček, krmení obra, cesta odvahy, výroba keramických medailí za statečnost.

Sokolská 26: Prohlídka budovy. Možnost nahlédnutí do fotodokumentace. Pracovní dílnička – skládání z papíru. Centrum škola – práce s tabulkami LOGICO.Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov.Telefon: 581 201 352

ms.dvorakova@medialine.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Možnost poznat celou mateřskou školu. Zapojit se do hry dětí na školní zahradě, podívat se na fotografie z různých činností, nebo si prohlédnout výrobky dětí z výtvarného kroužku.

1. oddělení Sluníčka: „Ve školce my neleníme, cvičíme a závodíme, kdo by to byl do nás řek, překážky my zvládneme hned!“ Ukázka tělesné výchovy na náčiní a nářadí, překážková dráha pro děti.

2. oddělení Koťátka: „Nůžky, papír, barvičky, maluj třeba zajíčky, taky něco vyrobíme, vůbec se tu nenudíme.“ Děti si mohou vyrobit malou drobnost.

3. oddělení: „Za rok půjdeme do školy, čekají nás úkoly, počítač je kamarád, učím se na něm moc rád.“ Děti si mohou zkusit hry na počítači, ke hře budou nabídnuty nové stavebnice.

4. oddělení - „Vyslovovat správně hlásky, úkol máme veliký, proto pilně trénujeme, všechny hlásky, slabiky.“ Ukázka logopedické třídy, práce s dětmi při nápravě řeči.


Mateřská škola Komenského 25, Přerov. Telefon: 581 332 015

mskomenskeho@medialine.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Prohlídka zařízení a vybavení mateřské školy. Návštěvníci se mohou také podívat na zájmové činnosti dětí nebo si zacvičit jógu.

10.00  - 11.00 - tvořivé dílny, výroba drobných předmětů

11. 00 - 13.00 - prohlídka prostor školy

13. 00 - 15.00 - jógová a relaxační cvičení, masáže pod vedením zkušeného cvičitele


Mateřská škola Kouřílkova 2, Přerov. Telefon: 581 202 285

Odloučené pracoviště Jasínkova 4, Přerov. Telefon: 581 277 517

mskolaeko@seznam.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Prohlídka mateřské školy i zahrady. Prezentace fotografií z akcí pořádaných školou. Ukázky výrobků dětí. Ekohrátky pro všechny – aktivity pro děti a rodiče.

Mateřská škola Kratochvílova 19, Přerov. Telefon: 581 738 429

mskratochvilova@tiscali.cz

Od 10.00 do 16.00 hodin

Prohlídka všech tříd mateřské školy a provozní místnosti. Prohlídka kroniky školy od jejího otevření v roce 1956. Prohlídka fotodokumentace z historie školy. Výstava současných dětských prací. Promítání DVD nahrávky z vystoupení dětí a akcí MŠ.

11.00 až 12.00 - pro děti předškolního věku s doprovodem bude otevřena školní zahrada


Mateřská škola Lešetínská 5, Přerov. Telefon: 581 210 524

mslesetin@centrum.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny propagační letáčky s informacemi o škole a jejich aktivitách.

10.00 - vystoupení dětí z tanečního a dramatického kroužku

10.00 – 11.30  - zábavný program „Po stopách zvířátek“ - na sportovních stanovištích: lví hlava (hod míčkem na cíl), mravenečkova dílna (skládání obrázků z barevných vršků PET lahví), klokaní závody (skoky v pytlích), sloní paměť (obrázkový strom), lachtanův balónek (kutálení balónu do cíle), pejsek hledá místo úkryt kosti (ringo-cesta)


Mateřská škola Optiky 14, Přerov. Telefon: 581 331 582

Odloučené pracoviště Grymovská 21, Přerov – Kozlovice. Telefon: 581 332 613

msoptiky@medialine.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Prohlídka školy a školní zahrady. V prostorách  školy  budou ke zhlédnutí  fotoalba a kronika  školy.

Oddělení kuřátek - výtvarná a pracovní činnost (nabídka  připraveného materiálu a možnost děti s rodiči, či jinými návštěvníky malovat či tvořit dle nabídky)

Oddělení  motýlků - cvičení  na  překážkové  dráze, cvičení dle hudby pro návštěvníky s dětmi

Oddělení  berušek - nabídka pracovních listů, stavebnic a her pro návštěvníky s dětmi


Mateřská škola U tenisu 2, Přerov. Telefon: 581 331 581

Odloučené pracoviště Zakladatelů 9, Přerov – Henčlov. Telefon: 581 332 402

reditelka@msutenisu.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

MŠ U tenisu: Prohlídka celé budovy školy. Prohlídka školní zahrady.

1.třída - ukázka výtvarných prací dětí

2.třída  - ukázka školního a třídních vzdělávacích programů školy včetně fotografií z 

3.třída  - jídelníčky s ochutnávkou dětských  „svačinkových pomazánek“

4. třída - ukázka fotografií zaměstnanců a absolventů školy se jmennými seznamy

MŠ Henčlov:  Zpřístupnění třídy, herny a technického zázemí, možnost prohlídky školní zahrady. Výstavka dětských prací, fotografií z akcí školy .


Mateřská škola Radost, Kozlovská 44, Přerov. Telefon: 581 202 363

info@msradost.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Třída I. - Kuřátka

10.00 – 11.00  - cvičení s overbally a gymbally

11.15 - 15.00  - cvičení s využitím tělovýchovného nářadí a náčiní

Třída II. - Sluníčka

10.00 - 11.00   a 14.00 – 15.00  -   hudební koutek – zpěv známých písní  s doprovodem klavíru a využitím Orffova instrumentáře

11.00 – 14.00 - výtvarná dílna


Mateřská škola Píšťalka, Máchova 8, Přerov.Telefon: 581 331 464

Odloučené pracoviště Na odpoledni 16,Přerov. Telefon: 581 331 463

ms.pistalka@seznam.cz

Od 10 do 15 hod.

Prohlídka  obou mateřských škol a školních zahrad

MŠ Máchova 

10.00 - 11.40 - možnost nahlédnutí do ŠVP,výstava dětských prací,volné hry dětí

11.40.- 13.20 - tvořivá dílna pro veřejnost

13.20 - 15.00 - "Kdo si hraje ,nezlobí" - plnění úkolů na stanovištích

MŠ  Na odpoledni

10.00 - 11.40 - 1.oddělení - výstava dětských prací,pracovní listy,volné hry dětí

11.40.- 13.20 - 2.oddělení -tvořivá dílna pro veřejnost

13.20 - 15.00 - 3.oddělení -zumba pro děti i rodiče


Mateřská škola Hlavní 61, Přerov – Újezdec. Telefon: 581 204 183

Odloučené pracoviště Mírová 19, Přerov – Lověšice. Telefon: 581 204 103

kleskenova@c-box.cz

Od 10.30 do 15.30 hodin

Prohlídka obou mateřských škol a školních zahrad s herními prvky.

10.30 – 11.30 - výstavka výtvarných prací – obě mateřské školy

11.30 – 12.30 – výstavka velikonočních výrobků – obě mateřské školy

12.30 -  13.30 – výstavka vhodných knih pro předškolní děti - obě mateřské školy

13.30 -  15.30 – prohlídka rukodělných výrobků z lepeného a barveného papíru – Lověšice

13.30 -  15.30 –  zpřístupnění I. patra budovy  i s knihovnou pro veřejnost - Újezdec
KLÍČNICE2. Základní školy 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Hranická 14, Přerov – Předmostí. Telefon: 581 211 739

Odloučené pracoviště MŠ Za humny 1, Přerov - Vinary. Telefon: 581 212 286

info@zsjakprerov.cz

Od 10 do 15 hodin

Máte rádi období pravěku a mamuty? Vše o tomto tématu, ale i mnoho jiných zajímavých informací se dozvíte během návštěvy základní školy.

10.00 , 12.00, 14.00  - prohlídka Malého školního muzea s průvodcem

10.30 , 12.30, 14.30 -  komentovaná prohlídka školních prostor včetně nové síně Komenského

11.00 - divadelní představení žáků školy

13.00 - putování po přírodovědných stanovištích v areálu školy - malá naučná stezka


Základní škola Za mlýnem 1, Přerov. Telefon: 581 250 034

kancelar@zszamlynem.cz

Od 10 do 15 hodin

Máte chuť porazit učitele ve florbale? Chcete vidět vystoupení školní kapely? Odnést si vlastnoručně vytvořený keramický výrobek? Máte jedinečnou příležitost.

10.00 – 11.00 - florbalový turnaj mezi učiteli a veřejností v tělocvičně školy (sportovní náčiní je možno zapůjčit, s sebou pouze sportovní obuv)

11.00 – 12.00  - vystoupení školní kapely Behind The Mill před sborovnou

12.00 – 13.00  - práce na interaktivní tabuli (hry, testy aj.) v učebně IVOŠ - učebna s interaktivní tabulí, ozvučením a hlasovacím systémem, 

13.00 – 15.00 - práce s keramickou hlínou - malý kurz keramiky v keramické dílně


Základní škola Trávník 27, Přerov. Telefon: 581 275 911

info@zstravnik.cz

Od 10 do 15 hodin

Chcete vidět taneční vystoupení různých stylů? Hrát si s kouzelnou tabulí? Zažít sportovní aktivity a mnoho dalšího? Přijďte!

10.00 – 10.30 - vystoupení souboru Trávníček před školou, vystoupení  mažoretek před školou (v případě nepříznivého počasí v hale školy)

10.00 – 11.30 - keramika pro děti i rodiče

11.30 -  13.00 - keramika pro děti i rodiče 

11.00 – 12.00 - zumba pro děti i rodiče

10.00 – 14.00 - hraní s kouzelnou tabulí.

10.00 – 14.00 - enkaustika pro děti i rodiče (obrázky malované rozehřátým voskem)

Stolní tenis. Zábavné učení s počítačem v učebnách. Zápolení rodičů a dětí „Kdo je lepší – máma, táta nebo já?“ Jarní práce na zahradě – biozahrada. Sportovní aktivity - kopaná, florbal, přehazovaná, volejbal, badminton.


Základní škola Svisle 13, Přerov. Telefon: 581 701 811

skola@zssvisle.cz

Od 10 do 17 hodin

Zajímají vás sportovní a vědomostní soutěže, ukázky interaktivní výuky či tvořivé dílny? Chcete se podílet na jednom rekordu? Máte možnost.

Sport pro všechny – přijďte se podívat a vyzkoušet

10.00 – 11.00  - kinball

11.00 – 13.00  - stolní tenis, turnaj ve florbalu

13.00 – 14.00  - kinball

14.00 – 15.00  - tancování s Dádou

15.00 – 16.00  - pilates

16.00 – 17.00 - taneční hry

Jarní tvoření pro každé stvoření

10.00 – 12.00  - výtvarné dílny pro malé i velké

13.00 – 17.00  - výtvarné dílny pro malé i velké

Zdravý životní styl

11.00 – 13.00  - vaříme zdravě

13.00 – 15.00  - péče o pleť, líčení – ukázky

Hrátky s počítačem

10.00 – 12.00  - výukové programy, kvízy, soutěže

13.00 – 17.00  - výukové programy, kvízy, soutěže

Škola hrou

10.00 – 12.00  - EKOPOLIS

12.00 – 14.00  - Logico Picolo

14.00 – 15.00  - Turistika

15.00 – 17.00  - Superfarmář

Rekord s překvapením

13.00 – 17.00  - pokus o netradiční rekord

Jarmark

10.00 – 15.00  prodejní výstava jarních výrobků

Prohlídka školy

10.00 – 17.00  - volná prohlídka školy

10.00 – 11.00  - prohlídka s průvodcem

14.00 – 15.00  - prohlídka s průvodcem


Základní škola Boženy Němcové 16, Přerov. Telefon: 581 297 934

zsbn@zsbn-prerov.cz

Od 10 do 15 hodin

Máte v plánu navštívit jednu z nejstarších škol v Přerově? Pojďte dál…

Prohlídka všech tříd.

10.00 – 11.00 -  taneční vystoupení žákyň

 

Základní škola Velká Dlážka 5, Přerov. Telefon: 581 225 111

jsucha@zsdlazka.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Chcete si zahrát vybíjenou či kopanou? Vyzkoušet si školní povinnosti? Budete mít příležitost.

„Hrajeme si na školu“

10.30 – 11.30  - program pro budoucí školáky

13.00 – 14.00 - program pro budoucí školáky

Sportovní turnaj tříd ve zvolených sportech (vybíjená, volejbal, sál. kopaná, florbal…)

Dopoledne - I. stupeň

Odpoledne - II. stupeň


Základní škola Želatovská 8, Přerov. Tel.: 581 202 970

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Od 10 do 16.00 hodin

Toužíte vrátit se zpět do dětských let - a zajímá vás, jak to teď ve škole vypadá? Využijte dne otevřených dveří a z různorodé ochutnávky všech činností školy si určitě vyberete.

Tělocvična

10.00 – 11.00 - taneční vystoupení žáků 1. stupně

11.00 – 11.30  - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - divadelní představení žáků 5.A 

11.30 – 12.00  - Cesta kolem světa – vystoupení žáků 4.B a 8.B

12.30 – 14.30 - turnaj 6. a 7. tříd ve florbale

14.30 – 16.00  - testy olympijské zdatnosti pro rodiče a sportovní nadšence

14.30 – 16.00  - testy olympijské zdatnosti pro rodiče a sportovní nadšence

Školní družina

1. oddělení - Zazpívej a tancuj

2. oddělení - Obehraj kamaráda, postav si hrad

3. oddělení - Kresli a tvoř

4. oddělení - Uvař a ochutnej

Prostory před školní jídelnou

10.30, 12.30, 14.30 -  Od básničky přes písničku k tanci – vystoupení pěveckého sboru a tanečního kroužku

Třídy a učebny

7.A - netradiční hodina zeměpisu

6.B - návštěva v mikrosvětě – co pouhým okem nevidíme

Učebna chemie - chemie v praxi – pokusy

Jazyková učebna - angličtina trochu jinak

Učebna výtvarné výchovy - výtvarné dílny

8.A - puzzle a křížovky

2.B, 3.B, 4.A, 5.A - ukázky přírodovědných pokusů

1.A,B, 2.A - dřevěné dílničky

2.A,B - studená kuchyně

3.B - výtvarná dílna

3.A - vědomostní soutěž pro děti

4.A, 5.B - kvizy a rébusy


Základní škola U tenisu 4, Přerov. Telefon: 581 701 610

skola@zstenis.com

Od 10 do 15 hodin

Chcete se projít hlavní chodbou a nakouknout do všech učeben a odborných pracoven? Podívat se do gymnastické haly? Chcete se podívat na turnaj ve stolním tenise? Můžete…

Učebny a odborné pracovny s digitální technikou 

10.00 – 11.00 - prohlídka učebny prezentace svobodného software, turnaj ve FROZEN BUBBLE

14.00 – 15.00 - prohlídka učebny a prezentace svobodného software, turnaj ve FROZEN BUBBLE

Cvičná kuchyňka

10.00 - 14.00  - prohlídka kuchyňky, výroba pokrmů žáky z kroužku vaření

14.00 - ochutnávka výrobků žáků z kroužku vaření

Keramická dílna  

10.00 – 15.00 - ukázka vyrábění a výstava výrobků

Velká tělocvična

10.00 – 11.30 -  florbalová utkání dívek 8. a 9. tříd

11.30 – 13.00 - rodinný turnaj v sálové kopané –  rodiče s dětmi (žáci 1. stupně)

13.30 – 15.00 - ukázky společenských a latinskoamerických tanců – taneční kroužek

Gymnastická hala

11.00 – 12.00  - základní průprava juda - trénink žáků 2.stupně, 

13.00 – 14.00 - pohybové aktivity zaměřeny na gymnastické prvky


Základní škola a Mateřská škola Pod skalkou 11, Přerov – Předmostí. Telefon: 581 211 736

Odloučené pracoviště MŠ Jabloňová 4 , Přerov – Čekyně. Telefon: 581 211 047

Odloučené pracoviště ZŠ Hranická 14, Přerov – Předmostí. Telefon: 581 211 337

materidouska1@iol.cz

Od 10.00 do 15.00 hodin

Přejete si zažít netradiční olympiádu? Vidět speciálního pedagoga v praxi? Přijďte se podívat.

Budova MŠ  (Pod skalkou 11)

10.00 - 15.00  - tvoření dětí s rodiči

Budova 1.stupně (Pod skalkou 11)

11.00 – 12.30  - netradiční olympiáda pro děti i dospělé

13.00 – 15.00  - netradiční olympiáda pro děti i dospělé

Středisko volného času (Pod skalkou 11)

11.00 – 13.30  - tvoření v keramické dílně

Budova 2. stupně (Hranická 14)

10.00 – 15.00  - výstava „Adopce na dálku“

10.00 – 12.00  - ukázka práce speciálního pedagoga na školním poradenském pracovišti

11.00 – 14.00  - ochutnávka výuky

MŠ Čekyně

Prohlídka školy. Výstavka dětských prací.
KLÍČNICE3. Školní jídelny
 

Školní jídelna Hranická 14, Přerov – Předmostí. Telefon: 581 211 656

sjprerov@iol.cz

Od 11 do 14 hodin

Prostory jídelny přístupné veřejnosti. Do kuchyně bude možné nahlédnout přes výdejní okénka.

11.00 - ochutnávka pomazánek drožďové, čočkové a vaječné

12.00 - ochutnávka rybího filé na nivě, návštěvníci mohou ochutnat boloňské špagety se sýrem, čínu z kuřecího masa

13.00 - ochutnávka salátu čočkového a salátu z mrkve a jablek


Zařízení školního stravování, Trávník 27, Přerov. Telefon: 581 202 491

Odloučené pracoviště školní jídelna – vývařovna, Kozlovská 44, Přerov. Telefon: 581 203 198

jidelna@medialine.cz

Od 10 do 15 hodin

Prohlídka obou školních jídelen. Ochutnávka 3 druhů jídla


Zařízení školního stravování Kratochvílova 30, Přerov. Telefon: 581 701 553

Odloučené pracoviště Velká Dlážka 5, Za mlýnem 1, Želatovská 8, Svisle 13, Přerov.

Od 10 do 15 hodin

Ochutnávka 3 druhů hlavního jídla na všech pracovištích.


Školní jídelna U tenisu 4, Přerov. Telefon: 581 201 259

sj@zstenis.com

Od 10 do 15 hodin

Prohlídka prostor školní jídelny. Nahlédnutí do varny. Možnost degustace 3 druhů hlavního jídla s přílohou a doplňkem, nachystány budou 2 druhy polévek  a 3 druhy pomazánek. Prezentace evidence stravného včetně internetového zpracování objednávek stravy. Prezentace jídelních lístků. Představení netradičních surovin využívaných při přípravě pokrmů.

KLÍČNICE

27.2.2013 10:48:26 - aktualizováno 1.3.2013 13:53:51 | přečteno 1307x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4795696
Za týden: 1438392
Za den: 1425827
Online návštěvníků: 487
 
load