Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Odtahy vozidel

Vrak

Druhy odtahů

K odtahu vozidla může dojít z následujících důvodů:

 • Překážka provozu (§ 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 
  „Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“

 • Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti (§ 27 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  „O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele“.

 • „Botičky“  (§ 17a odst. 6 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů)
  „Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.“

 • Autovrak na komunikaci (vozidlo zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu)
  • odtahovat a vymáhat parkovné lze jen za dobu, než vznikla vlastníkovi komunikace povinnost vrak zlikvidovat. Úschova vozidla, které měl vlastník komunikace povinnost zlikvidovat, není odůvodněná, a tudíž nevzniká právo na náhradu nákladů. Na ty je nárok jen za odtah a likvidaci, případně také za parkování do doby, než uplynula lhůta pro vlastníka vraku k dobrovolnému odstranění vraku, pokud jde zároveň o překážku provozu nebo neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti. 
  • silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka komunikace, aby vrak odstranil z komunikace, nebo pokud byl odtažen na odstavné parkoviště, aby si toto vozidlo vyzvedl. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena tato povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace likvidaci vraku na náklady provozovatele vozidla.

 • Vozidlo/vrak mimo komunikaci (§ 37 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
  O odtahu vozidla rozhoduje obecní úřad. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je možné ho identifikovat. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace na úřední desce, má se za to, že vozidlo je vrak. Obecní úřad jej zlikviduje. Náklady je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Režimy odtahů:

 • REŽIM 1 - Překážka provozu
 • REŽIM 2 - Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti
 • REŽIM 3 - Botičky
 • REŽIM 4 - Autovrak na komunikaci
 • REŽIM 5 - Vozidlo/vrak mimo komunikaci

Související dokumenty:

Kontakty:

Odtahové parkoviště

areál Stavebního bytového družstva Přerov, na adrese Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí

Vydávání vozidel

MMPr – MAJ vydává vozidlo vždy v:

 • pondělí a středu od 8 hod. do 17 hod., 
 • úterý a čtvrtek od 8 hod. do 15 hod.,
 • pátek od 8 hod. do 14:30 hod.


AKTUÁLNÍ ODTAHY

 Datum odtahu  čas odtahu  typ vozidla  značka - SPZ Podrobnosti Režim
odtahu
 15.3.2017  9:45  Hyundai  5M4 3326  Hyundai, SPZ 5M4 3326  
 15.3.2017 10:15  Škoda Felicie  2Z2 7104  Škoda Felicie, SPZ: 2Z2 7104  
 15.3.2017 10:45   Renault Twingo  2M4 2992  Renault Twingo, SPZ: 2M4 2992  
 15.3.2017 11:15  Peugeot  3C9 5638  Peugeot, SPZ: 3C9 5638  
 15.3.2017 12:45  Ford Escort  4M0 5954  Ford Escord, SPZ: 4M0 5954  
 15.3.2017 13:15   Volkswagen Golf  4Z37078  Volkswagen Golf, SPZ: 4Z3 7078  
 15.3.2017 13:30   Fiat   VIN: ZFA22000012590139  Fiat, VIN: ZFA22000012590139  
 15.32017 14:00   Škoda Felicie   bez SPZ a VIN kódu   Škoda Felicie, ul. Šrobárova  
 16.3.2017  9:30  Mitsubishi Colt  UHE 0399  Mitsubishi Colt  
 24.3.2017  8:45  Ford Escort  OCM 1050  Ford Escort bez RZ  
 6.4.2017 16:00  Ford Escort  3M4 8086  Ford Escort, SPZ 3M48086  
 18.4.2017  11:00 Renault Espace   PMR 25-35  RENAULT ESPACE, RZ PMR 25 – 35  režim 5
 21.6.2017  18:00  Škoda Octavia  4Z9 3591 Škoda Octavia 4Z93591  režim 1
 29.6.2017  10:30 Daewoo Lanos   bez SPZ a VIN kódu  Daewoo Lanos  režim 4
 3.7.2017  7:00  Ford  AKO 0717  Ford SPZ AKO 0717  režim 3
 3.7.2017  8:15  Škoda Felicia, pick-up  2B4 8528  Škoda Felicia, pick-up, SPZ 2B4 8528  režim 3
 3.7.2017  9:00 Lancia  3SF 1920   Lancia SPZ: 3SF 1920  režim 3
 3.7.2017 10:45 Opel Corsa bez SPZ a VIN kódu Opel Corsa, Pod Skalkou režim 4
      
      
      
      
      
           
           


Opel Corsa, Pod Skalkou

Odtah vozidla značky Opel Corsa, červené barvy, bez SPZ byl proveden na ul. Pod Skalkou, Přerov II - Předmostí dne 3.7.2017 v 10:45 hod. Důvodem odtahu byla skutečnost, že vozidlo jeví známky vraku a že tvořilo překážku pro možnost provádění údržby a čištění komunikace.

12. 7. 2017 10:56:57 | přečteno 70x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Lancia SPZ: 3SF 1920

Odtah vozidla značky Lancia, SPZ 3SF 1920, červené barvy byl proveden z ul. Trávník, Přerov dne 3.7.2017 v 9:00 hod. Vozidlo bylo opatřeno tzv. botičkou. Důvodem odtahu byla skutečnost, že vlastník vozidla nepožádal ve stanovené lhůtě od přiložení botičky o její odstranění.

12. 7. 2017 10:31:25 | přečteno 57x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Škoda Felicia, pick-up, SPZ 2B4 8528

Odtah vozidla značky Škoda typu Felicia, pick-up,bílé barvy, SPZ 2B4 8528 byl proveden z parkoviště na ul. Kozlovská, Přerov dne 3.7.2017 v 8:15 hod. Vozidlo bylo opatřeno tzv. botičkou. Důvodem odtahu byla skutečnost, že majitel vozidla nepožádal ve stanovené lhůtě od přiložení botičky o její odstranění.

12. 7. 2017 9:30:54 | přečteno 57x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford SPZ AKO 0717

Odtah vozidla značky Ford, šedé barvy, SPZ AKO 0717 byl proveden z ul. Kozlovská, Přerov v 7:00 hod. Vozidlo bylo opatřeno tzv. botičkou. Důvodem odtahu byla skutečnost, že vlastník vozidla nepožádal ve stanovené lhůtě od přiložení botičky o její odstranění.

12. 7. 2017 9:05:24 | přečteno 52x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Daewoo Lanos

Odtah vozidla značky Daewoo typu Lanos, šedé barvy, bez SPZ, byl proveden z ul. U Tenisu v Přerově dne 29.6.2017 v 10:30 hod. Důvodem odtahu byla skutečnost, že vozidlo tvořilo překážku provozu a jevilo známky vraku.

12. 7. 2017 8:32:47 | přečteno 50x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Škoda Octavia 4Z93591

Odtah vozidla značky Škoda Octavia, modré barvy, SPZ 4Z93591, byl proveden dne 21.6.2017 z ul. Želatovská 22. Důvodem provedení odtahu byla skutečnost, že vozidlo tvořilo překážku silničního provozu.

26. 6. 2017 13:29:02 | přečteno 70x | Odtah vozidel | Celý článek
 

RENAULT ESPACE, RZ PMR 25 – 35

Proveden odtah vozidla tovární značky Renault Espace, RZ PMR 25 – 35, barva modrá, které bylo dlouhodobě odstaveno v ulici Jateční v Přerově (na ploše vedle objektu Jateční č. 8).

Důvod odtahu:

Vozidlo umístěné v rozporu s § 37 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Technický stav vozidla nevylučoval poškození či ohrožení životního prostředí a zároveň narušovalo estetický vzhled města.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění na úřední desce, má se za to, že vozidlo je autovrak, který bude předán oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků.

Náklady uhradí poslední vlastník vozidla uvedený v registru motorových vozidel.


21. 6. 2017 9:23:50 | přečteno 76x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford Escort, SPZ 3M48086

Odtah vozidla značky Ford, typu Escort, SPZ 3M48086, modré barvy byl proveden dne 6.4.2017 v 16:00 a to z důvodu, že vozidlo tvořilo překážku tím, že stálo před vjezdem do garáže v ulici Nerudova 8 v Přerově.


7. 4. 2017 13:06:10 | přečteno 102x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford Escort OCM 1050

Odtah vozidla značky Ford, typu Escort, SPZ OCM 1050, VIN WFOAXXGCAAVC54983 modré barvy byl proveden z ulice Partyzánská v Přerově dne 24.3.2017.

28. 3. 2017 13:27:37 | přečteno 98x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Mitsubishi Colt, SPZ: UHE 0399

Odtah vozidla značky Mitsubishi, typ Colt, SPZ: UHE 0399, šedé barvy byl proveden dne 16.3.2017 z ulice Tovární v Přerově.

21. 3. 2017 14:12:01 | přečteno 82x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Škoda Felicie, ul. Šrobárova

Odtah vozidla značky Škoda, typu Felicie, bez SPZ, bez VIN kódu, červené barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Šrobárova v Přerově.

17. 3. 2017 9:55:50 | přečteno 71x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Fiat, VIN: ZFA22000012590139

Odtah vozidla značky Fiat, bez SPZ, VIN: ZFA22000012590139, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Hranická v Přerově II - Předmostí.

17. 3. 2017 9:42:11 | přečteno 103x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Volkswagen Golf, SPZ: 4Z3 7078

Odtah vozidla značky Volkswagen, typu Golf, SPZ: 4Z3 7078, černé barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Dvořákova v Přerově.

17. 3. 2017 8:55:15 | přečteno 108x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford Escort, SPZ: 4M0 5954

Odtah vozidla značky Ford, typu Escort, SPZ: 4M0 5954, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Svisle v Přerově.

17. 3. 2017 8:35:01 | přečteno 89x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Peugeot, SPZ: 3C9 5638

Odtah vozidla značky Peugeot, SPZ: 3C9 5638, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017, z ulice Hranická v Přerově II - Předmostí.

17. 3. 2017 8:19:05 | přečteno 112x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Renault Twingo, SPZ: 2M4 2992

Odtah vozidla značky Renault, typu Twingo, SPZ: 2M4 2992, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017, z ulice Čapka Drahlovského.

17. 3. 2017 8:06:21 | přečteno 86x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Škoda Felicie, SPZ: 2Z2 7104

Odtah vozidla značky Škoda, typu Felicie, SPZ: 2Z2 7104, bílé barvy, byl proveden z ulice U Výstaviště.

17. 3. 2017 7:52:41 | přečteno 85x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Hyundai, SPZ 5M4 3326

Odtah vozidla značky Hyundai, SPZ: 5M4 3326, červené barvy z ul. Za Mlýnem v Přerově.

16. 3. 2017 14:58:14 | přečteno 91x | Odtah vozidel | Celý článek
 
15. 3. 2017 8:09:54 - aktualizováno 15. 6. 2017 11:58:57 | přečteno 91x | Odtah vozidel

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load