Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Odtahy vozidel

Vrak

Druhy odtahů

K odtahu vozidla může dojít z následujících důvodů:

 • Překážka provozu (§ 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 
  „Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“

 • Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti (§ 27 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  „O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele“.

 • „Botičky“  (§ 17a odst. 6 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů)
  „Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.“

 • Autovrak na komunikaci (vozidlo zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu)
  • odtahovat a vymáhat parkovné lze jen za dobu, než vznikla vlastníkovi komunikace povinnost vrak zlikvidovat. Úschova vozidla, které měl vlastník komunikace povinnost zlikvidovat, není odůvodněná, a tudíž nevzniká právo na náhradu nákladů. Na ty je nárok jen za odtah a likvidaci, případně také za parkování do doby, než uplynula lhůta pro vlastníka vraku k dobrovolnému odstranění vraku, pokud jde zároveň o překážku provozu nebo neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti. 
  • silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka komunikace, aby vrak odstranil z komunikace, nebo pokud byl odtažen na odstavné parkoviště, aby si toto vozidlo vyzvedl. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena tato povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace likvidaci vraku na náklady provozovatele vozidla.

 • Vozidlo/vrak mimo komunikaci (§ 37 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
  O odtahu vozidla rozhoduje obecní úřad. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je možné ho identifikovat. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace na úřední desce, má se za to, že vozidlo je vrak. Obecní úřad jej zlikviduje. Náklady je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Režimy odtahů:

 • REŽIM 1 - Překážka provozu
 • REŽIM 2 - Neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti
 • REŽIM 3 - Botičky
 • REŽIM 4 - Autovrak na komunikaci
 • REŽIM 5 - Vozidlo/vrak mimo komunikaci

Související dokumenty:

Kontakty:

Odtahové parkoviště

areál Stavebního bytového družstva Přerov, na adrese Teličkova 40, 751 24 Přerov – Předmostí

Vydávání vozidel

MMPr – MAJ vydává vozidlo vždy v:

 • pondělí a středu od 8 hod. do 17 hod., 
 • úterý a čtvrtek od 8 hod. do 15 hod.,
 • pátek od 8 hod. do 14:30 hod.


AKTUÁLNÍ ODTAHY

 Datum odtahu čas odtahu typ vozidla  značka - SPZ PodrobnostiRežim
odtahu
 15.3.2017 9:45 Hyundai 5M4 3326 Hyundai, SPZ 5M4 3326 
 15.3.201710:15 Škoda Felicie 2Z2 7104 Škoda Felicie, SPZ: 2Z2 7104 
 15.3.201710:45  Renault Twingo 2M4 2992 Renault Twingo, SPZ: 2M4 2992 
 15.3.201711:15 Peugeot 3C9 5638 Peugeot, SPZ: 3C9 5638 
 15.3.201712:45 Ford Escort 4M0 5954 Ford Escord, SPZ: 4M0 5954 
 15.3.201713:15  Volkswagen Golf 4Z37078 Volkswagen Golf, SPZ: 4Z3 7078 
 15.3.201713:30  Fiat  VIN: ZFA22000012590139 Fiat, VIN: ZFA22000012590139 
 15.3201714:00  Škoda Felicie  bez SPZ a VIN kódu  Škoda Felicie, ul. Šrobárova 
 16.3.2017 9:30 Mitsubishi Colt UHE 0399 Mitsubishi Colt 
 24.3.2017 8:45 Ford Escort bez SPZ a VIN kódu Ford Escort bez RZ 
 6.4.201716:00 Ford Escort 3M4 8086 Ford Escort, SPZ 3M48086 
 18.4.2017 11:00Renault Espace  PMR 25-35 RENAULT ESPACE, RZ PMR 25 – 35 režim 5
      
      
      
      
      
      
      


RENAULT ESPACE, RZ PMR 25 – 35

Proveden odtah vozidla tovární značky Renault Espace, RZ PMR 25 – 35, barva modrá, které bylo dlouhodobě odstaveno v ulici Jateční v Přerově (na ploše vedle objektu Jateční č. 8).

Důvod odtahu:

Vozidlo umístěné v rozporu s § 37 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Technický stav vozidla nevylučoval poškození či ohrožení životního prostředí a zároveň narušovalo estetický vzhled města.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění na úřední desce, má se za to, že vozidlo je autovrak, který bude předán oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků.

Náklady uhradí poslední vlastník vozidla uvedený v registru motorových vozidel.


21. 6. 2017 9:23:50 | přečteno 45x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford Escort, SPZ 3M48086

Odtah vozidla značky Ford, typu Escort, SPZ 3M48086, modré barvy byl proveden dne 6.4.2017 v 16:00 a to z důvodu, že vozidlo tvořilo překážku tím, že stálo před vjezdem do garáže v ulici Nerudova 8 v Přerově.


7. 4. 2017 13:06:10 | přečteno 86x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford Escort bez RZ

Odtah vozidla značky Ford, typu Escort, bez SPZ, modré barvy byl proveden z ulice Partyzánská v Přerově dne 24.3.2017.

28. 3. 2017 13:27:37 | přečteno 87x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Mitsubishi Colt, SPZ: UHE 0399

Odtah vozidla značky Mitsubishi, typ Colt, SPZ: UHE 0399, šedé barvy byl proveden dne 16.3.2017 z ulice Tovární v Přerově.

21. 3. 2017 14:12:01 | přečteno 72x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Škoda Felicie, ul. Šrobárova

Odtah vozidla značky Škoda, typu Felicie, bez SPZ, bez VIN kódu, červené barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Šrobárova v Přerově.

17. 3. 2017 9:55:50 | přečteno 61x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Fiat, VIN: ZFA22000012590139

Odtah vozidla značky Fiat, bez SPZ, VIN: ZFA22000012590139, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Hranická v Přerově II - Předmostí.

17. 3. 2017 9:42:11 | přečteno 84x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Volkswagen Golf, SPZ: 4Z3 7078

Odtah vozidla značky Volkswagen, typu Golf, SPZ: 4Z3 7078, černé barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Dvořákova v Přerově.

17. 3. 2017 8:55:15 | přečteno 97x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Ford Escort, SPZ: 4M0 5954

Odtah vozidla značky Ford, typu Escort, SPZ: 4M0 5954, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017 z ulice Svisle v Přerově.

17. 3. 2017 8:35:01 | přečteno 77x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Peugeot, SPZ: 3C9 5638

Odtah vozidla značky Peugeot, SPZ: 3C9 5638, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017, z ulice Hranická v Přerově II - Předmostí.

17. 3. 2017 8:19:05 | přečteno 92x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Renault Twingo, SPZ: 2M4 2992

Odtah vozidla značky Renault, typu Twingo, SPZ: 2M4 2992, modré barvy, byl proveden dne 15.3.2017, z ulice Čapka Drahlovského.

17. 3. 2017 8:06:21 | přečteno 68x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Škoda Felicie, SPZ: 2Z2 7104

Odtah vozidla značky Škoda, typu Felicie, SPZ: 2Z2 7104, bílé barvy, byl proveden z ulice U Výstaviště.

17. 3. 2017 7:52:41 | přečteno 71x | Odtah vozidel | Celý článek
 

Hyundai, SPZ 5M4 3326

Odtah vozidla značky Hyundai, SPZ: 5M4 3326, červené barvy z ul. Za Mlýnem v Přerově.

16. 3. 2017 14:58:14 | přečteno 80x | Odtah vozidel | Celý článek
 
15. 3. 2017 8:09:54 - aktualizováno 15. 6. 2017 11:58:57 | přečteno 80x | Odtah vozidel

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20769910
Za týden: 46813
Za den: 6922
Online návštěvníků: 42
 
load