Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Cestovní pas


Kde mohu vyřídit

Požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) již není vázáno na trvalý pobyt občana. Žádost může občan podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.  E-pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. Vyhotovený e-pas převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání cestovního pasu. Pokud občan při podání žádosti požádá o převzetí cestovního pasu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě:

Občan může také u kteréhokoli úřadu s rozšířenou působností požádat o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů. Bude mu vydán cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává. Občanovi bude v této lhůtě vydán „plnohodnotný“ cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji = e-pas s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15ti let a s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15ti let. Správní poplatek za vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě činí 4 000,- Kč au občanů mladších 15ti let 2 000,- Kč. Tento e-pas je možné převzít pouze u úřadu, u kterého byla žádost podána.

Poznámka: od 1. ledna 2016 se RUŠÍ vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „BLESK“.  Tzn., že již nebude možno vydat cestovní pas „BLESK“ na počkání či do druhého dne, jak tomu mohlo být doposud. Doporučujeme tedy, aby si každý v dostatečném předstihu před plánovanou cestou do zahraničí zkontroloval platnost svého cestovního pasu, aby nebyl nepříjemně překvapen nebo dokonce nemusel rušit svou už zaplacenou zahraniční dovolenou.

Doplňující informace:

 • Občan, který si podá žádost o vydání e-pasu u zastupitelského úřadu, může jej pak převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
 • O vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě bude možné zažádat pouze na území ČR, nikoliv prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí.

V Přerově můžete požádat o e-pas a vyzvednout vyhotovený e-pas na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro, přepážka č. 10 a 11.

ÚŘEDNÍ HODINY:  Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

Telefon.: 581 268 698, 581 268 694, 581 268 693

Co budu potřebovat

Občan nevyplňuje žádný formulář, předloží pouze potřebné doklady. Fotografie se pořizuje přímo na místě. Po vytištění žádosti se občan podepíše. Podpis se digitalizuje a přenáší se do cestovního pasu.

1) vydání občanovi staršímu 15 let

 • platný občanský průkaz
 • oddací list změnil-li žadatel příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem
 • žadatel starší 15 let, který však nedosáhl věku 18 let, musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (rodič podepíše před pracovníkem přímo při podání žádosti, zákonný zástupce předkládá svůj občanský průkaz a pokud nemá proveden ve svém občanském průkazu zápis dítěte - žadatele o cestovní pas, předkládá i rodný list dítěte)
 • v případě soudem ustanoveného opatrovníka předkládá opatrovník rozhodnutí omezení svéprávnosti občana a usnesení o ustanovení opatrovníka s doložkou nabytí právní moci

2) vydání občanovi do 15 let věku

S dítětem se na úřad dostaví zákonný zástupce (rodič, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let), který předkládá:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství ČR se vyžaduje pouze, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství - oddací list, který byl vydaný do 30. 06.2001, nebo rodný list jednoho z rodičů
 • souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem k žádosti, kterou podává pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Jak dlouho budu čekat

 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Žádá-li občan o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Převzetí cestovního pasu

Vyhotovený cestovní pas přebírá:

 • občan (držitel) starší 15 let - je třeba předložit doklad totožnosti
 • za občana mladšího 15 let je předán zákonnému zástupci - zákonný zástupce předkládá doklad totožnosti a doklady prokazující oprávněnost převzetí cestovního pasu, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,
 • osobě, která podala žádost místo zákonného zástupce  - pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena

Kolik budu platit

Úkon

Výše správního poplatku

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat *

600,-

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat občanům mladším 15 let *

100,-

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě *

4 000,-

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě občanům mladšímu 15 let *

2 000,-

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvedl v žádosti

100,-

* Správní poplatek se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu.


Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci týkající se dokladů. Přejděte na Řešení životních situací!Ukončení platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů ke dni 26. 6. 2012

Od letošního léta, konkrétně dnem 26. 6. 2012, nemůže vycestovat do zahraničí dítě (osoba mladší 15 let), které má rodič zapsané ve svém cestovním dokladu. Tyto zápisy pozbývají platnosti, ač cestovní doklad rodiče zůstává platný. To znamená, že musí mít všechny děti při cestě do zahraničí svůj vlastní cestovní doklad.

20. 3. 2012 9:56:01 | přečteno 3156x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
11. 5. 2011 11:35:57 - aktualizováno 14. 3. 2016 9:05:42 | přečteno 3156x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load