Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Občanský průkaz

Kde mohu vyřídit

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (popř. s kontaktním elektronickým čipem) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. V Přerově můžete požádat na Magistrátu města Přerova,odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka 16, 1. patro, přepážka č. 9, 13.

Vyhotovený občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. Občanský průkaz lze také převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. Pokud ale občan při podání žádosti požádá o převzetí občanského průkazu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100,- Kč. V Přerově můžete občanský průkaz převzít na Magistrátu městaPřerova,odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka 16, 1. patro, přepážka č. 11.

Na žádost občana lze z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. rychlovka) s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. 

ÚŘEDNÍ HODINY:  Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

Telefon.: 581 268 680, 681, 694

Doplňující informace:

 • o bezplatnou výměnu občanského průkazu lze požádat půl roku před ukončením platnosti stávajícího občanského průkazu 
 • o občanský průkaz je také možno požádatz důvodu zápisu titulu anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu za správní poplatek 200,- Kč
 • občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let věku a občan bez trvalého pobytu v České republice,
 • do občanského průkazu se již nezapisují údaje o dětech,  manželovi/ce, partnerovi/ce, údaje o omezení svéprávnosti ani zákaz pobytu.

Co budu potřebovat

Pokud občan žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (popř. i s kontaktním elektronickým čipem) nevyplňuje a nepředkládá žádost ani fotografii. Úředník ve spolupráci s žadatelem vyplní a do počítače zanese povinné údaje, pořídí digitalizovaný snímek obličeje a vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. 

Občan si při podání žádosti sám zváží, zda bude mít v občanském průkazu uvedený rodinný stav.

1. Vydání prvního občanského průkazu

Občan předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • doklad o státním občanství předkládá jen, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.  Dokladem o státním občanství je platný cestovní pas dítěte dále osvědčení o státním občanství nebo listina o nabytí či udělení státního občanství ČR dítěte ne starší 1 roku.

O vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost. V případě vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15 let je žadatel povinen prokázat svoji totožnost (platný cestovní pas). V případě, že není držitelem platného cestovního pasu, potvrdí totožnost jeho zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 18 let, tyto osoby předloží svůj platný občanský průkaz.

2. Vydání nového občanského průkazu

Občan předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz, nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz je povinen prokázat svoji totožnost buď cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem nebo jiným hodnověrným způsobem a předložit
  • potvrzení o občanském průkazu,
  • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Jak dlouho budu čekat

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (popř. s elektronickým čipem) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. rychlovka) vydá obecní úřad s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Občan, který si bude vyzvedávat nový občanský průkaz, musí při procesu převzetí zadat na přepážce pomocí terminálu tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK. Tento kód se skládá ze 4 – 10 číslic  a  slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.

Kolik budu platit

Typ průkazu

Výše správního poplatku

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

500,-

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

100,-

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce po nabytí státního občanství ČR

100,-

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

50,-

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

100,-

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz, obsahující neoprávněně provedené zápisy

100,-

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu *

200,-

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu s rozšířenou působností, který si občan uvedl v žádosti

100,-

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

100,-

* Správní poplatek se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci týkající se dokladů. Přejděte na Řešení životních situací!Informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz

Magistrát města Přerova zajišťuje službu vyřízení žádosti o občanský průkaz pro imobilní občany, kteří jsou v jeho správním obvodu v domácí péči, hospitalizováni nebo trvale žijí v domově pro seniory, osobní návštěvou v místě jejich současného pobytu (není podmínkou trvalý pobyt ve správním obvodu). 

12. 5. 2015 10:41:00 | přečteno 1091x | Bc. Marta Dostalová, DiS | Celý článek
 

Od 1.ledna roku 2012 dochází ke změně typu vydávaných občanských průkazů

změna vydávání OP
14. 11. 2011 13:33:27 - aktualizováno 12. 12. 2011 13:43:26 | přečteno 14761x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
11. 5. 2011 11:34:59 - aktualizováno 14. 3. 2016 9:04:50 | přečteno 14761x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load