Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Rodný a oddací list, změna jména a příjmení

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov - matrika

Vydání matričních dokladů - rodný list, oddací list, úmrtní list

Co budu potřebovat
 • doklad totožnosti
 • veřejnou listinu - např. rodný list, rodný a křestní list nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců
 • požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
 •  
Kolik budu platit

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti, případně poštovní poukázkou.

Jak dlouho budu čekat

Lhůta pro vyřízení je stanovena do 30 dnů.

Kontakt - telefony:
 • 581 268 495
 • 727 833 259

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.

Co budu potřebovat

 • žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný listnezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby ovdovělé - úmrtní list, jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

Kolik budu platit

Správní poplatek ve výši 100 Kč se hradí při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství), při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Jak dlouho budu čekat

do 30 dnů od zahájení řízení, může být prodloužena až o 30 dnů

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd.

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci? Přejděte na Řešení životních situací!

Vyhledejte si potřebné formuláře.

18. 3. 2013 16:10:41 - aktualizováno 3. 11. 2016 9:47:15 | přečteno 11882x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21113450
Za týden: 47389
Za den: 9576
Online návštěvníků: 379
 
load