Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Svatba

Svatba v Michalově

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku (církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem, osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství). Pro uzavírání občanských sňatků je úředně určená místnost slavnostní zámecká síň - Přerov, Horní náměstí 1.

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov – matrika 

Jak postupovat

První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, kde si zajistí volný termín pro svatební obřad a teprve potom začnou zařizovat organizační a společenské záležitosti, týkající se jejich sňatku, protože by mohlo dojít ke skutečnosti, že plánovaný termín je nereálný. Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti (viz níže kalendář všech volných termínů) a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Přerova, Horní náměstí 10 – tel. 581 268 457 nebo 727 833 259.

Co budu potřebovat

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o nezletilého, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku) 
   
Další a podrobnější informace jsou uvedeny na těchto stránkách – Potřebuji vyřídit - řešení životních situací, nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR - rady a služby - www.mvcr.cz

Kolik budu platit

Správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000,- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000,- Kč

Provozní poplatky schválené Usnesením Rady města Přerova

 • provozní poplatek za konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě a mimo stanovenou dobu je stanoven sazebníkem ve vnitřním předpisu MMPr – Pravidla konání sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Přerov
    

Provozní poplatek se hradí po podepsání inominátní smlouvy a před povolením sňatku na jiném vhodném místě.


Stanovené termíny sňatků v roce 2016

1. Slavnostní zámecká síň Přerovského zámku - úředně určená místnost pro uzavírání sňatků, obřad je bez poplatku:

LISTOPAD

 • 04.11. pátek
 • 12.11. sobota
 • 25.11. pátek
 PROSINEC
 • 03.12. sobota
 • 09.12. pátek
 • 17.12. sobota

Stanovené termíny sňatků v roce 2017

1. Slavnostní zámecká síň Přerovského zámku - úředně určená místnost pro uzavírání sňatků, obřad je bez poplatku:

LEDEN

 • 07.01. sobota
 • 13.01. pátek
 • 21.01. sobota
 • 27.01. pátek

ČERVENEC

 • 01.07. sobota
 • 15.07. sobota
 • 21.07. pátek
 • 29.07. sobota

ÚNOR

 • 04.02. sobota
 • 10.02. pátek
 • 18.02. sobota
 • 24.02. pátek

SRPEN

 • 11.08. pátek
 • 19.08. sobota
 • 26.08. sobota

BŘEZEN

 • 03.03. pátek
 • 11.03. sobota
 • 17.03. pátek
 • 25.03. sobota

ZÁŘÍ

 • 02.09. sobota
 • 08.09. pátek
 • 16.09. sobota
 • 22.09. pátek

DUBEN

 • 01.04. sobota
 • 07.04. pátek
 • 22.04. sobota
 • 28.04. pátek

ŘÍJEN

 • 07.10. sobota
 • 13.10. pátek
 • 21.10. sobota
 • 27.10. pátek

KVĚTEN

 • 13.05. sobota
 • 19.05. pátek
 • 27.05. sobota

LISTOPAD

 • 03.11. pátek
 • 11.11. sobota
 • 25.11. sobota

ČERVEN

 • 02.06. pátek
 • 17.06. sobota
 • 24.06. sobota

PROSINEC

 • 01.12. pátek
 • 16.12. sobota
 • 22.12. pátek

Doba konání v určených dnech je v půlhodinových intervalech  9.00 až 13.00 hod.


Slavnostní zámecká síň, obrázek se otevře v novém okněSlavnostní zámecká síň, obrázek se otevře v novém okně

Slavnostní zámecká síň - fotogalerie

2. Park Michalov - provozní poplatek  2420,- Kč  a  správní poplatek  1000,- Kč:

KVĚTEN

 • 20.05. sobota

SRPEN

 • 12.08. sobota 
 • 18.08. pátek

ČERVEN

 • 10.06. sobota
 • 30.06. pátek

ZÁŘÍ

 • 01.09. pátek
 • 09.09. sobota

ČERVENEC

 • 14.07. pátek
 • 22.07. sobota


Doba konání v určených dnech bude v hodinových intervalech  10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.


Svatba v Michalově, obrázek se otevře v novém okně Svatba v Michalově, obrázek se otevře v novém okně

Park Michalov, svatební obřad - fotogalerie

Pro všechny stanovené termíny ve slavnostní zámecké síni i v parku Michalov platí, že Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Informace o stanovených termínech, jejich obsazenosti a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Přerova, Horní náměstí 10 – tel. 581 268 457 nebo 727 833 259. A to i v případě zájmu o konání svatby na jiném vhodném místě než park Michalov či slavnostní zámecká síň.

Fotogalerie: Městský park Michalov

Slavnostní obřad zlaté nebo diamantové svatbyPark Michalov, svatební obřad - fotogalerie

Fotografie ze svatebního obřadu

25. 3. 2013 15:01:38 - aktualizováno 11. 9. 2014 10:35:48 | přečteno 5028x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Slavnostní zámecká síň - fotogalerie

Fotografie ze zámecké síně

25. 3. 2013 15:01:51 - aktualizováno 11. 9. 2014 10:43:57 | přečteno 2575x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
18. 3. 2013 16:30:02 - aktualizováno 2. 11. 2016 9:12:19 | přečteno 2575x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load