Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Platné obecně závazné vyhlášky

Uveřejnění všech platných obecně závazných vyhlášek schválených Zastupitelstvem města Přerova, řazené chronologicky podle data jejich vydání

2015

ikona souboru2015-1, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014

ikona souboru2015-2, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


2014

ikona souboru2014-01 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města

ikona souboru2014-02, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova

ikona souboru2014-03 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů



2013

ikona souboru2013-10, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

ikona souboru2013-08, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů

ikona souboru2013-07 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství , ikona souborupříloha OZV 7/2013

ikona souboru2013-06, kterou se mění OZV č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění OZV č.3/2012

ikona souboru2013-05 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova

ikona souboru2013-04 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova

ikona souboru2013-02 Požární řád

ikona souboru2013-01, kterou se mění OZV č. 2/2011, o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění OZV č. 5/2012



2012

ikona souboru2012-05, o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

ikona souboru2012-04, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ikona souboru2012-03, kterou se mění OZV č.6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry

ikona souboru2012-02, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

ikona souboru2012-01 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her



2011

ikona souboru2011-06, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

ikona souboru2011-02, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

ikona souboru2011-01, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2008, o trvalém označování psů, ve znění OZV č. 1/2010 a OZV č. 9/2010



2010

ikona souboru2010-09, kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2008,o trvalém označování psů,ve znění OZV č. 1/2010

ikona souboru2010-06, o místním poplatku z ubytovací kapacity

ikona souboru2010-05, o místním poplatku ze psů

ikona souboru2010-02, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území Statutárního města Přerova

ikona souboru2010-01, kterou se mění OZV č. 2008-05 o trvalém označování psů



2009

ikona souboru2009-02, kterou se zrušuje OZV č. 12/2003, o místním poplatku ze vstupného



2008

ikona souboru2008-05 o trvalém označování psů

ikona souboru2008-03, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2007

ikona souboru2008-02, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o čistotě a ochraně veřejné zeleně



2007

ikona souboru2007-02, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13-2001, o nakládání s komunálním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5-2002

ikona souboru2007-01, o udělování ceny města - pamětní medaile J.A.Komenského



2006

ikona souboru2006-01,  kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství



2005

ikona souboru2005-06,  o fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní

ikona souboru2005-05,  k zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti s provozováním nevýherních hracích přístrojů

ikona souboru2005-04,  kterou se zrušuje OZV 1993-06,kterou se vydává řád pro městská pohřebiště



2004

ikona souboru2004-08,  kterou se zrušuje 2001-04,2001-06,2002-01,2003-05 a 2004-02 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MS...

ikona souboru2004-07,  o oveřování znalosti ridičů taxislužby na uzemí města

ikona souboru2004-03, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně

ikona souboru2004-01, zrušení 2001-16 o ochraně před hlukem a vibracemi



2003

ikona souboru2003-01, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochr...



2002

ikona souboru2002-05, kterou se měni OZV 13-2001 o nakladaní s komunálním odpadem

ikona souboru2002-03, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov



2001

ikona souboru2001-13, systém shromažďování,sběru,přepravy,tříděni....odpadu



2000

ikona souboru2000-03, kterou se zrušuje OZV 17-1998 o poskytnutí fin. příspěvků...



1999

ikona souboru1999-01, která ruší OZV 19 o spádových obvodech základních škol...



1998

ikona souboru1998-08, kterou se ruší OZV 7-1993 tržní řád ve znění pozdějších změn



1997

ikona souboru1997-09, kterou se mění a doplňuje vyhl. o Městské policii 10-1995

ikona souboru1997-05, která ruší vyhl. 2-1993 Domovní řád města Přerova

ikona souboru1997-03, která ruší OZV 8-1993 o regulaci výstavby a životním prostř...

ikona souboru1997-02, která ruší OZV 2-1992 a 19-1995



1996

ikona souboru1996-09, která ruší vyhl. 1-1987 Požární řád



1995

ikona souboru1995-10, o Městské policii v Přerove

ikona souboru1995-08, o zrušení regulace cen nájemného z nebytových prostor

19.10.2010 9:32:21 - aktualizováno 18.8.2015 8:41:37 | přečteno 9316x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4553018
Za týden: 1195714
Za den: 1183149
Online návštěvníků: 333
 
load