Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Plakáty a reklamy

Základní informace pro zájemce o výlep plakátů, reklam, oznámení či jiný způsob firemní propagace na veřejných prostranstvích města Přerova
 1. Výlepy plakátů a firemní propagaci na pozemcích, stavbách a zařízeních ve vlastnictví statutárního města Přerova lze provádět zásadně jen prostřednictvím Kulturních a informačních služeb města Přerova – KIS:

  http://www.kis-prerov.cz/cs/vylep-plakatu-propagace-a-navigace.html

 2. K umístění vlastních reklamních zařízení, jiných, než je uvedeno v bodě 1 (např. nafukovací atrakce, přenosné informační kiosky apod.), na veřejných prostranstvích je nezbytný souhlas vlastníka pozemku se zvláštním užíváním veřejného prostranství. Toto platí i pro umístění vlastních reklamních stojanů typu A před vchody do živnostenských provozoven.

  • Je-li veřejné prostranství vlastnictvím města, vydává souhlas vlastníka Odbor správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova (MMPr), který zároveň stanoví podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství.

  • Je-li veřejné prostranství vlastnictvím jiného subjektu než města, vydává souhlas vlastníka tento subjekt, a dále je nutno požádat Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr o stanovení podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství.

  • Je-li veřejné prostranství pozemní komunikací, je kromě souhlasu vlastníka nutno požádat Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu MMPr o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací; v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu je nutný též souhlas DI Policie ČR.

  • Každý, kdo hodlá užívat veřejné prostranství (bez ohledu na jeho vlastnictví) zvláštním způsobem, je povinen toto oznámit Odboru ekonomiky MMPr (správci poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství).

 3. Plakáty a reklamy svévolně vylepené nebo umístěné na prostranstvích či zařízeních ve vlastnictví města, jakož i reklamy připevněné na sloupech veřejného osvětlení, dopravního značení či označnících zastávek, budou bez náhrady odstraněny.

 4. Vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu určená se považuje za znečišťování veřejného prostranství ve smyslu čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Přerova č. 3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně, a bude postihováno dle platných předpisů.

(Poznámka: Umísťování informačních a reklamních zařízení o celkové ploše větší než 0,6 m2 a umísťování těchto zařízení mimo průjezdní úsek v ochranných pásmech pozemních komunikací se řídí ustanoveními stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích)

27. 4. 2012 10:16:10 - aktualizováno 22. 7. 2014 10:31:56 | přečteno 2736x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21318904
Za týden: 42072
Za den: 8825
Online návštěvníků: 56
 
load