Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Rozvoj města

Kruhový objezd ulice Šířava

Odbor koncepce a strategického rozvoje pořizuje a koordinuje plnění rozvojových koncepcí a programů města, pořizuje dílčí studie a projekty rozvoje města. Záměry dlouhodobého rozvoje projednává s veřejností. Zastupuje v oblasti rozvoje, architektury a urbanismu město jako účastníka řízení dle zákonů, které přiznávají městu postavení účastníka řízení. Posuzuje významné stavební záměry a projekty z hlediska kvality urbanistického a architektonického řešení, stanoví zastavovací, regulační a architektonické podmínky zástavby. Tyto činnosti zajišťuje oddělení koncepce a rozvoje města, v jehož gesci je i ústřední dokument pro rozvoj města Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Přerova.

Součástí odboru je oddělení územního plánování, které plní úkoly jak v oblasti přenesené tak i v oblasti samostatné působnosti. Oddělení zabezpečuje komplexní výkon státní správy jako úřad územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností, pořizuje územně analytické podklady a územní studie, poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území. Vede řízení o stavebních uzávěrách. V rámci samostatné působnosti se vyjadřuje z hlediska územních zájmů k pozemkovým úpravám, rozvojovým koncepcím města. Zajišťuje podklady pro pořízení změn územního plánu a poskytuje podklady pro předkupní právo vymezené územním plánem ve prospěch města. 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load