Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Rozvoj města

Kruhový objezd ulice Šířava

Odbor koncepce a strategického rozvoje pořizuje a koordinuje plnění rozvojových koncepcí a programů města, pořizuje dílčí studie a projekty rozvoje města. Záměry dlouhodobého rozvoje projednává s veřejností. Komplexně zajišťuje projektové dokumentace k investičním akcím města.

K výběru klíčových investic slouží nejen Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Přerova, ústřední dokument pro rozvoj města, ale i mnoho dalších studií a koncepcí, které vznikají na půdě jednoho z oddělení odboru a to oddělení koncepce a rozvoje města.

Toto oddělení také posuzuje vybrané významné stavební záměry a projekty z hlediska kvality urbanistického a architektonického řešení a stanoví zastavovací, regulační a architektonické podmínky zástavby.

Pokud město přikročí k realizaci vybrané akce, je snahou najít zdroje vhodné pro spolufinancování. Tento úkol je jádrem činnosti oddělení projektových řízení a dotací, které aktivně vyhledává  možnosti a zdroje  využití sdruženého financování investičních akcí a zajišťuje přípravu žádostí města k využití strukturálních fondů EU a dotačních titulů z rozvojových státních či krajských  programů.

Pokud se na realizaci akce podaří nalézt finanční zdroje, je nutné zajistit veškerá vyjádření a stanovisky dotčených subjektů. Jedním z nejdůležitějších je soulad s územním plánem, jehož pořízení spadá do kompetence oddělení územního plánování.

Toto oddělení, zejména jako představitel státní správy, je pořizovatelem územního plánu města Přerova, včetně jeho změn, pořizuje územně analytické podklady a územní studie, poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití a vykonává další činnosti.Toto oddělení na požádání pořizuje územní plány a jejich změny ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.



 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20190038
Za týden: 49668
Za den: 7421
Online návštěvníků: 167
 
load