Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Povodně 2010

povodeň 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1. Dotace v oblasti bytové politiky

Příjemce dotace je obec postižená povodní v květnu a červnu 2010, na jejímž území byl vyhlášen krizový stav nebo 3. stupeň povodňové aktivity, na základě žádostí občanů, kteří byli takto postiženi.

a) Příspěvek 30.000,- Kč

Dotace je určena na obnovu základních funkcí domácností, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívání bytu nebo části bytu z důvodů jeho rekonstrukce nebo opravy (dočasná neobyvatelnost). Za obnovu základních funkcí domácností se považuje pořízení vybavení nebo technické zhodnocení domácností (kotel, nábytek, elektrospotřebiče, podlahy, stavební materiál, stavební práce). Za základní vybavení domácnosti se nepovažuje elektronika.

Dočasná neobyvatelnost může vzniknout vytopením obytných místností bytu, ve kterých bylo zařízení domu. Program nestanovuje délku neobyvatelnosti, zpravidla se jedná o čas potřebný k odstranění škod vzniklých z důvodu povodně či jiné živelní pohromy a pro uvedení bytu do obyvatelného stavu. Neobyvatelnost domu/bytu se potvrzuje čestným prohlášením starosty (primátora) a tato skutečnost musí být dokladována fotodokumentací.

Obyvatelé postižení povodněmi podají na obci jednoduchou žádost, všechny žádosti budou shromažďovány a pak souhrnně podány na Ministerstvo pro místní rozvoj.

b) Příspěvek ve výši 150.000,- Kč

Na dotaci mají nárok lidé, respektive domácnosti, které přišly v souvislosti s povodní o bydlení z důvodu zničení stavby touto živelnou pohromou nebo jejich dům byl odstraněn v rámci záchranných prací.

O dotaci mohou žádat nájemci nebo vlastníci bytu, pokud zde trvale bydleli.

Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti, kterou obec za občana podá na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Povinné přílohy jsou uvedeny v žádosti.

c) Úhrada nákladů na demolici

Tato forma pomoci spočívá v úhradě nákladů spojených s odstraněním stavby nebo její části v důsledku jejího poškození povodněmi. Vztahuje se i na stavby, které byly odstraněny v rámci záchranných prací.

Žádat mohou fyzické osoby i obce, které byly v době vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby jejím vlastníkem.

Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti, kterou obec nebo občan podá na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Povinné přílohy jsou uvedeny v žádosti.

2. Úvěrová pomoc Státního fondu rozvoje bydlení

Žádosti o úvěrovou pomoc občan zajišťuje sám prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, nejbližší je pracoviště Olomouc, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc (tel:585 206 121, úřední hodiny pondělí až čtvrtek 8.00 - 11.00, 14.00 - 16.00, pátek 8.00 - 11.00)

a) Úvěr na opravy

Jedná se o pomoc fyzickým osobám, jejichž byt nebo rodinný domek byl poškozen povodní. Prostředky úvěru lze použít výhradně ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů a rodinných domů.

Podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb. v platném znění, lze úvěr poskytnout až do výše 150.000,- s úrokovou sazbou 2 % ročně a splatnost úvěru je maximálně 10 let. (Měsíční anuitní splátka při splatnosti 10 let činí 1.380,- Kč).

Řádné splácení úvěru je zajišťována ručitelským závazkem.

b) Úvěr na pořízení nového bydlení

Jde o pomoc fyzickým osobám, které byly vlastníky domu či bytu a v souvislosti s povodní přišly o bydlení v důsledku odstranění stavby nebo zničení stavby. Pomoc je poskytována podle nařízení vlády č. 396/2002 Sb, v platném znění ve formě úvěru na výstavbu nebo koupi nového rodinného domu nebo bytu.

Úvěr lze poskytnout až do výše 850.000,- Kč s úrokovou sazbou 2 % ročně a splatností úvěru maximálně 20 let.

Řádné splácení úvěru je zajišťováno zástavou nepořízené nemovitosti.

Veškeré formuláře najdete na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení www.sfrb.cz/programy-a-podpory/povodne-2009.

Veškeré potřebné formuláře jsou k dispozici u kontaktní osoby, uvedené dále.

Kontakt:

Magistrát města Přerova, odbor rozvoje, oddělení projektového manažera, Ing. Jiřina Vaškových, Bratrská 34, 3. patro kancelář č. 60, tel. 581 268 123, e-mail: jirina.vaskovych@mu-prerov.-cz

23. 6. 2010 8:08:39 | přečteno 2630x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21113450
Za týden: 47389
Za den: 9576
Online návštěvníků: 379
 
load