Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Průběh rekonstrukce Tyršova mostu

Pohled na pilíř
Rekonstrukce Tyršova mostu byla zahájena 31.8.2010 symbolickým poklapáním na původní Tyršův sloup. Dne 1.9.2010 bylo předáno staveniště dodavateli stavby společnosti Skanska DS a.s. Stavba je plánovaná do května 2012.

Před rekonstrukcí se se na místě nacházela lávka určena pouze pro pěší provoz, která spojovala severní a jižní část města rozděleného řekou. Jelikož byl most ve špatném technickém stavu a na konci své životnosti, byla v roce 2004 městem Přerov vypsána architektonicko-urbanistická a konstrukčně-technická soutěž na zpracování návrhu nového Tyršova mostu.

Protože k vítěznému návrhu (SHB a.s.) byla v roce 2006 vydána tři nesouhlasná rozhodnutí Odboru životního prostředí MMPr schválilo Zastupitelstvo města Přerova (po vydání kladných stanovisek OŽP MMPr) vypracování projektové dokumentace na nový most podle návrhu Prof. Ing. ak. arch. Aleny Šrámkové, který se umístil v soutěži na druhém místě.

Model mostu - boční pohled, obrázek se otevře v novém okněNový most zachovává členění původního mostu. Vytváří tři mostní otvory a zachovává dvojici návodních pilířů. Původní pilíře se ruší, využívá se pouze část jejich založení a spodní část pobřežních podpor mostu.

Nový most bude oproti původní lávce celý zvýšen. Tato úprava se promítá na obou jeho koncích, které jsou zvýšeny o cca 15 cm. Tyto konce však plynule navazují na navržené výškové řešení zpevněných ploch obou předmostí. Celý most má v podélném profilu tvar výškového oblouku o velkém poloměru.

Dominantu cesty mostem bude tvořit socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu, orientovaná před vstupem do starého města. Je ztvárněna jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená vlastní architektuře mostu. Tato socha je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a třemi stromy na jeho protější straně. Stromy na novoměstské straně jsou vybaveny barevnými světly pro noční efekty.

Obě sochy zvířat budou provedeny v bronzu. Stromy, kotvené přímo do povrchu, budou provedeny z armovaného betonu.

Průběžné osvětlení je nainstalováno v madle zábradlí a sochy budou osvětleny lokálně.

Most je navržen v jedné výškové úrovni, pouze prostor pro vozidla je z bezpečnostních důvodů oddělen od pěší dopravy a cyklistů 15 cm vysokou obrubou.

Celková šířka mostu činí 12,5 m. Navržený příčný profil umožňuje využití mostu pro obousměrný provoz v případě mimořádných situací, kdy je využit prostor cyklistické stezky.

HARMONGRAM PRACÍ

HARMONOGRAM tYRŠŮV MOST, obrázek se otevře v novém okně

2. 9. 2010 13:51:58 | přečteno 3140x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load