Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Cyklistická doprava

Město Přerov patří v regionu střední Moravy mezi přední města v oblasti cyklistické dopravy. Ve městě Přerově a jeho místních částech bylo od roku 1993 do současnosti vybudováno více než 25 km cyklostezek a cyklistických jízdních pruhů. Do cyklostezek bylo za posledních 20 let investováno jen z rozpočtu města cca 50 mil. Kč.

Přes řadu vybudovaných cyklostezek v posledních letech si město Přerov dobře uvědomuje potřebu další optimalizace sítě cyklostezek a také potřebu prosazování dalších opatření vedoucích k většímu zpřístupnění města pro cyklisty. Poslední trendy v oblasti cyklistické dopravy mluví například pro větší integraci cyklistické dopravy s ostatním druhy dopravy (budování jízdních pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích, umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrných komunikacích, zpřístupnění pěších zón pro cyklisty) a důraz je kladen také na propojenost sítě cyklostezek. Některé z těchto opatření byly již realizovány v roce 2014. Další výzvou pro město Přerov je ale zlepšení propojení cyklostezek zejména v severo-jižním směru (z Předmostí na Jižní město) nebo doplnění propojovacích úseků ze stávajících stezek. Město chce dále pokračovat i v realizaci nízkonákladových opatření jako jsou například vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty nebo cykloobousměrky. Průběžně tak budou doplňovány další cyklostezky a cyklopruhy, které by měly v blízké budoucnosti utvořit ucelenou síť města. Přehled o stávajících a připravovaných cyklostezkách a cyklokomunikacích na území města nabízí ikona souborunásledující mapa


Cyklojízda Přerovem 2013

Oblasti rozvoje cyklistické dopravy se věnuje pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Přerova a odborníků na oblast cyklistické dopravy. Ambicí města Přerova je rovněž pokračovat v propagaci cyklistické dopravy, zejména pak využívání kola pro dojíždění do práce, školy nebo za službami. Tento svůj záměr město stvrdilo i vstupem do tzv. Uherskohradišťské charty a Asociace měst pro cyklisty sdružující pro-cyklistická města. Na základě přistoupení města do Uherskohradišťské charty v roce 2012 město Přerov následně zřídilo funkci městského cyklokoordinátora. Tuto funkci zastává pan Mgr. Jiří Janalík. Cyklokoordinátor zajišťuje propagaci cyklistické dopravy (např. organizaci tradičních cyklojízd a soutěže Do práce na kole, styk s médii apod.) a dává podněty vedení města k dalšímu rozvoji cyklostezek, doprovodné infrastruktury a služeb pro cyklisty. Jeho posláním je také sbírání a vyhodnocování podnětů k cyklistické dopravě od občanů města, které následně předkládá pracovní skupině pro cyklistickou dopravu. Dotazy na cyklokoordinátora je možné zasílat na emailovou adresu cyklodoprava@prerov.eu.
Město Přerov také významně podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu. Mezi úspěšné projekty města patří cyklobus Bečva, který přepravuje přerovské cykloturisty do Beskyd. Ti, co jeho služeb využijí, mohou absolvovat celodenní výlet po kvalitní cyklostezce Bečva až do Přerova. V sezóně 2017 bude v provozu opět od června do září.

ikona souboruMapa cyklostezek pro návštěvníky města - stav k 11/2015 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21313098
Za týden: 40318
Za den: 6653
Online návštěvníků: 120
 
load