Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Doprava

Kvalitní dopravní infrastruktura je důležitým faktorem rozvoje a konkurenceschopnosti ekonomiky. Tím, že není základní síť všech druhů dopravy dobudována může zapříčinit, že celá republika skončí v rámci Evropy někde na okraji. Tato nepříjemná vize se znásobuje v regionu Střední Moravy a graduje ve městě Přerově, které vždy bylo významnou křižovatkou dopravních cest.

Dálnice, průtah a průpich na mapě, obrázek se otevře v novém okněStatutární město Přerov, které má přibližně 50 000 obyvatel, je již po několik desetiletí opomíjeno v souvislosti se stavbou páteřní silniční sítě. Za poslední dvě desetiletí se dopravní situace ve městě výrazně zhoršila a vyžaduje neprodlené řešení.

Špatná průjezdnost městem Přerovem již zdaleka netrápí pouze občany města Přerova, ale je velkou dopravní překážkou i pro obyvatele okolních měst, které městem projíždí.

Nikdo nezpochybňuje, že rozvoj dopravní infrastruktury je velmi finančně náročný ,a proto je nutné mít  zpracovanou kvalitní strategii, která nebude v každém rozpočtovém období měněna.

Zástupci města Přerova se v minulých letech soustavně obraceli na předsedu vlády, vládu České republiky, Ministersvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Olomoucký kraj ve věci chybějící dopravní infrastruktury, což způsobuje ve městě obrovské dopravní problémy. Jedná se o stavbu přeložky silnice I/55-průtah městem a realizace staveb dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice- Přerov a 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou).

Minulý rok byl u nás ve městě Přerově možná nadneseně řečeno rokem dopravních aktivit. Aktivity byly vystupňovány již na počátku roku 2011, kdy byla schválena Výzva zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově, kterou následně peticí podpořilo 15.023 Přerovanů, ale i návštěvníků města. Tuto petici projednával a v závěru roku 2011 podpořil i Senát Parlamentu České republiky.

V této záležitosti apelujeme na princip solidarity měst v Olomouckém kraji, regionu Moravy, kdy společný tah“za jeden provaz“může přinést řešení. Velmi si vážíme této spolupráce a podpory obcí, měst, krajů a aktivit Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Naše úsilí podpořila svými podpisy na společném Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování chybějících úseků dálnice D1 Říkovice-Přerov (stavba 0136) a  Přerov-Lipník nad Bečvou (stavba 0137) také většina starostů měst a obcí našeho regionu-Přerovska, Hranicka a Lipenska ale i hejtmani Olomouckého, Zlínského kraje, podporu vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje.

Dle dopisu Ing. Lukáše Hampla 1. náměstka ministra dopravy z 15. března tohoto roku bylo potvrzeno,  že v tomto roce se předpokládá zahájení realizace stavby 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou. Pro tuto stavbu je v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 vyčleněno dostatečné množství finančních prostředků. V současné době jsou stavebníkem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, připravovány podklady pro zadání veřejné soutěže pro výběr zhotovitele. Snahou Ministerstva dopravy nadále zůstává urychlení postupu přípravy stavby 0136 Říkovice-Přerov tak, aby realizace mohla být zahájena v roce 2014. V letošním roce se tak předpokládá pokračování procesů k získání pozemků, potřebných pro výstavbu.

V závěru dopisu byla ale připojena ledová sprcha ohledně stavby I/55 Přerov-průtah centrem, I.etapa tzv. průpichu. V dopise je konstatováno, že příprava je v současné době přerušena, zdroje pro výstavbu infrastruktury jsou velmi omezeny a že pro město Přerov bude mít daleko větší přínos pokračování dostavby dálnice D1.

 Doufejme, že to čeho bylo minulý rok dosaženo a slíbeno, bude splněno. Je na nás, abychom státu neustále připomínali jeho závazky a sliby a rázně se dožadovali jejich plnění. Doufejme, že otázka dokončení dálnice D1 je vyřešena. Osud přeložky silnice I/55, zvláště její části „průtah centrem 1.etapa“-tzv, průpichu je ve hvězdách.

Doufejme, že i zde se začne blýskat na lepší časy a ledy se prolomí.

Co dodat závěrem? Možná výňatek z deklarace účastníků Moravského dopravního fóra, které proběhlo 2.4.2012 v Olomouci pod záštitou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě :

„Prosazujeme koncepční a předvídatelný rozvoj dopravní infrastruktury v ČR, jako důležitý předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti země. Oblast Střední Moravy dlouhodobě vykazuje nízkou míru výkonnosti ekonomiky, přičemž porovnáním hodnot HDP oproti jiným regionům Evropy i ČR, toto území zaostává. Realizace jednotlivých projektů dopravní infrastruktury je proto důležitou podmínkou pro budoucí rozvoj a prosperitu  regionu.

Zasazujeme se o nastavení dlouhodobého finančního rámce pro rozvoj dopravní infrastruktury v ČR, včetně vyhodnocení možných alternativních forem.“ 


ikona souboruDálnice, průtah a průpich na mapě v PDF 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21342440
Za týden: 47488
Za den: 6512
Online návštěvníků: 187
 
load