Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

Dvanáctá etapa regenerace sídliště Předmostí se skládá z realizace dvou částí, a to z projektu Úpravy vstupního prostoru hřbitova v ulici Prostějovská a projektu řešícího parkové úpravy prostoru v ulici Prostějovská s přemístěním památníku mistra Jana Husa.

Úprava vstupního prostoru hřbitova v ulici Prostějovská řeší úpravu stávajícího vstupního prostoru hřbitova, komunikačních ploch a zeleně včetně připojení na stávající místní komunikace města. Součástí úpravy vstupního prostoru hřbitova je také úprava zeleně a terénní úpravy včetně zřízení opěrných zídek. Navržené úpravy vstupního prostoru hřbitova spočívají v úpravě přístupové účelové komunikace, přístupového chodníku s terénním schodištěm včetně záchytných opěrných zídek a zeleně vstupního prostoru hřbitova. V rámci stavby bude vybudována zpevněná plocha pro čtyři kontejnery o objemu 1100 litrů, která bude umístěna podél stávající hřbitovní zdi. Konstrukce zpevněné plochy bude provedena v dlážděné úpravě s krytem ze zámkové dlažby.

Zpevněná plocha u autobusové zastávky bude umístěna podél stávající chodníku a bude ohraničená zvýšenou opěrnou železobetonovou zídkou s obkladem lícovou cihlou Klinker.

Parkové úpravy prostoru v ulici Prostějovská s přemístěním památníku mistra Jana Husa jsou předmětem druhé stavby regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa. Předmětem této stavby je regenerace zelených ploch v lokalitě před zdravotním střediskem v Předmostí, realizace nových chodníků, zpevněných ploch a terénních úprav souvisejících s celkovou revitalizací veřejného prostranství sídliště. Ve střední části území je stavebně upraven prostor, do kterého bude přemístěn památník mistra Jana Husa od kostela sv. Máří Magdalény. V souvislosti s řešením cestní sítě dojde také k výměně a doplnění veřejného osvětlení. Stávající nekvalitní zeleň bude odstraněna a nahrazena množstvím nových stromů a keřů. Celý prostor bude vybaven zcela novým typovým mobiliářem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena dle projektové dokumentace ve výši 8,7 mil. Kč.

Po dokončení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo bude zahájena realizace. Předpokládaná doba realizace je do 120 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

 
Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

 
Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

Regenerace sídliště Předmostí - XII. etapa

 
 
19. 6. 2017 10:41:54 | přečteno 64x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load