Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Koncepce dětských hřišť

Odbor rozvoje Městského úřadu v Přerově nechal v roce 2005 zpracovat dokument Koncepce dětských hřišť (Ing. arch. Brauner, 2005). Jeho hlavním úkolem bylo zmapování stávajícího stavu z hlediska umístění, technického stavu, využívání veřejností, a především souladu s technickými normami EN 1176-77.

Na území města Přerova, vyjma místních částí, se dle zpracované koncepce nachází celkem 130 lokalit s dětskými hřišti. Původní koncepce rozmístění dětských hřišť, až na výjimky, vycházela z plánované ekonomiky bytové výstavby, která ke každé bytové investici přidělovala částku na tech. infrastrukturu, zeleň a tedy i na dětské hřiště. Proto se vyskytuje tak vysoký počet dětských hřišť, někdy ve zcela min. rozsahu jejich vybavení. Vysoký počet lokalit s dětskými hřišti pak zapříčinil jejich následnou nedostatečnou údržbu. Zajištění údržby tak velkého množství dětských hřišť je značně komplikované i v současnosti, a každý rok si vyžaduje nemalou částku z městského rozpočtu.

Zpracovaný dokument z výše uvedených důvodů rozděluje dětská hřiště do 5 skupin.

  1. skupinu tvoří lokality, kde byla dětská hřiště již zrušena
  2. skupinu tvoří lokality, které jsou navrženy pro širší využití, z důvodu polohy vůči ostatním
  3. skupinu tvoří lokality, které jsou navrženy na zachování
  4. skupinu tvoří lokality, kde je možno zvážit jejich zachování či zrušení po dohodě s obyvateli
  5. skupinu tvoří lokality navržené na zrušení

Plochy dětských hřišť a jejich zařízení v lokalitách 2 a 3 budou rekonstruovány postupně, dle finančních prostředků města. Záměr je takový, aby nejdřív byly zrekonstruovány vybrané lokality pro širší území, a následně pak rušena okolní malá a nevyužívaná hřiště.

Rada města Přerova na 16. schůzi konané dne 22. srpna 2007 usnesením č.j. 517/16/5/2007 schválila pracovní skupinu pro zpracování „Dlouhodobého plánu rekonstrukce dětských hřišť v Přerově“ . Členové pracovní skupiny při jednáních o dlouhodobém plánu vycházeli z výše zmiňované Koncepce dětských hřišť v Přerově. Byl zjištěn aktuální stav dětských hřišť v Přerově, některá hřiště pracovní skupina navštívila, a následně vytipovala dle potřeby lokalit dětská hřiště vhodná k rekonstrukci v jednotlivých letech.

Na základě těchto zjištění byl zpracován a členy pracovní skupiny odsouhlasen Plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerově do roku 2017. Jedná se o dlouhodobý plán, jehož realizace se bude odvíjet od finančních možností statutárního města Přerova. Tento plán byl následně schválen Zastupitelstvem města Přerova na 12. zasedání konaném dne 4. 2. 2008 (č. usnesení 267/12/6/2008).

10. 6. 2008 11:29:02 | přečteno 3723x | Ing. František Zlámal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320237
Za týden: 43859
Za den: 10643
Online návštěvníků: 137
 
load