Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Program regenerace panelového sídliště Předmostí

regenerace predmosti1
Práce na projektu regenerace panelového sídliště Předmostí v Přerově byly zahájeny na začátku června 2003. Na analytickou část k projektu regenerace, která byla dokončena v srpnu 2003, navazuje návrhová část, která obsahuje textovou, tabulkovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou část

Zastupitelstvo města Přerova schválilo Program regenerace panelového sídliště Předmostí 27. listopadu 2003.

Kompletní elaborát projektu regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí má dvě části, analytickou část, která byla dokončena v srpnu 2003 jako samostatný svazek textové, tabulkové a grafické části a ikona souborunávrhovou část, která byla dokončena v prosinci 2003.

Analytická část:

A. Text a tabulky k analytické části

   • tab. - seznam obytných domů s údaji o vlastnictví a účelu
   • tab. - seznam objektů občanské vybavenosti s údaji o vlastnictví a účelu

B. ikona souboruNávrh zadání urbanistické studie a projektu regenerace

C. Výkresová část k analytické části i návrhu zadání

Analytická část:

 1. ikona souboruProblémový výkres 1: 2 000 Návrh zadání

Návrhová část:

ikona souboruA. Textová a tabulková část

 1. Cíle, ke kterým povede realizace záměrů projektu regenerace - návrh řešení urbanistické studie
 2. Cíle v pořadí podle naléhavosti - věcný popis úprav
 3. Návrh na nezbytné změny územně plánovací dokumentace

ikona souboruB. Výkresová část

  ikona souboruB1. Urbanistická studie 1: 1 000

  B1.a Urbanistická studie - ikona souboruvarianty garážování 1: 1 000

  B1.b Navrhované změny územního plánu města vyplývající z řešení urbanistické studie 1: 5 000

  ikona souboruB2. Souhrnné řešení úprav projektu regenerace 1: 1 000

  ikona souboruB3. Výkres etapizace - postupu prací 1: 2 000

  B4. Motivační skici, příklady řešení (16 tabulek) - jsou svázány spolu s textovou částí A. a ekonomickou částí C. na konci svazku

ikona souboruC. Ekonomická část

 1. Seznam navrhovaných úprav
 2. Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav
 3. Časový postup úprav - etapizace Návrh způsobu financování v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů financování

D. Dokladová část

 • ikona souboruZadání urbanistické studie a projektu regenerace panelového sídliště Předmostí
 • ikona souboruZápis z besedy s občany k analytické části Program regenerace panelového sídliště Předmostí ze dne 20.8.2003
 • ikona souboruZápis z besedy s občany nad konceptem řešené projektu regenerace sídliště Předmostí konané dne 5.11.2003

Od roku 2004 každým rokem probíhá jedna etapa regenerace, realizace několika dílčích akcí. Doposud na všechny realizované etapy se podařilo získat dotaci.
Vzhledem k tomu, že Program regenerace panelového sídliště byl zpracován již v roce 2003 a nebyly naplněny předpoklady co se týče výše poskytovaných dotací z Ministerstva pro místní rozvoj není naplňována etapizace navržená v ekonomické části a na výkrese B3.
O výběru dílčích akcí pro jednotlivé etapy rozhoduje Občanská poradní komise (OPK) pro Projekt regenerace panelového sídliště (PRPS) Přerov II - Předmostí a schvaluje Zastupitelstvo města Přerova, přípravu projektů a realizaci uskutečňuje Odbor rozvoje.

18. 10. 2008 18:46:14 | přečteno 5019x | Ing. František Zlámal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21337372
Za týden: 45992
Za den: 5370
Online návštěvníků: 88
 
load