Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je střednědobý dokument, který plánuje jednotlivé rozvojové aktivity a činnosti v dané oblasti na území města Přerova. Pomáhá sladit krátkodobé záměry se střednědobými cíli a zajišťuje efektivní využití veřejných zdrojů. Strategický dokument sestává ze tří částí, a to z analýzy současného stavu, z vlastní strategie (cíle rozvoje, programy a realizační opatření konkrétní strategie) a z akčních plánů (konkrétní aktivity, projekty). Proces tvorby se vyznačuje principem partnerství, tzn. účastí města, podniků i neziskových organizací.

Role jednotlivých orgánů při zpracování strategického plánu města:

Orgán SP

Statut

Složení

Úkoly

Rada města/

zastupitelstvo města

Vrcholný a politický orgán

Politická reprezentace města

 • Projednání a schválení finálního dokumentu strategie města a Akčního plánu

Komise strategického rozvoje (KSR)

Výkonný a koordinační orgán

Politická reprezentace města, ekonomičtí a sociální partneři

 • Projednání a schválení revize profilu města
 • Projednání a schválení SWOT analýzy
 • Projednání a schválení vize a problémových okruhů
 • Projednání návrhu strategie a akčního plánu
 • Koordinace práce PS
 • Předkládání finálních výstupů politickým orgánům

Pracovní skupiny (PS)

Odborný orgán

Členové KSR

Pracovníci úřadu města

Další přizvaní odborníci

 • Návrh SWOT analýzy
 • Návrh priorit a opatření v rámci problémových okruhů
 • Návrh opatření, aktivit a projektových záměrů

Odborné útvary magistrátu města

Kontaktní pracovníci z jednotlivých odborů

 • Poskytnutí koncepčních materiálů města
 • Konzultace aktualizace analýzy, zejména ve vazbě na zpracované koncepce
 • Konzultace návrhové části ve vazbě na zpracované koncepce města a kraje

Tým zpracovatele

Odborný řešitel

Pracovníci RARSM

 • Zpracování analytické části
 • Zpracování návrhu SWOT analýzy
 • Moderování jednání KSR a pracovních skupin
 • Zpracování výstupů z KSR a PS
 • Zpracování závěrečné verze dokumentů

Koordinátor /organizační pracovník

Kontaktní pracovník zpracovatele

Zaměstnanec magistrátu

 • Zprostředkování spolupráce odborných útvarů magistrátu
 • Organizace schůzek KSR a PS
 • Zpracování materiálů pro politické orgány města

Vysvětlivky:

 • RARSM – Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
 • KSR - Komise strategického rozvoje
 • PS - pracovní skupina/-y
 • SP - strategický plán
 • SWOT analýza - analýza silných a slabých stránek organizace a vnějších příležitostí a hrozeb

9. 6. 2014 9:36:15 - aktualizováno 9. 6. 2014 12:25:31 | přečteno 1214x | Ing. Kamila Lesáková


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21328495
Za týden: 45621
Za den: 8988
Online návštěvníků: 254
 
load