Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Územní plán Prosenice

Dokumentace Územního plánu Prosenice je zde zveřejněna k nahlížení veřejnosti

Územní plán Prosenice byl vydán usnesením č. III./d) z 9. zasedání Zastupitelstva obce Prosenice dne 15.08.2016 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 02.09.2016. Územní plán Prosenice v listinné podobě včetně dokladů o jeho pořizování je uložen a lze do něj nahlížet na Obecním úřadu Prosenice. Současně je Územní plán Prosenice uložen k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje.

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ


II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-2_DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl vydán Územní plán Prosenice. 

21. 1. 2013 13:32:30 - aktualizováno 7. 11. 2016 14:15:59 | přečteno 2457x | Mgr. Jiří Janalík


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336375
Za týden: 44995
Za den: 4373
Online návštěvníků: 33
 
load