Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Územní plán Tučín

Dokumentace Územního plánu Tučín jsou zde zveřejněny k nahlížení veřejnosti.

Územní plán Tučín byl vydán Zastupitelstvem obce Tučín usnesením č. UZ36/2014 ze dne 10.9.2014 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 25.9.2014. Změna č.1 Územního plánu Tučín byla vydána Zastupitelstvem obce Tučín usnesením č. 15/2016 ze dne 03.02.2016 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 19.02.2016. Po vydání změny č.1 byla vyhotovena dokumentace právního stavu Územního plánu Tučín. Všechny uvedené dokumentace včetně dokladové dokumentace jsou v listinné podobě uloženy a lze do nich nahlížet na Obecním úřadu Tučín. Současně jsou trvale uloženy k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje. V elektronické podobě jsou pak zveřejněny níže.


Územní plán Tučín - právní stav po vydání Změny č.1

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY


II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRESZměna č.1 Územního plánu Tučín

I. Změna Územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY


II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část

ikona souboruTextová část

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byla Změna č.1 Územního plánu Tučín vydána. 


29. 1. 2013 8:39:34 - aktualizováno 14. 7. 2017 14:07:26 | přečteno 1842x | Mgr. Jiří Janalík


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load