Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zápis dětí do mateřských škol v Přerově

Přerov
Ve dnech 9. a 10. května 2017 proběhne zápis dětí do mateřských škol na území statutárního města Přerova.

Zápis dětí do mateřských škol na území statutárního města Přerova pro školní rok 2017/2018 proběhne dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov:

MŠ Dvořákova, MŠ Komenského, MŠ Kouřílkova, MŠ Jasínkova, MŠ Kozlovská, MŠ Kratochvílova, MŠ Lešetínská, MŠ Máchova 14, MŠ Máchova 8, MŠ Na Odpoledni, MŠ Pod Skalkou, MŠ U Tenisu, MŠ Optiky, MŠ Vinary, MŠ Čekyně
v úterý 9. května 2017 a ve středu 10. května 2017 od 8 00do 17 00hodin. 

- v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov:

MŠ Újezdec dne 9. května 2017 od 10 00 do 16 00 hod.

MŠ Lověšice dne 10. května 2017 od 10 00 do 16 00 hod.

MŠ Kozlovice, MŠ Henčlov a MŠ Sokolská dne 9. května 2017 od 8 00 do 16 00 hod.


- v sídlech mateřských škol zřízených jinými zřizovateli:


MŠ Bajákova, MŠ U Bečvy a církevní MŠ Palackého

v úterý 9. května 2017 a ve středu 10. května 2017 od 8 00do 16 00hodin.  


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované statutárním městem Přerov se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol na území statutárního města Přerova, má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo volby kterékoli mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem.

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova

Pro informaci rodičů uvádíme termíny uzavření jednotlivých MŠ v době letních prázdnin 2017:

03. 07. - 20. 08. MŠ Újezdec, MŠ Lověšice, MŠ Henčlov, MŠ U Bečvy (soukromá od 5.7.)

03. 07. - 30. 07. MŠ Na Odpoledni
03. 07. - 09. 07. a 24. 07. - 27. 08. MŠ Kratochvílova
03. 07. - 23. 07. a 07. 08. - 27. 08. MŠ Dvořákova
10. 07. - 20. 08. MŠ Komenského, MŠ Kozlovská, MŠ Leštínská, MŠ Máchova 8, MŠ Máchova 14, MŠ U Tenisu, MŠ Pod Skalkou, MŠ Palackého (církevní)
10. 07. - 27. 08. MŠ Sokolská, MŠ Optiky, MŠ Kozlovice, MŠ Vinary, MŠ Čekyně 
24. 07. - 27. 08. MŠ Kouřílkova, 
24. 07. - 20. 08. MŠ Bajákova (soukromá)
31. 07. - 27. 08. MŠ Jasínkova

Náhradní provoz:

v období 03. 07. - 30. 07. 2017 zajišťuje MŠ Jasínkova
v období 31. 07. - 27. 08. 2017 zajišťuje MŠ Na Odpoledni

v období 24. 07. - 06. 08. 2017 zajišťuje MŠ Dvořákova

Přihlášky do náhradních mateřských škol se přijímají od 18. dubna 2017 v uvedených MŠ.


23. 3. 2017 13:14:24 | přečteno 8187x | Mgr. Petr Hrbek

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21092307
Za týden: 40354
Za den: 6582
Online návštěvníků: 115
 
load