Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Oblast sociální

Informujeme o aktuálním pořadníku Domů s pečovatelskou službou

DPS Fügnerova, Přerov
Od 1. srpna 2012 mají všichni žadatelé možnost aktuálně nahlížet do pořadníku o umístění v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS).
1. 3. 2013 9:00:41 - aktualizováno 1. 8. 2017 14:45:17 | přečteno 7486x | Ludmila Složilová | Celý článek
 

V jeslích proběhne den otevřených dveří a zápis dětí na školní rok 2017/2018

Všichni zájemci o prohlídku jesliček se mohou těšit ve čtvrtek 4. května od 15.45 do 17.30 hodin, kdy bude probíhat Den otevřených dveří. 

27. 4. 2017 16:21:29 | přečteno 55x | MMPr | Celý článek
 

Informace o přijímání dětí do městských jeslí v Přerově

Městské jesle v Přerově přijímají žádosti o poskytování služby péče o dítě a následně uzavírají smlouvy o poskytování služby péče o dítě v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10. 9. 2015 10:15:24 - aktualizováno 13. 6. 2017 14:34:06 | přečteno 1795x | Lucie Jemelková, DiS. | Celý článek
 

Oznámení o ukončení ambulance onkologie

Dnem 31. ledna 2017 je ukončena činnost ambulance onkologie Přerov - MUDr. Lubomír Skopal. 

27. 1. 2017 9:34:44 | přečteno 647x | MMPr | Celý článek
 

Kola dětem

Akce nazvaná Kola dětem proběhla na konci měsíce prosince 2016. Jednalo se o projekt, který již podruhé zorganizoval hudebník a vášnivý cestovatel Pavel Kadlíček pro děti z rodin, které se ocitly v dlouhodobé finanční nouzi. Společně s hudební skupinou D.U.B. music uspořádali několik benefičních koncertů a přednášek a výtěžek věnovali na tuto dobročinnou akci. Děti měly za úkol nakreslit obrázek na téma děti a kola. Následně bylo vytipováno 5 dětí, kterým bylo dne 19. 12. 2016 jejich první kolo slavnostně předáno. Panu Kadlíčkovi touto cestou děkujeme za inspirující přístup.

ikona souboruFoto


12. 1. 2017 15:16:40 | přečteno 122x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Vánoční kino pro děti

V prosinci loňského roku navštívily děti s pracovnicemi orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova kino Hvězda, aby shlédly vánoční pohádku - Anděl Páně II. Zájem o novou pohádku byl natolik velký, že se akce zúčastnilo celkem 26 vybraných dětí. Pohádka se všem líbila a po skončení kina dostaly všechny děti vánoční balíček se sladkostmi a malým překvapením.

 

12. 1. 2017 15:07:54 | přečteno 155x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Kam v mrazivých dnech?

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov otevírá pro osoby bez přístřeší sedárnu. Více informací v ikona souboruletáčku.

5. 12. 2016 15:40:29 | přečteno 280x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Rady spotřebitelům při nákupech v předvánočním čase

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

ikona souboruTisková zpráva

14. 11. 2016 15:22:00 | přečteno 279x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Evropský testovací týden HIV 2016

Bližší informace naleznete v ikona souborupřiloženém letáčku.

14. 11. 2016 14:26:50 | přečteno 334x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Prezentace sociálních služeb působících na území města Přerova

3. 11. 2016 9:15:42 | přečteno 312x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Sportovní den pro děti s lukostřelbou

2. 11. 2016 15:19:13 | přečteno 314x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Sportovní den s lukostřelbou

Při příležitosti ukončení školního roku uspořádal Magistrát města Přerova, orgán sociálně právní ochrany dne 29. 6. 2016 sportovní den s lukostřelbou. Akce se účastnilo celkem 20 dětí ve věku 6 -14 let.

18. 8. 2016 10:20:47 | přečteno 340x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Vzdělávací program pro seniory

Olomoucký kraj

Naučte se říct podvodníkům ne!

10. 6. 2016 9:25:06 - aktualizováno 10. 6. 2016 9:25:51 | přečteno 312x | MMPr | Celý článek
 

Nový způsob poskytování sociálních a dostupných bytů

Rada města Přerova vydala s účinností od 15. 3. 2016 nový vnitřní předpis č. 3/2016, o hospodaření s obecními byty, který mění dosavadní způsob poskytování obecních bytů. Cílem nově stanoveného systému je zefektivnění a zrychlení procesu přidělování bytů.   

16. 3. 2016 9:18:27 | přečteno 598x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Upozornění pro držitele nových průkazů OZP na nutnost výměny parkovacích průkazů

Výměna parkovacích průkazů 2015

Úřad práce ČR vydává od 1. dubna 2015 nové průkazy pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Vyměnit si je musí všichni držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, kartonových průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů OZP. Současně s tím musí mít do konce roku 2015 všichni držitelé nových průkazů OZP s označením ZTP a ZTP/P vyměněn také parkovací průkaz, který vydává odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Přerova.

1. 12. 2015 10:35:24 - aktualizováno 1. 12. 2015 12:00:45 | přečteno 672x | MMPr | Celý článek
 

Kam v mrazivých dnech?

Lidem bez domova nabízíme v zimním období, kdy teploty klesají pod -5°C, pomoc.

30. 11. 2015 9:48:54 - aktualizováno 30. 11. 2015 11:14:53 | přečteno 464x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Zpřístupnění hřiště při ZŠ Boženy Němcové veřejnosti o prázdninách

Organizace KAPPA HELP umožňuje dětem do 18 let zdarma v době letních prázdnin využívat hřiště v objektu Základní školy Boženy Němcové 16, a to každé pondělí a středu  12:30 - 16:30. Součástí provozu hřiště je dozor správce hřiště. Návštěvníci mají možnost využít celé řady připravených aktivit a her.

29. 7. 2015 9:11:00 | přečteno 517x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Veřejná sbírka pod vánočním stromem pro rok 2014

Stalo se již dlouholetou tradicí, že spolu s adventním obdobím a s rozsvícením vánočního stromu je v Přerově zahajována i veřejná sbírka. Ta je ve spolupráci s Technickými službami města Přerova organizována statutárním městem.

Na základě loňské velmi dobré zkušenosti, kdy byly z výtěžku veřejné vánoční sbírky zakoupeny dva invalidní vozíky pro půjčovnu kompenzačních pomůcek, bylo rozhodnuto, že i letošní sbírka bude organizována ke stejnému účelu. Finanční prostředky, které je možné do instalované kasičky vhazovat do 5. ledna 2015 budou předány zástupcům Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Přerov.

Organizátoři sbírky spolu se zástupci Svazu tělesně postižených děkují všem, kteří se rozhodnou přispět do kasičky jakoukoli finanční částkou.

25. 11. 2014 10:30:42 | přečteno 760x | Bc. Zdeňka Fuksová | Celý článek
 

Mezinárodní den sociální práce - 18. březen 2014

Již před 30 lety OSN vyhlásila Světový den sociální práce na třetí březnové úterý. Tento den se stal každoroční příležitostí k připomenutí významu sociální práce pro celou společnost, a to na institucionální, regionální i národní úrovni.
4. 3. 2014 11:56:59 | přečteno 1220x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Veřejná sbírka pod vánočním stromem

Spolu se slavnostním rozsvícením vánočního stromu bude zahájena i veřejná sbírka, kterou každoročně organizuje statutární město Přerov ve spolupráci s Technickými službami města Přerova.

28. 11. 2013 9:29:02 | přečteno 957x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Občanské sdružení Amelie - aneb Jak se žije s rakovinou v Olomouckém kraji?

Sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Přerova navázali spolupráci s občanským sdružením Amelie, které se zabývá psychosociální pomocí onkologicky nemocným lidem a jejich blízkým. Dne 30. 10. 2013 se připojili ke společnému prohlášení 20 zástupců, především z řad odborné veřejnosti z oblastí zdravotní i sociální, měst i církve a zástupců onkologicky nemocných i jejich blízkých z celého Olomouckého kraje.

28. 11. 2013 9:10:22 | přečteno 1087x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Databáze poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Jedná se o databázi , jejímž cílem je nabídnout vám ucelený přehled všech poskytovatelů sociálních služeb na území okresu Přerov

19. 8. 2013 15:09:58 | přečteno 1247x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Upozornění na změnu - EUROKLÍČ

Komu je určen EUROklíč?

EUROklíč může zdarma získat každý občan s tělesným postižením, který je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient a nově osoby s diagnostikovanou Crohnovou chorobou a zánětlivými střevními onemocněními pod zkratkou IBD, který má bydliště v Olomouckém kraji.

Kde EUROklíče získáte?

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, pracoviště: Smetanova 7a (Dvorní trakt), dveře č. 19

Kontaktní osoba:

1. 7. 2013 14:11:19 | přečteno 1185x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Komise Rady Olomouckého kraje pro rodinu a sociální záležitosti návštívila Přerov

V úterý 18. 6. 2013 přivítal náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín na půdě přerovského magistrátu Komisi Rady Olomouckého kraje pro rodinu a sociální záležitosti, kterou do Přerova doprovodila Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje.

21. 6. 2013 9:52:41 | přečteno 1422x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Euroklíč - informace

osoby trpící Crohnovou chorobou mají nárok na dotovaný euroklíč zdarma 

14. 5. 2013 14:44:17 | přečteno 1149x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Kam v mrazivých dnech?

Bezdomovci 2012

Pracovníci Magistrátu města Přerova, Odboru sociálních věcí a školství, společně s Městskou policii Přerov připravili, preventivní informační kampaň „ Kam v mrazivých dnech“, určenou pro osoby bez přístřeší.

10. 12. 2012 9:05:00 | přečteno 1134x | Bc. Irena Vykoukalová, DiS. | Celý článek
 

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

Zaměstnanci magistrátu města Přerova se účastnili kurzu první pomoci pod vedením odborníků z oddělení ARO Nemocnice Přerov.

30. 11. 2012 12:17:01 | přečteno 1676x | Bc. Irena Vykoukalová, DiS. | Celý článek
 

První Euroklíče rozdány

Euroklíče

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví vydává od měsíce září 2012 Euroklíče. Jedná se o mezinárodní projekt, kdy díky těmto klíčům mohou občané s omezenou schopností pohybu a orientace kdykoliv navštívit veřejné toalety. Stačí vložit univerzální Euroklíč do zámku a otevřít si WC.

9. 11. 2012 8:31:31 - aktualizováno 18. 7. 2013 14:23:27 | přečteno 1640x | supervisor | Celý článek
 

Oznámení pro zdravotně znevýhodněné občany

Parkovací průkaz
Magistrát města Přerova upozorňuje zdravotně znevýhodněné občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, na následující skutečnost:
původní zvláštní označení, označující osobu zdravotně postiženou (parkovací průkaz), je platné maximálně do 31.12. 2012, pokud jeho držitel nemá v průkazu ZTP nebo ZTP/P uvedeno dřívější datum.
24. 2. 2012 13:50:15 - aktualizováno 11. 10. 2012 9:41:49 | přečteno 3566x | Mgr. Marta Šintáková | Celý článek
 

Mezinárodní den seniorů

SvatekSenioru logo
Oslavte 1.říjen - Mezinárodní den seniorů. V tento den mají svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři. Senioři jsou bohužel považováni za pasivní a neaktivní osoby, a jsou vnímáni více jako přítěž než přínos. Tak tomu ale nemusí být. Řada lidí je aktivních i ve vysokém věku a díky svým zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti.
19. 9. 2012 11:31:00 | přečteno 2032x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Ohlédnutí za létem

Výchovně rekreační tábor   2012

Začal školní rok a děti i dospělí se alespoň ve vzpomínkách vracejí k prázdninovým zážitkům. Stejně jako v minulých letech, i o letošních prázdninách uspořádalo Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Přerova výchovně rekreační tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného sociálního prostředí.

18. 9. 2012 10:16:02 | přečteno 1827x | Alžběta Štajnarová | Celý článek
 

Euroklíče v Přerově zdarma

Euroklíč

Komu je určen EUROklíč?

EUROklíč může zdarma získat každý občan s tělesným postižením, který je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Olomouckém kraji.

7. 9. 2012 10:34:07 - aktualizováno 18. 6. 2013 7:23:29 | přečteno 2398x | MMPr | Celý článek
 

Domy s pečovatelskou službou v Přerově - změny v posuzování žádostí

Přerov

Rada města Přerova vydala s účinností od 1. 7. 2012 nový Vnitřní předpis č. 6/2012 - metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou. Tímto novým předpisem byla stanovena nová kritéria pro posuzování žádostí o umístění v domech s pečovatelskou službou.

17. 5. 2012 19:02:27 - aktualizováno 25. 5. 2012 10:12:15 | přečteno 1971x | MMPr | Celý článek
 

Občanské sdružení NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc

Občanské sdružení existuje od roku 1999 a poskytuje sociálně právní poradenství všem občanům, kteří se nachází ve velmi tíživých existenčních a životních problémech. Služby nezahrnují pouze odborné poradenství, ale nabízí všem klientům komplexní řešení jejich životních problémů.  

15. 3. 2012 10:51:14 | přečteno 3842x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Jeden svět 2012 ukáže protesty, nepokoje, revolty

7. 3. 2012 13:45:54 | přečteno 1821x | MMPr | Celý článek
 

Pozvánka na setkání s Lenkou Kohoutovou, poslankyní Parlamentu ČR

na téma „Problematika zaměstnávání a sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením“, které se koná dne 9. ledna 2012 od 10 do 13 hodin v klubu Teplo Přerov (velký sál)
4. 1. 2012 9:40:28 | přečteno 1460x | MMPr | Celý článek
 

Výplata nepojistných sociálních dávek od 1. 1. 2012

V rámci sociální reformy dochází k 1. 1. 2012 k převodu agend souvisejících s výplatou nepojistných sociálních dávek z obcí na úřady práce.
7. 12. 2011 14:05:33 - aktualizováno 7. 12. 2011 14:13:36 | přečteno 7013x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Vyšlápněte si pro zdraví s mammahelpkami a růžovou stužkou

V sobotu 1. října 2011 pořádá sdružení Mamma HELP v šesti městech pochod pro veřejnost s názvem „VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMAHELPKAMI A RŮŽOVOU STUŽKOU“. Cílem této akce je zviditelnit problematiku zhoubného onemocnění prsu v široké veřejnosti, prostřednictvím symbolu, který již čtvrt století velmi dobře znají lidé v celém světě - růžové barvy, respektive růžové stužky.
19. 9. 2011 13:45:23 | přečteno 2026x | MMPr | Celý článek
 

ANALÝZA EDUKOL - výzkum potřeb uživatelů 2010

V průběhu roku 2010 započaly práce na 2.Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2011-2015. Firma Edukol zpracovala analýzu, která se promítne v cílech a opatřeních nového strategickém dokumentu města Přerova.
4. 3. 2011 12:36:05 | přečteno 2202x | Petra Huličníková, DiS. | Celý článek
 
28. 5. 2009 14:23:45 - aktualizováno 4. 5. 2016 9:05:27 | přečteno 2202x | webmaster

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load