Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Rodina, děti a mládež

Problematika rodin s nezletilými dětmi (tj. děti do 18 let věku) je řešena orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Činnost orgánu sociálně-právní ochrany lze rozdělit na tři základní oblasti:

 • oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení)
 • oblast týkající se trestné činnosti dětí a mládeže včetně závažných výchovných problémů dětí
 • oblast týkající se terénní sociální práce, kolizního opatrovnictví a trestné činnosti páchané na dětech a mládeži (děti týrané, zanedbávané a zneužívané)

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí pomáhají rodičům a dětem a zprostředkovávají kontakty na různá odborná pracoviště. Jsou v kontaktu se státními a nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti. Oddělení spolupracuje s

 • okresním soudem
 • krajským soudem
 • policií ČR
 • Městskou policií Přerov
 • Poradnou pro rodinu Olomouckého kraje ( Přerov, Velká Dlážka 44, ( 581 202 980)
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou (Přerov, Bří Hovůrkových 17, ( 581 217 760)
 • Azylový domem pro matky s dětmi (Přerov, 9.května 107, ( 581 210 769)
 • Armádou spásy (Přerov, 9.května 107, ( 581 331 179)
 • Českým červeným křížem (Přerov, U Bečvy 1, ( 581 204 828)
 • Oblastní charitou (Přerov, 9.května 82, ( 581 204 717)
 • Kontaktním místem státní sociální podpory (Přerov, Smetanova 4, ( 581 272 111)
 • pediatry, psychology, psychiatry
 • základními a mateřskými školami
 • dětskými domovy a výchovnými ústavy

Činnost Magistrátu města Přerova jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku péče o rodinu a děti je specifikována zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno připomenout, že každý občan má právo upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. I každé dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života nebo práv orgán sociálně-právní ochrany dětí a tento orgán je povinen dítěti poskytnout odpovídající pomoc.

Magistrát města Přerova je ustanovován opatrovníkem dětí, mezi jejichž rodiči dochází k neshodám a kde probíhá soudní řízení týkající se úpravy práv a povinností k nezletilým dětem. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí mají povinnost vystupovat v zájmu všech dětí a činit opatření na jejich ochranu. Velká pozornost je věnována dětem fyzicky nebo psychicky týraným a zneužívaným.


 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load