Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Přijď a přidej se k nám

Život v sociálním vyloučení je bezútěšný a pro mnohé bezvýchodný. Specifické prostředí sociálního vyloučení je spojené s řadou problémů ekonomických, sociálních, pracovních a bytových. Řešit situaci rodin s dětmi a mládeže žijících v sociálním vyloučení nebo ohrožených takovým vyloučením, je z pohledu sociálních pracovníků absolutní prioritou, a to i v těch rodinách, kde se sociální práce s rodinou příliš nedaří. Děti a mládež nacházející se v tomto prostředí nemohou svou situaci vlastními silami ovlivnit buď vůbec, anebo minimálně, přesto důsledky života v sociálním vyloučení na ně dopadají nejvíce.

Nedostatek finančních prostředků a snížená dovednost hospodařit, přivádí rodiny s dětmi ke každodenní snaze o zajištění základních životních potřeb, dlouhodobě pak k omezenému materiálnímu vybavení domácnosti a výdajům spojeným se školními a mimoškolními aktivitami. Děti a mládež, vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení, mívají často omezený životní prostor, neboť v domácnosti zpravidla žije větší počet členů široké rodiny a děti nemají dostatečné soukromí ani vhodné podmínky pro školní přípravu. Omezená síť mezilidských kontaktů, často pouze na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kde se setkávají s nízkým vzděláním, absencí příjmu z výdělečné činnosti, dlouhodobou závislostí na sociálních dávkách, drogovými závislostmi, týráním, alkoholismem nebo využíváním nezákonných způsobů obživy, způsobuje u dětí zvnitřnění pokřivených morálních a životních hodnot. Z nedostatku podnětů a kontaktů se děti mnohdy uchylují k jednotvárnému a rizikovému způsobu využití volného času doprovázeného pocity nudy a proto mohou hledat možnosti zvrátit tyto stereotypy nalézáním zábavy v hernách, zábavních podnicích, experimentováním s drogami a vandalstvím. Ojedinělá není ani trestná činnost. Tyto děti často čelí hostilnímu až rasistickému přístupu a diskriminaci na nejrůznějších úrovních, vnímají a zakoušejí napětí mezi většinovou společností a obyvateli sociálně vyloučených lokalit a zpětně se ztotožňují s rolí vyloučeného jedince. Ve většinových kolektivech mívají problémy s přijímáním, protože s ostatními nesdílí obdobné zájmy, mnohdy odlišně mluví, často nejsou úspěšné při výuce a nesou na sobě známky chudoby a odlišnosti.

Preventivní akcí „Přijď a přidej se k nám“ hodlají sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci postupně oslovit státní, samosprávné či neziskové instituce zabývající se touto problematikou s nabídkou vzájemné spolupráce a podpory s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o dostupnosti poskytovaných sociálních služeb vedoucích k ochraně dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením před kriminalitou a drogami, vedoucích k posílení jejich sociálních, rodičovských a pracovních dovedností, motivaci ke vzdělávání, omezení nezdravého a pasivního životního stylu. Společně pak oslovit a motivovat konkrétní cílenou nabídkou těchto sociálních služeb rodiče, děti a mládež, kterým jsou určeny, a zefektivnit tak jejich nastavení, propojení a využívání v zájmu předcházení negativním důsledkům sociálního vyloučení v daném regionu.


Člověk v tísniCharitaArmáda spásyKappaZnak města Přerov 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21312978
Za týden: 39875
Za den: 6173
Online návštěvníků: 103
 
load