Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Technologické centrum ORP Přerov

Strategický rámec projektu technologických center vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech veřejné správy) a rozpracovanými aktivitami zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivých krajů promítnutých do návrhu typových projektů samospráv.

Technologická centra jsou určena zejména k provozu systémů:

  • spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • typových projektů samospráv,
  • systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí,
  • centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů,

V Technologickém centru je rovněž možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu.

Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.

Partnerské smlouvy s obcemi – podepsalo zatím 22 obcí (z 58).

Usnesením č.678/14/3/2011 ze dne 29. června 2011 schválila Rada města Přerova vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností Přerov.

Rada města Přerova po projednání:

rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona o výběru nabídky na vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností Přerov (dále TC ORP). Jediná nabídka byla předložena od společnosti TESCO SW a.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25892533 s nabídkovou cenou 14.971.399,20 Kč (vč. DPH); a schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností TESCO SW a.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25892533 s nabídkovou cenou 14.971.399,20 Kč (vč. DPH).

Statutární město Přerov požádalo v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy č. 06 "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích" dne 27. 5. 2010 o dotaci na část I. a II. (I. Zřízení technologického centra ORP (hardware, software), II. Pořízení elektronické spisové služby (eSSL) ORP, pořízení eSSL obcím a příspěvkovým organizacím ve spr. obvodu ORP, nebo verze hostované eSSL na TC ORP). Statutární město Přerov také požádalo v rámci výše uvedené kontinuální výzvy o dotaci na část III. Vnitřní integrace úřadu.

Ministerstvo vnitra vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt načást I. a II. technologické centum a spisová služba ve výši 3.421.000,- Kč a načást III.vnitřní integrace ve výši 1.250.000,- Kč.

Obsahem projektu

je zřízení Technologického centra (dále jen TC ORP) Přerov se spisovou službou a vnitřní integrací úřadu jako klíčového projektu Smart Administration strategie stat. města Přerova a zavedení vazeb na centrální systémy eGovernmentu, zejména Registru práv a povinností. Potřebnost projektu vychází z nedostatečné kapacity vybavení (hardware a software) žadatele pro poskytování služeb eGovernmentu.

Cílovými skupinami projektu

jsou stat. město Přerov, stát (pro potřeby např. právě základních registrů), veřejnost, obce správního obvodu ORP Přerov, které budou využívat negarantované úložiště či hostovanou spisovou službu a další organizace napojené na informační prostředí TC ORP (např. příspěvkové organizace nebo Krajský úřad Olomouc). Realizátorem projektu je Statutární město Přerov, implementátorem je vítězná firma v soutěži o veřejnou zakázku TESCO SW, a.s. Olomouc, IČ 25892533.

Cílem projektu

je zefektivnění činnosti úřadu, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy, přiblížení veřejných služeb občanovi a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

Konkrétně jsou pak tyto cíle naplněny modernizací technologické infrastruktury a důslednou integrací organizační a IT architektury Magistrátu města Přerova tak, aby bylo možno ve správním obvodu ORP Přerov nabídnout veřejné digitální služby (služby negarantovaného úložiště, služby hostované spisové služby a integrační služby včetně obsluhy životních situací prostřednictvím inteligentních formulářů, dále např. služby týkající se GISu – geografický informační systém…)


ikona souboruVýzva Ministerstva vnitra v rámci IOP 06 - ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH

ikona souboruKoncept a východiska TC ORP


logo IOP   EU   text   2


 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load