Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Bude v Újezdci nová výstavba ?

Rada města Přerova po projednání doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku Města Přerova - orná půda o výměře 139.631 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na odprodej tohoto pozemku za účelem realizace zástavby rodinnými domy.

Pozemek p.č. 813 v k.ú. Újezdec u Přerova se nachází v lokalitě, která je dle schváleného Územního plánu sídelního útvaru Přerov vymezena a určena částečně pro kombinované využití - průmysl , sklady a výrobní areály, částečně pro plochy zástavby rodinnými domy podnikatelského typu a částečně pro plochy veřejné zeleně s prvkem územního systému ekologické stability krajiny.

Výše uvedený pozemek v k.ú. Újezdec byl v minulosti nabídnut pro výše uvedené účely. Zájem o průmyslovou výstavbu projevilo několik firem, které postupně od záměru ustoupily.Z tohoto důvodu došlo k přehodnocení záměru využití této lokality a byla zpracována studie zastavění území rodinnými domy, což si vyžádá z územního hlediska změnu Územního plánu sídelního útvaru Přerov. Urbanistickým řešením nové zástavby je navržena 121 samostatně stojících přízemních rodinných domů umožňující individuální bydlení na navrhované ploše od cca 600 do max. 840 m2, tvořené mimo jiné předzahrádkou a zahradou. Součástí návrhu jsou i plochy pro občanskou vybavenost, jakožto obchody, služby apod. Dále jsou navrhovány plochy plochy nutné pro vybudování inženýrských infrastruktur, dopravní plochy - komunikací, chodníků a zpevněných ploch, plochy veřejné zeleně a sportoviště .

16. 4. 2009 11:30:04 | přečteno 2578x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21094749
Za týden: 42796
Za den: 9024
Online návštěvníků: 275
 
load