Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Restrukturalizace přináší výsledky

Dne 10. prosince 2007 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání změnu provozovatele některých sportovišť v majetku statutárního města, a to plaveckého areálu Přerov včetně koupaliště Penčice a zimního stadionu v Přerově včetně hotelu. Do 30. 4. 2008 zajišťovala provoz příspěvková organizace Služby města Přerova, od 1. 5. 2008 pak společnost Teplo Přerov a. s.

Činnost obou organizací byla financována poměrnou částí původního ročního rozpočtu, tj bez navýšení. Společnost Teplo Přerov a. s. dosáhla za dobu provozu značných úspor nákladů a tím levnějšího provozu zařízení. Jedním z podstatných důvodů snížení nákladů byla optimalizace počtu pracovníků sportovních zařízení a spolupráce mezi nimi a ostatními pracovníky společnosti. Nemalých úspor také bylo dosaženo díky zavedení mnohých úsporných opatření, např. striktní dodržováním výběrových řízení na jednotlivé akce při dodávkách materiálu a prací. Probíhala také důsledná kontrola nákladů včetně následných opatření, investování do obou areálů s cílem snížit provozní náklady a na druhé straně snaha zvýšit příjmy tržbami od návštěvníků. Cílem společnosti bylo zatraktivnit stávající sportoviště, aby výsledkem byl spokojený zákazník.

V roce 2008 byla z finančních prostředků vyčleněných na sportoviště provedena celá řada investičních akcí, mezi ně patří instalace turniketů na bazéně i koupališti Penčice, úpravy dětského bazénu v Přerově, opravy v restauraci na bazéně, modernizace technologie bazénu, rekonstrukce oken a dveří na zimním stadionu a další. Nejrozsáhlejšími akcemi pak byla celková rekonstrukce šaten (5 598 tis. Kč) a instalace whirlpoolů (5 946 tis. Kč), obě byly realizovány na přerovském bazéně.

Dle sdělení zástupců společnosti Teplo Přerov a. s. dojde v roce 2009 k úspoře nákladů, a to až ve výši cca 1 milion korun měsíčně. Společnost má v plánu provést další opravy investičního charakteru, a to přístavbu dětského bazénu včetně vybavení v celkové výši 9 500 tis. Kč, vybudována bude dvoupruhová skluzavka na koupališti Penčice, nové sauny a výměna prosklené stěny na bazéně a jiné.

Restrukturalizace již dříve proběhla v příspěvkové organizaci Domovní správa města Přerova. Do roku 2004 byl organizaci poskytován příspěvek na správu a opravy majetku ve vlastnictví města jako celkový příspěvek na provoz. Od 1. 1. 2005 došlo k podstatné změně, kdy je organizaci poskytován příspěvek odděleně zvlášť za správu a zvlášť za opravy bytových a nebytových prostor v majetku města a ostatních nákladů s opravami spojených. Za správu je financování založeno na poskytování prostředků dle počtu bytových jednotek, u nebytových prostor dle metrů čtverečních, a to formou pevně stanovených částek za jednotku. V současné době je určena cena za správu jednoho bytu ve výši 180,00 Kč, u nebytového prostoru 3,57 Kč/ m2. Tyto ceny byly stanoveny v porovnání s cenami za správu bytů ve srovnatelných městech. Oproti původnímu návrhu financování (varianty I - 9,6 mil. Kč, varianty II - 12,4 mil. K) byla nakonec stanovena částka 5,7 mil. Kč, která se ukázala jako naprosto dostačující. Samostatně jsou hrazeny náklady spojené s právními službami. Příspěvková organizace rovněž provedla úsporná opatření, v závislosti na tomto způsobu financování. Tímto postupem město uspořilo nemalé prostředky, o které byl naopak zvýšen příděl do oprav bytového majetku.

Příloha : Teplo a.s.

Investice r. 2008

Pořizovací cena

Architektonická studie bazén

76 180,72

Zimní stadion budova - sprchy

143 815,51

Penčice turniket

378 944,74

Bazén turniket

396 040,71

Bazén rekonstrukce šaten

5 597 773,87

Bazén kamerový systém

148 589,50

Restaurace Brabansko

276 054,72

Dětský bazén

1 721 717,31

Whirpooly

5 945 968,55

Bazén zabezpečovací systém

77 580,00

Bazén modernizace technologie

398 447,91

Bazén rekonstrukce sprch

79 770,20

Zimní stadion vstupenkový systém

139 013,00

ZS zabezpečovací systém

125 863,90

ZS kamerový systém

110 313,15

ZS rekonstrukce oken a dveří

266 242,15

Celkem

15 882 315,94

Plánované investice v r. 2009

Investiční náklady

Výměna stávajících dřevěných oken za plastová

300 000,-

Výměna prosklené stěny

3 200 000,-

Realizace přístavby dětského bazénu vč. vybavení

9 500 000,-

Dvou pruhová skluzavka v Penčicích

250 000,-

Sauny

400 000,-

Celkem

13 650 000,-

17. 3. 2009 11:03:30 | přečteno 2382x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load