Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Tisková zpráva z jednání Rady města Přerova - 26. - 27.11.2008

Stavby v Přerově dostanou podporu SFDI

Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.283.000 Kč na rok 2008.Finanční prostředky budou určeny na stavby: bezbariérové úpravy chodníků v ul. Čechova a přechod přes silnici v místní části Lýsky.

Výbor SFDI rozhodl, že budou finančně podpořeny i další dvě stavby - cyklistická stezka Přerov-Újezdec a přechod přes komunikaci v Lověšicích. Tyto stavby budou řešeny dodatky k výše uvedené smlouvě.

Rozpočet města Přerova na rok 2009.

Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit v souladu se zákonem o obcích rozpočet Statutárního města Přerova na rok 2009.

Rozpočet je navrhován ve výši 1.011.925 400,- Kč

Dopis pro ministra dopravy ČR.

Rada města uložila primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi a náměstkyni Mgr. Eleně Grambličkové písemně vyzvat ministra dopravy ČR k dodržení stanovených termínů výstavby úseku dálnice D1 Říkovice - Přerov a Přerov - Lipník.

Hlavním důvodem reakce je ochrana zdraví obyvatel před nepříznivými účinky znečištění ovzduší způsobeného dopravním přetížením vnitřních komunikací města.

Výše nájemného v nemovitostech města se nezvýší.

Rada města po projednání schválila v rámci majetkoprávních úkonů ( nájem nemovitých věcí města ) koeficient pro rok 2009.

Koeficient na rok 2009 = 1,0

To tedy znamená, že nájemné nemovitostí, které jsou v majetku města zůstane i příští rok ve výši roku 2008.

Návrh přímých podpor a grantového programu na rok 2009.

Rada města navrhuje Zastupitelstvu schválit přímé podpory a granty na rok 2009 v následujících oblastech:

Kultura

  • přímá podpora 5.440.000,- Kč
  • granty 520.000,- Kč

sport, volný čas

  • přímá podpora 10.700.000,- Kč
  • granty 2.300.000,- Kč

sociální, zdravotnictví

  • přímá podpora 2.600.000,- Kč
  • granty 1.200.000,- Kč

Rekapitulace :

  • Kultura 5.960.000,- Kč
  • Sport , volný čas 13.000.000,- Kč
  • Soc.,zdravotnictv 3.800.000,- Kč
  • Rezerva Rady města 50.000,- Kč

...................................................................................

celkem 22.810.000,- Kč

Termín pro předání žádostí o finanční podporu (granty) je navrhován na 11. února 2009

30. 11. 2008 22:16:14 | přečteno 2539x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21128103
Za týden: 50825
Za den: 7176
Online návštěvníků: 148
 
load