Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Jak dál v Přerově, řekni občane !

Město Přerov zajistilo provedení celoměstské ankety s názvem "Jak dál v Přerově, řekni, občane!" (druhá verze). Cílem ankety bylo zjistit vnímání současného stavu, celkové spokojenosti s bydlením, prostředím, čistotou, možností využití volného času, pocitu bezpečnosti a dopravní situace. Anketa byla koncipována obdobně jako v roce 2003, což umožnilo srovnání výsledků z obou let a vysledování pozitivních či negativních změn. Dotazník obsahoval 48 otázek, které byly ve velké míře totožné nebo velmi podobné roku 2003. Pouze některé otázky byly mírně modifikovány a neaktuální otázky nahrazeny novými popř. doplněny možnosti odpovědí, které vycházely ze současného stavu ve městě. Byla dodržena stejná struktura dotazníku, stejné tématické oblasti, způsob formulace otázek i systém vyhodnocení. Opětovné provedení ankety poskytlo informace o změně názorů obyvatel a posunu v myšlení. Anketa proběhla v měsíci únoru. Dotazník byl zveřejněn v únorovém vydání Přerovských listů, byl přístupný v interaktivní podobě na portálu města, dotazníky dále byly umístěny v úředních budovách města a spolupracovalo se se Základní školou J.A. Komenského v Předmostí. Sběr vyplněných dotazníků byl zajištěn prostřednictvím sběrných boxů v Městském informačním centru, úředních budovách města a Informačním centru Předmostí. Výsledky ankety zpracovaly dvě studentky Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava jako svou diplomovou práci. Vyhodnocení výsledků odborně zaštítil Ing. Petr Baránek, PhD. z Katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské.

Ankety se zúčastnilo celkem 780 respondentů, 49% mužů a 51 % žen. Výběrový soubor je možné považovat za dostatečný jak z pohledu absolutní četnosti odpovědí tak z pohledu věkové struktury.

Kompletní výsledky ankety budou zveřejněny od 1.6. 2010 na www stránkách města, v měsíčníku Přerovské listy bude uveřejněna zkrácená verze závěrečné zprávy. Kompletní zpráva v tištěné podobě bude také k nahlédnutí na Odboru rozvoje-odd. marketingu.

20. 5. 2010 14:20:56 | přečteno 1960x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21113450
Za týden: 47389
Za den: 9576
Online návštěvníků: 379
 
load