Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Jak dále s lávkou u tenisu

Vzhledem k opakovaným otázkám týkajících se situace ohledně lávky u tenisu uvádíme chronologický vývoj a postup prací.

V souvislosti s povodněmi na řece Bečvě, které lávku u tenisu zasáhly, bylo rozhodnutím povodňového štábu nařízeno sundat zábradlí na lávce a lávku uzavřít. Ihned po skončení povodňové vlny objednali dne 24.5.2010 pracovníci odboru majetku města u autorizovaného inženýra pro dopravu ing. Josefa Bakeše CSc. zpracování odborného posouzení, jehož cílem měl být návrh postupu pro zjištění stavu a únosnosti stávající lávky přes řeku Bečvu a jejího znovuuvedení do provozu poté, co byla v květnu 2010 zasažena účinky povodně.

Ve svém „Odborném posouzení“ Ing. Bakeš, CSc. doporučil :

 1. Uzavření lávky a zamezení průchodu.
 2. Celou konstrukci zkontrolovat nedestruktivní metodou.
 3. V případě, že budou na nosných kabelech a kovových prvcích zjištěny poruchy, přijmout z toho vyplývající samostatné řešení.
 4. V případě, že nebudou zjištěny žádné poruchy na nosných kabelech a prvcích provést :
  1. odstranění pochůzné vrstvy litého asfaltu (bylo provedeno společností Sisko s.r.o.),
  2. provést geodetické zaměření výškového průběhu obou hran nosné konstrukce (bylo provedeno společností GEOKAM Přerov s.r.o.),
  3. zajistit provedení zatěžkávací (statické a dynamické) zkoušky včetně provedení kontroly krajních opěr a mezilehlé podpěry - na základě doporučení ing. Bakeše, CSc. provádí společnost PONTEX s.r.o., Praha 4.

Společnost PONTEX s.r.o. po prostudování dostupných podkladů doporučila níže uvedený postup :

 1. Diagnostický průzkum lávky.
 2. Vypracování podkladů pro dynamickou a statickou zatěžkávací zkoušku mostu, stanovit únosnost lávky.
 3. Provedení dynamické zatěžkávací zkoušky lávky.
 4. Provedení statické zatěžkávací zkoušky lávky.
 5. Zpracování návrhu na rekonstrukci lávky včetně uvedení do provozu (v případě kladných výsledků zatěžkávací zkoušky)

Minulý týden byly provedeny dynamické zatěžkávací zkoušky lávky. Ve dnech 7.7. až 8.7.2010 bude prováděno jejich podrobné vyhodnocení.

Z předběžných závěrů geodetického zaměření a dynamických zkoušek je zřejmé, že došlo k poklesu a pootočení nosného pilíře. Společnost PONTEX s.r.o. proto doporučuje provést obnažení základů pilíře, jeho posouzení a navrhnout opatření k statickému zpevnění pilíře. Teprve po provedení výše uvedených prací doporučuje, v případě kladného výsledku, pokračovat statickými zatěžkávacími zkouškami.

Z uvedených opatření je zřejmé, že vedení města má zájem o urychlené zprovoznění lávky u tenisu. Pro bezpečnost našich občanů je však nutné, aby stav lávky posuzovali specializovaní odborníci, jejichž stanoviska a doporučení jsou zárukou pro kvalitní opravu této lávky.

Závěrem lze konstatovat, že v této složité situaci si město nemůže dovolit hazardovat s bezpečností a životy svých občanů.

8. 7. 2010 9:58:15 | přečteno 2535x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21345829
Za týden: 46435
Za den: 7823
Online návštěvníků: 191
 
load