Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Přerov bojuje za životní prostředí

Preambule

Statutární město Přerov,

vědomo si skutečnosti, že bývá dlouhodobě řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu častého překračování imisních limitů koncentrace prašného aerosolu,

vědomo si toho, že jednou z nejvýznamnějších příčin znečištění ovzduší a veřejných prostranství je primární a sekundární prašnost způsobená dopravou,

vědomo si práva každého na příznivé životní prostředí a jeho nenahraditelného významu v životě každého člověka,

vydává tuto vyhlášku, jejímž cílem je zvýšit kvalitu životního prostředí, které bezprostředně obklopuje obyvatele města a ostatní osoby nacházející se na jeho území a má přímý dopad na jejich fyzické i duševní zdraví a pohodu jejich bydlení.

Statutární město Přerov je dlouhodobě řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší , a to z důvodu častého překračování imisních limitů koncentrace prašného aerosolu. Jednou z nejvýznamnějších příčin znečištění ovzduší a veřejných prostranství je primární a sekundární prašnost způsobená dopravou. Velmi důležitým faktorem vedoucím ke zlepšení kvality ovzduší je přepravování sypkého nebo obdobného materiálu v uzavřeném nebo zaplachtovaném nákladovém prostoru, čímž je bráněno úletům prachu a úletům nebo úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu. Tato problematika není upravena obecně závazným předpisem (resp. není uložena povinnost popsaným způsobem náklad zabezpečit). Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky platné pro území města Přerova.

Proto Rada města schválila Obecně závaznou vyhlášku o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova.

Text předkládaného návrhu vyhlášky prošel dvojím oponentním řízením na ministerstvu vnitra (současně jeho prostřednictvím i na ministerstvu dopravy) a je precizován v souladu s jejich připomínkami. Na přípravě návrhu se kromě odborů životního prostředí a právního podílel i odbor správní (agenda přestupků) a Městská policie. Záměrně se u vyhlášky navrhuje delší období mezi jejím schválením a dnem nabytí účinnosti ( návrh od 1.1.2011), aby byl dostatečný prostor pro informování dotčených organizací (investorů, projektantů, dopravců a stavebních firem) a pro přijetí odpovídajících opatření z jejich strany.

Návrh vyhlášky je součástí konceptu „Místního programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov“. Kromě snížení prašnosti by vyhláška měla přispět ke snížení množství znečišťujícího materiálu na vozovkách, a tím šetřit jak životní prostředí města a zdraví obyvatel, tak i finance potřebné k čištění vozovek.

20. 5. 2010 14:22:42 | přečteno 2176x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21091783
Za týden: 39830
Za den: 6058
Online návštěvníků: 51
 
load