Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

SAD Trnava a.s. končí v Přerově

Rada města na své schůzi vzala na vědomí výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ze strany SAD Trnava, a.s , tedy společnosti, která v Přerově zajišťuje městskou hromadnou dopravu.

Současně rada města zamítla uzavření Dohody o vyrovnání, která byla statutárnímu městu Přerov předložena společností SAD Trnava,a.s.

Obsahem dohody o narovnání je především navýšení celkové výše prokazatelné ztráty - za r. 2010 dle návrhu SAD činí rozdíl mezi již uhrazenou prokazatelnou ztrátou a „celkovou“ prokazatelnou ztrátou částku 7.789.215,- Kč, přičemž do kalkulace prokazatelné ztráty je dle sdělení SAD započítáno 80% veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, za r. 2011 jsou provozní náklady ve výkazu nákladů a tržeb uvedeny ve výši 37.918 tis. Kč, zatímco v nabídce v rámci zadávacího řízení byly tyto náklady stanoveny částkou 27.175 tis. Kč.

Dne 16.11.2009 byla uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi statutárním městem Přerovem a společností Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť.

Dne 30.5.2011 byla statutárnímu městu Přerov doručena Výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ze strany SAD Trnava, a.s.

Následně dne 15.7.2011 obdrželo statutární město Přerov od SAD Trnava, a.s. návrh Dohody o narovnání

Na základě podrobného rozboru dohody o narovnání Rada města uzavření dohody neschválila vzhledem k tomu, že jejím uzavřením by došlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to především § 82 odst. 2 cit. zákona za užití § 6 cit. zákona (zadavatel musí uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče). Uzavřením dohody o narovnání by fakticky došlo k podstatné změně obsahu závazků smluvních stran podle smlouvy o závazku veřejné služby (navýšení ceny za předmět plnění, změna zadávacích podmínek, rozšíření předmětu plnění o služby, které nebyly předmětem původní zakázky - navýšení počtu autobusů podle přílohy č. 1 a 2 dohody, změna hospodářské rovnováhy smluvních stran), a to k tíži zadavatele, což je podle rozhodovací praxe ÚOHS a ESD nepřípustné. V případě uzavření takové dohody by tedy statutárnímu městu Přerov hrozila za porušení zákona č. 137/2006 Sb. sankce podle § 120 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, a to až do výše 5% ceny zakázky.

Platnost smlouvy mezi statutárním městem Přerov a SAD Trnava, a.s. skončí dne 1.12.2011.

Od 1.12.2011 nemáme tedy provozovatele, který by zajišťoval provoz MHD Přerov.

Řešení stavu : uvažujeme s uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování MHD Přerov přímým zadáním (dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů).

Smlouva bude uzavřena na přechodnou dobu, než bude vybrán nový přepravce ve veřejné soutěži.

Současně již pracujeme na parametrech zadání nové veřejné zakázky na veřejnou službu, včetně zapracování legislativních změn, platných od prosince 2010. Veřejná zakázka musí být uveřejněna ve věstníku EU po dobu jednoho roku, proto je nový dopravce přímým zadáním vybrán na maximální možnou dobu 2 let).

24. 8. 2011 13:09:45 | přečteno 2755x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load