Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Restrukturalizace příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova na své pondělní schůzi schválilo záměr zřídit organizační složku územního samosprávného celku Správa bytového a nebytového fondu města Přerova.

Příspěvková organizace Domovní správa města Přerova zajišťuje správu bytových a nebytových prostor v majetku města. Činnost je rozdělena na hlavní a doplňkovou. V hlavní činnosti organizace zajišťuje správu majetku města dle skutečně vynaložených nákladů, a to odděleně na správu a opravy. Středisko správa je financováno dle předložených žádostí členěných na částku 180,00 Kč za správu jednoho bytu za měsíc, u nebytových prostor částkou 3,57 Kč za jeden m2 a měsíc, dále dle schválených částí rozpočtu na další činnost, tj. na nadstandardní činnost, právní služby, náklady spojené s prodejem bytů.

Náklady na opravy bytových a nebytových prostor jsou hrazeny na základě seznamu a předložených dokladů (převážně faktur) skutečně vynaložených nákladů, k nimž patří mimo oprav domovního majetku i vklady do fondů společenství vlastníků jednotek u neprodaných bytů v prodaných domech, kde město některé byty vlastní. Tyto vklady tvoří značnou část nákladů rozpočtu.

V doplňkové činnosti pak tato příspěvková organizace zajišťuje správu bytů cizích vlastníků formou služeb realitní kanceláře, přičemž náklady a výnosy jsou vedeny odděleně u obou činností.

K 31.12.2010 zajišťovala DSMP s celkovým počtem 28 pracovníků správu:

- 4 560 bytových jednotek (1 838 město, 2 722 ostatní)

- 202 nebytových prostor a ostatních objektů (127 město, 75 ostatní)

- 1 bezbariérový byt jako nájemce.

Nejvhodnějším řešením, s ohledem na klesající počet bytů ve vlastnictví města, včetně kontroly hospodaření této organizace, se jeví přímé propojení s hospodařením města, a to:

a) začleněním zbývající činnosti DSMP pod odvětvový odbor,

b) začleněním zbývající činnosti DSMP pod organizační složku města.

Organizační složka vzniká rozhodnutím zastupitelstva. Zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci obce. Organizační složka není samostatnou právnickou osobou a zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci obce, nejsou však zaměstnanci zařazeni do obecního úřadu .

Základní rozdíl mezi organizační složkou a příspěvkovou organizací je skutečnost, že organizační složka nemá právní subjektivitu. Nemůže tedy vystupovat v právních vztazích vlastním jménem. Organizační složka není samostatná účetní jednotka, její rozpočet je součástí rozpočtu obce. Příjmy a výdaje organizační složky jsou v něm obsaženy.

Domovní správa města Přerova má specifikum oproti ostatním příspěvkovým organizacím, které je v tom, že vlastníkem bytů je statutární město Přerov a příjmy z nájemného z bytů jsou tedy příjmy města. Z tohoto pohledu se tedy jeví jako nejvhodnější forma zřízení organizační složky.

„ Další postup v řešení restrukturalizace bude znám po prvním jednání pracovní skupiny, kterou jmenovala Rada města. Jednání se uskuteční v polovině září “, vysvětlil ředitel DSMP p. Antonín Čechák.

8. 9. 2011 10:10:06 | přečteno 2660x | Mgr. Bohuslav Přidal


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21307179
Za týden: 39811
Za den: 6456
Online návštěvníků: 157
 
load