Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Přerovští radní dnes schválili plán, který chtějí do roku 2018 naplnit

Přerov radnice

Přerov/ Radní města Přerova dnes schválili Plán pro Přerov 2014 – 2018. Jde o programové prohlášení, v němž zástupci města deklarují, co chtějí v průběhu čtyř let v Přerově změnit, upravit podpořit, prověřit či nově zavést. Plán je vyvěšený na webových stránkách města Přerova a v tištěné podobě je k dispozici v Městském informačním centru. 

„Náš plán, který je podrobný, jsme rozdělili do desíti částí. Prostor dostala samospráva, nastínili jsme naše strategie, slibujeme, že dohlédneme na efektivní hospodaření s městským majetkem, jedním z bodů je i doprava a veřejný prostor. Zaměřili jsme se ve svých vizích i na životní prostředí, městskou policii, samozřejmou součástí je i oblast vzdělávání a školství, neopomněli jsme ani vytyčit priority v kultuře, sportu a volnočasových aktivitách. Svou samostatnou část mají i místní části,“ uvedl primátor Vladimír Puchalský.

A co radní slibují? Třeba toto:

 • Zmapujeme takzvané brownfieldy v Přerově, zjistíme možnosti jejich oživení – a to ve vazbě na dobudování dálnice D1; budeme se rovněž zabývat možnou revizí platného územního plánu a navrhneme zřízení průmyslové zóny
 • Všemi dostupnými prostředky budeme vytvářet „tlak“ na stát a kraj při řešení dopravních problémů města, zejména dokončení dálnice D1 v obou úsecích Lipník – Přerov a Přerov – Říkovice
 • Prověříme pomocí specializované studie skutečný přínos „průpichu“ a na základě ní se budeme dále rozhodovat, zda a v jakém rozsahu budeme „průpich“ realizovat
 • Budeme pokračovat ve zpracování studie o možnosti zřízení dalších železničních zastávek v Přerově
 • Změníme systém organizace a řízení městské policie, zvýšíme počty strážníků městské policie v částech města, kde jsou potřební, zaměříme se i na její preventivní a výchovnou funkci
 • Oddělíme prevenci kriminality od městské policie, vytvoříme agendu městského preventisty kriminality a jeho asistentů, kteří budou garantovat řád a pořádek v tzv. vyloučených lokalitách i v místech se zvýšenou mírou porušování veřejného pořádku, např. v lokalitách, kde se vyskytují bezdomovci. V této věci budeme dbát na koordinaci a součinnost s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a dalšími státními orgány
 • Uspořádáme k otázce výstavby ZEVO (spalovny) na území města nejpozději do konce roku 2016 referendum – tomu bude předcházet objektivní informovanost o spalovnách a skládkách pevného odpadu, zajistíme odbornou veřejnou diskuzi
 • Prosadíme, aby v době smogových situací ve městě byla veřejná autobusová doprava provozována zdarma
 • Omezíme další zabírání zemědělské půdy a veřejné zeleně pro účely vzniku průmyslových zón; naopak podpoříme přestavby nevyužitých domů a areálů ve městě
 • Navrhneme program „Senioři co nejdéle v domácím prostředí“ - jako nejlevnější a nejlidštější způsob péče o seniory
 • Prověříme možnost, aby dohled v sociálně vyloučených lokalitách zajišťovali také romští asistenti prevence kriminality, romští domovníci a jejich asistenti
 • Navrhneme systém prostupného sociálního bydlení pod dohledem domovníků a s heslem: „Plať, dodržuj pořádek a budeš bydlet“
 • Zavedeme volitelnou výuku anglického jazyka již od 1. Třídy
 • Prosadíme polytechnickou výuku a pěstitelské práce
 • Zodpovědně prověříme všechny možnosti přemístění městské knihovny, pro tento účel budeme hledat dotační prostředky, případně vytvoříme finanční rezervu
 • Zřídíme od 1. 2. 2015 v místních částech Přerova místní výbory
 • Zvýšíme finanční příspěvek, o kterém může rozhodovat místní výbor pro rok 2015, změníme systém financování místních částí od 1. 1. 2016.

Plán pro Přerov je k dispozici na www.prerov.eu.

20. 11. 2014 16:04:07 | přečteno 998x | Bc. Lenka Chalupová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21306744
Za týden: 39365
Za den: 6057
Online návštěvníků: 78
 
load