Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Ženy chodí po Přerově pěšky více nežli muži. Ti zase raději jezdí po městě s nohou na pedálu

Duchovní zahrada - zahrada chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Sociologický průzkum na téma doprava oslovil v prvních podzimních dnech přes čtyři sta Přerovanů. Ti poskytli tazatelům odpovědi na otázky, směřující k městské mobilitě. Anketa je první dílem do skládanky, která nese název Plán udržitelné mobility Přerova. Ten hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu života i veřejného prostoru - a také možnosti přepravování pro chodce, cyklisty, motoristy, vozíčkáře a pasažéry autobusové dopravy. Dokument bude vznikat až do poloviny roku 2017 a měl by nastínit, jak bude Přerov vypadat v dalších letech.

„Hned první otázka směrovala respondenty k odpovědi, jak se nejčastěji přepravují po Přerově. Ze slov vyplynulo, že nejvíce lidí chodí po městě pěšky, na druhém místě stanula individuální automobilová doprava, třetí příčku mají jízdní kola a čtvrtou autobusy,“ uvedl Lukáš Dědič z vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO, který pro Přerov výzkum realizuje.

Z ankety je zřejmé i to, že kolo jako dopravní prostředek využívají procentuálně téměř stejně muži jako ženy – přibližně vyrovnané je i cestování městskou dopravou. „Rozdíl je ale v používání aut – zatímco 30 procent mužů zaškrtlo, že nejčastěji jezdí po Přerově autem, u žen tuto variantu prioritní přepravy volí jen 16 procent. O to více žen využívá chůzi – 44 procent žen nejčastěji chodí po Přerově pěšky, zatímco u mužů to bylo pouze 34 procent,“ doplnil radní Jan Horký (SpP), který na plánu spolupracuje s odborníky. Jako pěší chůzi, coby převažující způsob přepravy po městě, si nejčastěji vybírají lidé nad 65 let (53 procent dotázaných), nejméně pak lidé ve věkové kategorii 30 až 39 let. A naopak – právě lidé z této kategorie jezdí nejvíce po Přerově autem nebo na motorkách (44 procent dotázaných), zatímco senioři usedají za volant jen v 7 procentech.

Zajímavé je také to, jakou dopravu volí Přerované při cestování za výdělkem. Nejvíce - 23 procent - jich jezdí do práce autem, 21 procent chodí do zaměstnání pěšky, na kole se přepravuje 14 procent zaměstnaných a autobusem 10 procent.

A co by Přerovany přimělo k tomu, aby všechny prostředky vyměnili za městskou autobusovou dopravu? Nejvíce by to byla vyšší frekvence spojů (43 procent), dále pak nižší cena jízdného (23 procent), nemalé procento tvoří i požadavek na zvýšení kvality komfortu vozidel (20 procent) a také snížení množství přestupů v rámci MHD (14 procent).  A co by respondenty přesvědčilo, aby více využívali k přepravě po Přerově kolo? Nejvíce z nich by šláplo do pedálů, kdyby se rozšířily a propojily sítě cyklotras (72 procent), pro zvýšení dopravní bezpečnosti hlasovalo 18 procent lidí a k požadavkům na více míst pro odstavení kol se hlásilo 11 procent dotázaných.

Paradoxem je, že i když velké procento Přerovanů jezdí po městě autem, nejvíce jim vadí právě individuální automobilová doprava, „Je to tak. Na otázku, který způsob dopravy je nejvíce obtěžuje, odpovědělo 77 procent lidí, že právě ta automobilová. Cyklisté vadí 10 procentům dotázaných, autobusy 7 procentům a chodci 5 procentům,“ doplnil Jan Horký.

Přerované také v průzkumu uvedli, že nejsou spokojeni s plynulostí dopravy na komunikacích, dále pak s počtem parkovacích míst a s bezpečností provozu. Přivítali by také, kdyby linky autobusů městské dopravy lépe navazovaly na vlakové spojení a přáli by si o něco čistější zastávky. A jak jsou spokojeni třeba s přechody pro chodce? „Zde projevilo spokojenost 60 procent dotázaných, nespokojenost 14 procent a zbylí lidé byli na pomezí,“ doplnil Lukáš Dědič. Se sítí chodníků projevilo spokojenost 71 procent respondentů a kvalita chodníků se zdá být dobrá méně než polovině dotázaných, konkrétně jen 44 procentům.

Kromě tohoto vstupního dotazníkového šetření probíhá v těchto dnech v přerovských domácnostech i podrobná anketa na téma doprava, do níž by se mělo zapojit na čtyři tisíce Přerovanů. Další aktivitou, směřující k vytvoření Plánu udržitelné mobility, bylo říjnové sčítání automobilů, do něhož se zapojili studenti. Ti stáli u silnic a počítali všechna vozidla, cyklisty i chodce, projíždějící či procházející daným úsekem. Na základě toho odborníci stanoví, jak v konkrétních místech postupovat co nejefektivněji, aby se Přerovanům po městě pohybovalo lépe.

Výsledky průzkumu jsou zveřejněny na adrese: http://mobilita-prerov.eu/pruzkum-verejnosti/

31. 10. 2016 10:12:17 | přečteno 304x | Bc. Lenka Chalupová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load