Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
21. 11. 2014 - 8. 12. 2014 Vv-oznámení zahájení řízení -Michaela Přehnalová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 11. 2014 - 10. 12. 2014 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu,obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
20. 11. 2014 - 9. 12. 2014 Rozhodnutí č. 70/2014 - "Rekonstrukce komunikace v ul.Kainarova"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
20. 11. 2014 - 6. 12. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
19. 11. 2014 - 8. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Miroslav Kaštil-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 11. 2014 - 8. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Marcela Žigová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18. 11. 2014 - 5. 1. 2015 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Bezuchov-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 11. 2014 - 1. 12. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
14. 11. 2014 - 2. 1. 2015 Vv Návrh územního opatření o stavební uzávěrce-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 11. 2014 - 28. 1. 2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Gabriela Klusáková, Zdeněk Klusák-Exekutorský úřad Brno-Venkov Exekutorské úřady Usnesení
14. 11. 2014 - 15. 12. 2014 Vyhlášení výběrového řízení na odprodej nemovitostí - v k.ú. Vrbátky-Správa státních hmotných rezerv Praha 5 Nezařazené Výběrové řízení
14. 11. 2014 - 1. 12. 2014 Vv,Usnesení o prohlášení dle ustanovení § 36 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.,Oznámení o zahájení správního řízení a stanovení termínu ústního jednání-Obvodní báňský úřad Ostrava-Mor.Ostrava Nezařazené Veřejná vyhláška
13. 11. 2014 - 1. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Eva Krejčiříková-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 11. 2014 - 1. 12. 2014 Vv Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení - "Vodovod Čelechovice"-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 11. 2014 - 3. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 2.12.2014 pro Přerov VI-Újezdec-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
12. 11. 2014 - 16. 12. 2014 Informace o záměru OK pronajmout nemovitý majetek v k.ú.Přerov-Krajský úřad OK-odbor majetkový a právní Krajské úřady Záměry Olomouckého kraje
12. 11. 2014 - 15. 12. 2014 Vv Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice za období 04/2010-04/2014-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 11. 2014 - 28. 11. 2014 Rozhodnutí č. 140/2014 o změně územního rozhodnutí č. 162/2008-mimoúrovňové křížení s tratí ČD,Přerov-Předmostí - STAV SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
11. 11. 2014 - 27. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
11. 11. 2014 - 27. 11. 2014 Vv Oznámení o zahájení řízení - "Navýšení terénu v záplavovém území" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11. 11. 2014 - 27. 11. 2014 Závěr zjišťovacího řízení záměru "Výroba suchých míchaných stavebních směsí"-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
10. 11. 2014 - 26. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
10. 11. 2014 - 26. 11. 2014 Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením č. 68/2014 - Dálnice D1-stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
10. 11. 2014 - 26. 11. 2014 Rozhodnutí č. 67/2014 - Prodloužení platnosti - Dálnice D1-stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
10. 11. 2014 - 11. 12. 2014 Hasiči informují - Nebezpečí požárů od svíček-Hasičský záchranný sbor OK Hasičský záchranný sbor Informace
7. 11. 2014 - 10. 12. 2014 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - Rozšíření kapacity výrobní linky Monosalu, Nová výrobní linka v areálu Prechezy a.s. Přerov-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Informace
7. 11. 2014 - 8. 12. 2014 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rozšíření kapacity výrobní linky Monosalu, Nová výrobní linka, v areálu Prechezy a.s. Přerov-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Úprava Horního náměstí v Přerově-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - obec Křtomil - krajská silnice II/150 a místní komunikace-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Vv Opatření obecné povahy - místní komunikace Přerov I-Město, nám. Svobody, ul.Čechova-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Vv Oznámení uložení písemnosti - Lubomír Sklenář-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Vv - oznámení uložení písemnosti - Blažek Richard-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Vv Oznámení uložení písemnosti - Roman Bužík-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
5. 11. 2014 - 1. 12. 2014 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa - vedoucí úřadu - tajemník (tajemnice) Magistrátu města Přerova-VNITŘ-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
5. 11. 2014 - 5. 2. 2015 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Informace
5. 11. 2014 - 24. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Petr Nedomanský-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3. 11. 2014 - 26. 11. 2014 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - likvidace dědictví - Petr Veselý- Exekutorský úřad Kroměříž Exekutorské úřady Usnesení
3. 11. 2014 - 8. 12. 2014 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Stříbrnice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3. 11. 2014 - 11. 12. 2014 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Michaela Abati-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
31. 10. 2014 - 5. 12. 2014 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Jan Mirga-Exekutorský úřad Ostrava Exekutorské úřady Usnesení
29. 10. 2014 - 14. 1. 2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
29. 10. 2014 - 14. 1. 2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
27. 10. 2014 - 16. 12. 2014 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Buk - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 10. 2014 - 24. 11. 2014 Usnesení - Dražba nemovitostí - Lucie Otáhalová-Exekutorský úřad Praha 7 Exekutorské úřady Usnesení
23. 10. 2014 - 28. 11. 2014 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhlášku) - Jaroslava Oralová-Exekutorský úřad Brno-město Exekutorské úřady Usnesení
23. 10. 2014 - 15. 12. 2014 Vyhlášení výběrového řízení na odprodej nemovitostí - v k.ú. Litovel-Správa státních hmotnýcvh rezerv Nezařazené Výběrové řízení
18. 10. 2014 - 19. 12. 2014 Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR -VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Volby
8. 10. 2014 - 27. 11. 2014 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Lubomír Heitel - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
8. 10. 2014 - 27. 11. 2014 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Stanislav Čelůstka - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
1. 10. 2014 - 23. 2. 2015 Podmínky výběrového řízení v roce 2015-OE-RO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
29. 9. 2014 - 4. 12. 2014 Usnesení - o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - Zuzana Karasová-Exekutorský úřad Brno-Město Exekutorské úřady Usnesení
30. 5. 2014 - 16. 2. 2015 Nařízení Státní veterinární spráy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v OK-Krajská veterinární správa Nezařazené Nařízení
15. 5. 2014 - 16. 2. 2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v OK-Státní vetrerinární správa Nezařazené Nařízení
15. 5. 2014 - 16. 2. 2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v OK-Státní vetrerinární správa Nezařazené Nařízení
31. 3. 2014 - do odvolání Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 18.4.2014 pro Přerov I-Město-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
26. 3. 2014 - 31. 12. 2014 Informace pro veřejnost, Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, Seznam nemovitostí s nedostatečně určenými vlastníky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Informace
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy po 1.1.2014-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
20. 5. 2013 - 31. 12. 2014 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Olomouckém kraji-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Nařízení
25. 7. 2008 - 25. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků svěřených obci - Odbor správní Magistrát města Přerova -----

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3182365
Za týden: 13442
Za den: 1730
Online návštěvníků: 41
 
load