Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
12.2.2016 - 16.3.2016 Vyhlášení výběrového řízení - pacht pozemků v k.ú.Lověšice u Přerova-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
12.2.2016 - 29.2.2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
12.2.2016 - 29.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Štefan Kandra - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.2.2016 - 29.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Štefan Kandra - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.2.2016 - 29.2.2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/490 u obce Říkovice - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 31.3.2016 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Michaela Abati - Ex.úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
11.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Pavel Poljanský - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Pavel Poljanský - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Milan Ištanek - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Milan Ištanek - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Eva Kroščenová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 29.2.2016 Vv - Oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy "návrh stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/434, ulici Dědina v obci Troubky - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.2.2016 - 14.3.2016 Oznámení zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - CSP2-Centrální sklad produktů v areálu Prechezy, a.s. Přerov - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
10.2.2016 - 15.3.2016 Záměry Olomouckého kraje- bezúplatný převod nemovitého majetku - Krajský úřad OK-odbor majetkový a právní Krajské úřady Záměry Olomouckého kraje
10.2.2016 - 26.2.2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Michal Smékal - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.2.2016 - 29.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Eva Kroščenová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.2.2016 - 26.2.2016 Oznámení o zahájení řízení - změna honitby - Magistrát města Olomouce- Odbor ŽP Městské úřady, magistráty Oznámení
9.2.2016 - 24.2.2016 Záměry města Přerova schválené na 35.Radě města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
9.2.2016 - 25.2.2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/436 mezi místní částí města Přerova -Předmostím a obcí Čekyně - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.2.2016 - 25.2.2016 Rozhodnutí - Jednoduchá pozemková úprava v k.ú.Dluhonice - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Rozhodnutí
9.2.2016 - 25.2.2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
8.2.2016 - 25.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jan Skala - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.2.2016 - 25.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Róbert Kroka - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.2.2016 - 25.2.2016 V'v - oznámení o uložení písemnosti - Tibor Lendel - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.2.2016 - 25.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Renata Konečná - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.2.2016 - 23.3.2016 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru fyzioterapeut pro oblast Přerov - Krajský úřad Ok- odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
8.2.2016 - 24.2.2016 Vv, Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby č. 2/2016 - stavební úpravy RD č.p. 375 Kokory - vestavba provozovny - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Antonín Zelinka - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jan Roháč - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Dominik Musil - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jaroslava Zelinková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Gizela Mižikárová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Gizela Mižikárová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Martin Kostolanský - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Martin Kostolanský - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Patrik Horvát - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Lenka Mirgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Lenka Mirgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Roman Mirga - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 22.2.2016 Vv Oznámení uložení písemnosti - Veronika Mirgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.2.2016 - 16.2.2016 Pozvánka na 14.zasedání Zastupitelstva města Přerova - Kancelář primátora - ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
4.2.2016 - 24.3.2016 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Barbara Kubíková - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
3.2.2016 - 19.2.2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení kanceláře primátora - Kancelář tajemníka - PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
3.2.2016 - 19.2.2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
3.2.2016 - 19.2.2016 Vv Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a povolení ke zřízení vodních děl, "Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou" - objektu SO 363 - odvodnění bývalé cihelny DCD Pro Krajské úřady Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 19.2.2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/4723 u obce Vinary - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Renata Konečná - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Róbert Kroka - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jan Skala - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 22.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Tibor Lendel - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 19.2.2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kozlovská v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.2.2016 - 5.5.2016 Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú.Dluhonice,Henčlov, Kozlovice u Přerova, Přerov - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Nabídka
3.2.2016 - 4.2.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova - OE- RO Magistrát města Přerova Smlouva
3.2.2016 - 4.2.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova - OE-RO Magistrát města Přerova Smlouva
2.2.2016 - 18.2.2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.2.2016 - 17.2.2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.2.2016 - 1.2.2017 Opětovné vyhlášení nálezů rok 2014 - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.2.2016 - 1.2.2017 Opětovné vyhlášení nálezů rok 2015 - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.2.2016 - 3.3.2016 Informace pro občany - CETIN Nezařazené Informace
1.2.2016 - 18.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Ištanek - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1.2.2016 - 18.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Eva Girgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1.2.2016 - 17.2.2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.náměstí Svobody, Kojetín, parkoviště u hřbitova-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1.2.2016 - 17.2.2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/436 ul.Tršická, Přerov XIII-Penčice - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.1.2016 - 15.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Dominik Musil-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.1.2016 - 15.2.2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jan Roháč-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.1.2016 - 15.2.2016 Usnesení - Vv - přerušení správního řízení ve věci návrhu na změnu společenstevních honiteb Tršice-Zákřov a Kokory-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.1.2016 - 15.2.2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Družstevní, Kojetín-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.1.2016 - 15.2.2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III./4368 u obce Buk-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.1.2016 - 17.2.2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 16.2.2016-ČEZ Distribuce,a.s. Nezařazené Oznámení
27.1.2016 - 17.2.2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 16.2.2016-ČEZ Distribuce,a.s. Nezařazené Oznámení
26.1.2016 - 26.2.2016 Usnesení - odročení dražebního jednání - Gabriela Klusáková, Zdeněk Klusák-Exekutorský úřad Brno-Venkov Exekutorské úřady Usnesení
26.1.2016 - 26.2.2016 Vv návrhu zadání 8. změny Územního plánu města Přerova-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.1.2016 - 8.3.2016 Návrh 5. změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Oznámení
22.1.2016 - 17.2.2016 Vyhlášení termínu zkoušky - taxislužba - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
20.1.2016 - 22.2.2016 Usnesení - dražební vyhláška - Ľubomír Matula - Okresní soud v Přerově Soudy Usnesení
19.1.2016 - 19.2.2016 Záměry města Přerova na úplatný převod části pozemku v k.ú.Přerov - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
18.1.2016 - 4.3.2016 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Horní Moštěnice - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.1.2016 - 18.2.2016 Usnesení - elektronické dražební jednání - likvidace dědictví po zůstaviteli Petru Veselém-Exekutorský úřad Kroměříž Exekutorské úřady Usnesení
15.1.2016 - 15.2.2016 Oznámení zahájení územního řízení - "R55, stavba 5502 Kokory-Přerov"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
14.1.2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Informace
11.1.2016 - 14.1.2019 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
11.1.2016 - 14.1.2019 Smlouva - dotace v sociální oblasti Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova 3357-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
6.1.2016 - 6.1.2017 Informace pro občany s adresou trvalého pobytu Přerov, Bratrská 34-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace
6.1.2016 - 6.4.2016 Usnesení - odročení elektronického dražebního jednání - Gabriela Klusáková, Zdeněk Klusák-Exekutorský úřad Brno-venkov Exekutorské úřady Usnesení
5.1.2016 - 25.2.2016 Usnesení o elektronické dražbě - Roman Otevřel - Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Usnesení
30.12.2015 - 9.3.2016 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Roman Tšpon, Ivana Tšponová-Exekutorský úřad Praha-západ Exekutorské úřady Usnesení
23.12.2015 - 10.3.2016 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Ivana Zaoralová - Exekutorský úřad Klatovy Exekutorské úřady Dražební vyhláška
21.12.2015 - 27.12.2018 Smlouva o poskytnutí dotace - sdělení o vyvěšení - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
21.12.2015 - 27.12.2018 Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Přerov 3227-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouva
21.12.2015 - 22.2.2016 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
21.12.2015 - 22.2.2016 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
20.11.2015 - 23.11.2018 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
20.11.2015 - 23.11.2018 Smlouva - Grantový program kultura Nadace pro transplantaci kostní dřeně 2959-2015-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
21.10.2015 - 15.5.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
21.10.2015 - 15.5.2018 Smlouva - Grantový program kultura Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov 1818-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
21.10.2015 - 15.5.2018 "Smlouva - Grantový program kultura Český svaz žen o.s. 2798-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
21.10.2015 - 15.5.2018 Smlouva - Grantový program kultura Jakub Neuls 1869-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
14.9.2015 - 17.9.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
14.9.2015 - 17.9.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace 2610-2015-ESŽ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5836775
Za týden: 2479471
Za den: 2466906
Online návštěvníků: 441
 
load