Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
29. 4. 2016 - 14. 6. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru chirurgie pro oblast Přerov-Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
29. 4. 2016 - 16. 5. 2016 Zveřejnění záměrů města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
29. 4. 2016 - 16. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
29. 4. 2016 - 17. 5. 2016 Závěrečný účet a výroční zpráva za rok 2015-OE-RO Magistrát města Přerova Informace
29. 4. 2016 - 31. 5. 2016 Vv - oznámení o uložení hromadného předpisného seznamu - stanovení za nemovité věci správce daně - Daň z nemovitých věcí na rok 2016-Finanční úřad pro Olomoucký kraj Finanční úřady Veřejná vyhláška
29. 4. 2016 - 16. 5. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkovišti SM TESCO na ulici Bayerova v Přerově-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29. 4. 2016 - 30. 5. 2016 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
29. 4. 2016 - 30. 5. 2016 Oznámení - Změna žádosti o vydání územního rozhodnutí z důvodu změny právního stavu v území - pozemkové úpravy v k.ú.Dluhonice - "D55,stavba 5502 Kokory - Přerov"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
28. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - právník - Odbor správy majetku a kom.služeb - KT-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
28. 4. 2016 - 16. 5. 2016 Oznámení Veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Přerově, sil. I/55 ul. 17.listopadu, Bří Hovůrkových-Krajský úřad OK,odbor dopravy a silničního hospodářství Krajské úřady Oznámení
28. 4. 2016 - 16. 5. 2016 Územní rozhodnutí č. 22/2016 - rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - Balící místo v provozním souboru 06 v objektu výroby titanové běloby v areálu Prechezy, a.s. Přerov-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
28. 4. 2016 - 20. 5. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie pro Přerov V-Dluhonice-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
27. 4. 2016 - 28. 7. 2016 Oznámení o zamýšleném převodu pro k.ú.Újezdec u Přerova-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
27. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hanusíkova v Kojetíně-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Žernava v Přerově II-Předmostí-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Objekt č.p.46 na ulici Kozlovská v Přerově-odkouření plynových kotlů"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
27. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Oznámení Veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Přerově-Krajský úřad OK,odbor dopravy a silničního hospodářství Krajské úřady Oznámení
27. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hanusíkova v Kojetíně-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 Usnesení - Zastavení řízení č. 21/20106 - opěrná zeď a terénní úpravy u objektu č.p.4 v k.ú. Dobrčice-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Usnesení
26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kozlovská v Přerově-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - ul. Tylova v Přerově II-Předmostí-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Školní v Přerově V-Dluhonicích-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 4. 2016 - 13. 5. 2016 Vyvěšení písemnosti - oznámení o uložení písemnosti - Zlata Bravencová - ZŠ,Dětský domov, ŠD a ŠJ, Vrbno p.Pradědem Nezařazené Výzva
26. 4. 2016 - 5. 5. 2016 Informace pro občany - Přepravní průzkum na železniční trati 270 a 290-Koordinátor Integrovaného dopravního systému OK Nezařazené Informace
26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
25. 4. 2016 - 11. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
25. 4. 2016 - 11. 5. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Záhumení v Přerově IV-Kozlovicích-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25. 4. 2016 - 11. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/434, ulici Dědina v obci Troubky-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 4. 2016 - 31. 5. 2016 VV o veřejném projednání návrhu 5.změny Územního plánu města Přerova-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 4. 2016 - 17. 5. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 16.5.2016 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
21. 4. 2016 - 17. 5. 2016 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lýsky, pozvánka na úvodní jednání-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
21. 4. 2016 - 1. 6. 2016 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška - opakovaná dražba) - Roman Pícha-Exekutorský úřad Trutnov Exekutorské úřady Usnesení
21. 4. 2016 - 9. 5. 2016 Vv Rozhodnutí - "Kanalizace a ČOV Kokory"-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 4. 2016 - 9. 5. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul.Palackého, Boženy Němcové, Dr.Skaláka v Přerově I - Městě-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 4. 2016 - 6. 5. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu optření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Želátovská,Bohuslava Němce v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 4. 2016 - 5. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
19. 4. 2016 - 5. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - vyznačených parkovištích na Horním náměstí v Přerově-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18. 4. 2016 - 18. 5. 2016 Vyhlášení termínu zkoušky - taxislužba-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
18. 4. 2016 - 4. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15. 4. 2016 - 2. 5. 2016 Vv Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu \\\"Stavební úpravy objektu č.p. 97 na ulici Havlíčkova, Přerov\\\" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 4. 2016 - 31. 5. 2016 Návrh 8. změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Oznámení
15. 4. 2016 - 2. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy "Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - nám. T. G. Masaryka v Přerově" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 4. 2016 - 2. 5. 2016 Vv o možnosti převzít písemnost - Pavel Janovský - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 4. 2016 - 2. 5. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
14. 4. 2016 - 2. 5. 2016 Vv Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci u. Růžová v Kojetíně" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 4. 2016 - 2. 5. 2016 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Předmostí - Státní pozemkový úřad Nezařazené Oznámení
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" Magistrát města Přerova Vyhlášení
11. 4. 2016 - 20. 5. 2016 Vv Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Prosenice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11. 4. 2016 - 4. 5. 2016 Záměry města Přerova - nájem nemovitých věcí - MAJ-BS Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
5. 4. 2016 - 6. 5. 2016 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků -Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 4. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG Magistrát města Přerova Informace
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 5. 2016 Usnesení o odročení dražebního jednání - Ing.Miroslav Humplík - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
29. 3. 2016 - 18. 5. 2016 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí - Finanční úřad pro OK, územní pracoviště Přerov Finanční úřady Dražební vyhláška
24. 3. 2016 - 11. 5. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR v oboru kardiologie pro oblast Přerov-Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
23. 3. 2016 - 27. 5. 2016 Usnesení - vydání usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) - Březina Petr-Exekutorský úřad Brno-město Exekutorské úřady Usnesení
17. 3. 2016 - 16. 5. 2016 Vv Oznámení - návrh Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje OK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje OK na udržitelný rozvoj území-Krajský úřad OK-odbor strategického rovzoje kraje, územního plánování a stavebního řádu Krajské úřady Veřejná vyhláška
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0794/2016 - Nadační fond Blues nad Bečvou-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0652/2016 - Dechový orchestr Haná Přerov z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0900/2016 - Občanská společnost DSi, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0716/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0742/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0747/2016 - "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0705/2016 - Markus M o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0698/2016 - Občanské sdružení Vocantes-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0689/2016 - KORNET, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0582/2016 - Kulturní spolek Academic, o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0817/2016 - MOTOR expert s. r. o.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0684/2016 - Základní škola Přerov, Trávník 27-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0802/2016 - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0835/2016 - HOTEL JANA a. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0666/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0683/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0790/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0717/2016 - Nadační fond - Cuijk-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0808/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0810/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0669/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0795/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0838/2016 - Moravský institut vzdělávání, o. p. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0731/2016 - Odbočka Svazu letců Česlé republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0678/2016 - KERAMIKA ÚJEZDEC-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0852/2016 - Věra Švejnochová-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0829/2016 - Jaroslav Vraj-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0719/2016 - DUHA Klub Rodinka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0715/2016 - Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Informace o vyvěšení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016 -KP-ORG Magistrát města Přerova Informace
10. 3. 2016 - 10. 5. 2016 Usnesení - Dražební vyhláška - TJ Pozemní stavby Přerov - Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Dražební vyhláška
7. 3. 2016 - 2. 5. 2016 Informace o soutěži "Sto slov o Přerově" - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
7. 3. 2016 - 8. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0426/2016 - TJ Sokol Újezdec z.s. - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
7. 3. 2016 - 8. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0431/2016 - Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
7. 3. 2016 - 8. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0439/2016 - Sportovní klub Přerov 1908 z.s. - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak městaPřerov 760

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11440376
Za týden: 115323
Za den: 23754
Online návštěvníků: 592
 
load