Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
31. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Územní rozhodnutí č. 135/2014 - přemostění Šišemky v k.ú.Šišma-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
31. 10. 2014 - 5. 12. 2014 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Jan Mirga-Exekutorský úřad Ostrava Exekutorské úřady Usnesení
31. 10. 2014 - 11. 11. 2014 Návrh programu 1.Zastupitelstva města Přerova-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Návrh programu
30. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
30. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Návrh na zrušení opatření obecné povahy-Krajský soud Ostrava Soudy Výzva
30. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Vv Oznámení o zahájení řízení - Protipovodňové opatření Horní Moštěnice-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29. 10. 2014 - 13. 11. 2014 Záměry města Přerova schválené na 101. Radě města Přerova-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Výzva
29. 10. 2014 - 14. 1. 2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
29. 10. 2014 - 14. 1. 2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
29. 10. 2014 - 11. 11. 2014 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Pozvánka
29. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Miroslav Kaštil-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Peter Szamuhel-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Miroslav Pavlík-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 10. 2014 - 16. 12. 2014 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Buk - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 10. 2014 - 13. 11. 2014 VV - oznámení uložení písemnosti - Richard Blažek - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 10. 2014 - 13. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Pavel Přidal - ESŽ-ŽU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 10. 2014 - 13. 11. 2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Inocenc Buchta - ESŽ-ŽU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 10. 2014 - 12. 11. 2014 Vv - Stavební povolení č. 229/2014 na stavbu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 2408 - Kabelíkova 4" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Stavební povolení
27. 10. 2014 - 18. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Přerov, ulice Palackého č.p. 1380, 376 dne 14.11.2014 v době od 7:30 do 15:00 hod. - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
23. 10. 2014 - 24. 11. 2014 Usnesení - Dražba nemovitostí - Lucie Otáhalová-Exekutorský úřad Praha 7 Exekutorské úřady Usnesení
23. 10. 2014 - 28. 11. 2014 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhlášku) - Jaroslava Oralová-Exekutorský úřad Brno-město Exekutorské úřady Usnesení
23. 10. 2014 - 14. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 13.11.2014 pro Přerov-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
23. 10. 2014 - 15. 12. 2014 Vyhlášení výběrového řízení na odprodej nemovitostí - v k.ú. Litovel-Správa státních hmotnýcvh rezerv Nezařazené Výběrové řízení
23. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Oznámení zahájení územního řízení - Reko MS Přerov - U tenisu + 1 v k.ú.Přerov-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
23. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Oznámení zahájení územního řízení - stavební úpravy silnice III/43415 Radslavice -Grymov - SO 102 Parkovací plochy-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
21. 10. 2014 - 6. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
21. 10. 2014 - 6. 11. 2014 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Brodek u Přerova - kanalizace, ul.Tovární"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
21. 10. 2014 - 6. 11. 2014 Vv Rozhodnutí - vydání povolení ke stavbě vodního díla Zábeštní Lhota HTP, AT stanice-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 10. 2014 - 7. 11. 2014 Vv Oznámení uložení písemnosti - Lubomír Sklenář-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 10. 2014 - 6. 11. 2014 Vv Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou"-Městský úřad Lipník nad Bečvou Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
20. 10. 2014 - 21. 11. 2014 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rokytnice"- ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 10. 2014 - 5. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
20. 10. 2014 - 5. 11. 2014 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Brodek u Přerova - kanalizace, ul.B.Němcové"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
20. 10. 2014 - 6. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Petr Nedomanský-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 10. 2014 - 6. 11. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Ngoc Diep Vu-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18. 10. 2014 - 19. 12. 2014 Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR -VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Volby
16. 10. 2014 - 3. 11. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
16. 10. 2014 - 3. 11. 2014 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Rekonstrukce komunikace v ul.Kainarova v k.ú. Přerov"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
16. 10. 2014 - 12. 11. 2014 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu,obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
15. 10. 2014 - 5. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie-pro Přerov dne 4.11.2014 -ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
15. 10. 2014 - 4. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - pro Přerov dne 3.11.2014-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
15. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Vyhlášení výběrového řízení č. OOL/112/2014/2-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výběrové řízení
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Oldřichov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Císařov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Výkleky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Turovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Sobíšky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lhotka Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hradčany Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Grymov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lazníčky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Líšná Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nahošovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Věžky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelechovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stará Ves Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Zábeštní Lhota Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radvanice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Oprostovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dobrčice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Citov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nelešovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radkovy Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Žákovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čechy Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Beňov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radkova Lhota Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Šišma Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Želatovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Přestavlky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tučín Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lazníky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Buk Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Křtomil Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Troubky Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lipová Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vlkoš Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Sušice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kokory Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bochoř Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Brodek u Přerova Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Podolí Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Říkovice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radslavice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dřevohostice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Domaželice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Prosenice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pavlovice u Přerova Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horní Moštěnice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bezuchov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rokytnice Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Přerov Magistrát města Přerova Volby
11. 10. 2014 - 10. 11. 2014 Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR Magistrát města Přerova Volby
8. 10. 2014 - 27. 11. 2014 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Lubomír Heitel - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
8. 10. 2014 - 27. 11. 2014 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - Stanislav Čelůstka - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
7. 10. 2014 - 7. 11. 2014 VV - návrh zadání změny 3. změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
7. 10. 2014 - 7. 11. 2014 Výběrové řízení na prodej nebytové jednotky v domě Kainarova 4,5,6 v Přerově - MAJ-ITS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
6. 10. 2014 - 7. 11. 2014 Výběrové řízení na nájem nebytové jednotky v domě Kratochvílova 22, Přerov - MAJ/MPO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
3. 10. 2014 - 4. 11. 2014 Záměry OK - převedení nemovitého majetku-Krajský úřad OK, odbor majetkový a právní Krajské úřady Záměry Olomouckého kraje
1. 10. 2014 - 23. 2. 2015 Podmínky výběrového řízení v roce 2015-OE-RO Magistrát města Přerova Výběrové řízení

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3140864
Za týden: 13036
Za den: 2100
Online návštěvníků: 48
 
load