Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
19. 12. 2014 - 30. 12. 2014 Návrh programu 2.Zastupitelstva města Přerova-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Návrh programu
19. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
19. 12. 2014 - 18. 2. 2015 Usnesení - Dražební vyhláška - opakovaná dražba - Robert Čonka-Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Usnesení
19. 12. 2014 - 5. 1. 2015 VV -Výzva -vyjádření se k podkladům rozhodnutí - "Navýšení terénu v záplavovém území" v k.ú. Troubky nad Bečvou-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Rozhodnutí - Rekapitulace postupu Ministerstva vnitra - VNITR-PRAV Magistrát města Přerova Rozhodnutí
18. 12. 2014 - 6. 2. 2015 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro oblast Přerov-Krajský úřad OK,odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
18. 12. 2014 - 21. 1. 2015 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu,obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
17. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17. 12. 2014 - 7. 1. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 6.1.2014-ČEZ Distribuce,a.s. Nezařazené Oznámení
16. 12. 2014 - 5. 2. 2015 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Stanislav Čelůstka-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
16. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
15. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Vv-oznámení o uložení písemnosti-Radek Šejda-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Roman Bartoník-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Havlík-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 12. 2014 - 31. 12. 2014 Zveřejnění informace o Posudku o vlivech záměru na ŽP "Zdvojení stávajícího vedení V402 Krasíkov - Prosenice"-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
12. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Nedjezdu v Přerově V-Dluhonicích - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Peter Szamuhel - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Pavel Přidal - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 12. 2014 - 5. 2. 2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - Ivan Raiskub - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
12. 12. 2014 - 30. 12. 2014 Statutární město Přerov - Návrh rozpočtu na rok 2015 - OE-RO Magistrát města Přerova Informace
11. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
11. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Rozhodnutí - Stavební povolení č. 74/2014 - úprava Horního náměstí v Přerově-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
11. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Územní rozhodnutí č. 155/2014 - rozhodnutí o umístění stavby Reko MS Přerov-U tenisu 1-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
11. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.U Rybníka 51/1 v Přerově I-Městě-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11. 12. 2014 - 22. 1. 2015 Usnesení - nařízení dražebního jednání - Pavel Mirga-Exekutorský úřad Kroměříž Exekutorské úřady Usnesení
10. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou-Obvodní báňský úřad Ostrava Nezařazené Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Zdenek Kroščen - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Peter Szamuhel - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Mária Petrášová - ESŹ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Pavel Přidal - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Renata Čonková - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 VV Rozhodnutí - vydání stavebního povolení "Protipovodňová opatření Horní Moštěnice" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 12. 2014 - 29. 12. 2014 VV Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání \"Obec Čechy-ČOV a stoková síť\" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Informace pro občany - ukončení smogové situace-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
8. 12. 2014 - 23. 12. 2014 Záměry města Přerova schválené na 4. schůzi Rady města Přerova-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
8. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Sabina Horváthová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Územní rozhodnutí č. 153/2014 - rozhodnutí o umístění stavby - "Brodek u Přerova - kanalizace, ul. Tovární"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
8. 12. 2014 - 29. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Petr Nedomanský-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Michaela Přehnalová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 5. 1. 2015 Usnesení o odročení dražebního jednání - Michaela Abati-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
5. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Žiga-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Žiga Filip-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Marcela Žigová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Šejda Radek-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Marta Taclová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5. 12. 2014 - 22. 1. 2015 Usnesení o elektronické dražbě - Silvie Marvanová-Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Usnesení
4. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici III/4335 a místní komunikaci v obci Měrovice nad Hanou-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Horváthová Sabina-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3. 12. 2014 - 22. 12. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Eva Krejčiříková-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
2. 12. 2014 - 30. 12. 2014 Pozvánka na 2.zasedání Zastupitelstva města Přerova-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Pozvánka
25. 11. 2014 - 29. 12. 2014 Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality - Přestavlcký les a žádost o připomínky-Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Nezařazené Informace
25. 11. 2014 - 29. 12. 2014 Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality - Lesy Bezuchova a žádost o připomínky-Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Nezařazené Informace
24. 11. 2014 - 16. 1. 2015 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Jan Králíček-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
24. 11. 2014 - 19. 2. 2015 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - Soňa Muniková-Exekutorský úřad Litoměřice Exekutorské úřady Usnesení
18. 11. 2014 - 5. 1. 2015 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Bezuchov-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 11. 2014 - 5. 1. 2015 Vv Návrh územního opatření o stavební uzávěrce-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 11. 2014 - 28. 1. 2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Gabriela Klusáková, Zdeněk Klusák-Exekutorský úřad Brno-Venkov Exekutorské úřady Usnesení
5. 11. 2014 - 5. 2. 2015 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Informace
29. 10. 2014 - 14. 1. 2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
29. 10. 2014 - 14. 1. 2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
1. 10. 2014 - 23. 2. 2015 Podmínky výběrového řízení v roce 2015-OE-RO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
30. 5. 2014 - 16. 2. 2015 Nařízení Státní veterinární spráy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v OK-Krajská veterinární správa Nezařazené Nařízení
15. 5. 2014 - 16. 2. 2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v OK-Státní vetrerinární správa Nezařazené Nařízení
15. 5. 2014 - 16. 2. 2015 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v OK-Státní vetrerinární správa Nezařazené Nařízení
31. 3. 2014 - do odvolání Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 18.4.2014 pro Přerov I-Město-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
26. 3. 2014 - 31. 12. 2014 Informace pro veřejnost, Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, Seznam nemovitostí s nedostatečně určenými vlastníky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Informace
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy po 1.1.2014-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
20. 5. 2013 - 31. 12. 2014 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Olomouckém kraji-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Nařízení
25. 7. 2008 - 25. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků svěřených obci - Odbor správní Magistrát města Přerova -----

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3242622
Za týden: 12456
Za den: 1533
Online návštěvníků: 61
 
load