Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
27. 2. 2015 - 16. 3. 2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Miroslav Kaštil-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 2. 2015 - 10. 3. 2015 Návrh programu 45.Zastupitelstva města Přerova-Kancelář primátora -ORG Magistrát města Přerova Návrh programu
27. 2. 2015 - 16. 3. 2015 Oznámení zahájení územního řízení - vodovod Prusy - lokalita "Hliník"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
27. 2. 2015 - 16. 3. 2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Roman Bartoník-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 2. 2015 - 16. 3. 2015 Vv Oznámení o zahájení řízení - "Brodek u Přerova - kanalizace, ul.Tovární"-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 2. 2015 - 13. 4. 2015 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Revírní bratrskou pokladnou, zdrav.pojišťovnou v oboru vnitřní lékařství pro oblast Přerov-Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
25. 2. 2015 - 13. 3. 2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
25. 2. 2015 - 18. 3. 2015 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
25. 2. 2015 - 13. 3. 2015 Oznámení o zahájení společného řízení o prodloužení platnosti a změně stavby před jejím dokončením - Dálnice D1, Stavba 0137 Přerov-Lipník -STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
25. 2. 2015 - 13. 3. 2015 Vv Oznámení o místě uložení písemnosti vydané Finančním odborem MěÚ Neratovice-Městský úřad Neratovice Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
25. 2. 2015 - 18. 3. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 17.3.2015-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
24. 2. 2015 - 12. 3. 2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
24. 2. 2015 - 13. 3. 2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Eva Krejčiříková-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 2. 2015 - 7. 4. 2015 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Radvanice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 2. 2015 - 10. 3. 2015 Záměry města Přerova schválené na 10.Radě města Přerova-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
23. 2. 2015 - 11. 3. 2015 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
23. 2. 2015 - 25. 3. 2015 Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba - Peška Pavel-Exekutorský úřad Jeseník Exekutorské úřady Usnesení
23. 2. 2015 - 8. 4. 2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Antonín Ministr-Exekutorský úřad Brno-Venkov Exekutorské úřady Usnesení
23. 2. 2015 - 11. 3. 2015 Vv Oznámení zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami - k.ú.Přerov-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 2. 2015 - 26. 3. 2015 Oznámení - pozemková úprava na dokončení scelení k.ú.Přerov-Státní pozemkový úřad Přerov Pozemkový fond Oznámení
20. 2. 2015 - 23. 3. 2015 Usnesení o odročení dražebního jednání - Petra Neblová-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
20. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Územní rozhodnutí č. 11/2015 - rozhodnutí o umístění stavby"Přerov,převedení části odpadních vod ze sběrače "Z"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
19. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
19. 2. 2015 - 9. 4. 2015 Usnesení o opakované dražbě - Manda Miloslav - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
19. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Kristýna Rýčková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Vv Vyrozumění účastníků řízení o podaném odvolání - Výzva vyjádření k podanému odvolání - "Navýšení terénu v záplavovém území Troubky"-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Výrobní hala Přerov, druhá etapa - DEN BRAVEN PRODUCTION s.r.o."-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
19. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Vv Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Vodovod Osek - Oldřichov" - Městský úřad Lipník nad Bečvou Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
17. 2. 2015 - 6. 3. 2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Roman Bartoník - ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 2. 2015 - 11. 3. 2015 Zápis dětí do mateřských škol v Přerově - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Informace
16. 2. 2015 - 4. 3. 2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
16. 2. 2015 - 24. 3. 2015 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu - "Výrobní hala Přerov, druhá etapa - DEN BRAVEN PRODUCTION S.R.O."-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Informace
13. 2. 2015 - 2. 3. 2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
13. 2. 2015 - 3. 4. 2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Miloš Krč - EURODRAŽBY.CZ a.s. Nezařazené Dražební vyhláška
13. 2. 2015 - 2. 3. 2015 Vv Oznámení zahájení řízení o umístění stavby Radkova Lhota - Lokalita "MESLO" Revitalizace Stříbrník - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
13. 2. 2015 - 30. 3. 2015 Vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitostí v k.ú.Litovel - Správa státních hmotných rezerv, Praha Nezařazené Výběrové řízení
12. 2. 2015 - 2. 3. 2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
12. 2. 2015 - 2. 3. 2015 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Dlážděný chodník od ZŠ k ulici Sadová v obci Troubky v ulici Dědina"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
12. 2. 2015 - 2. 3. 2015 Oznámení zahájení územního řízení - "Polyfunkční domy III, Přerov - centrum, ulice Jateční"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
12. 2. 2015 - 16. 3. 2015 Zveřejnění informace - o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace"-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
12. 2. 2015 - 4. 3. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 3.3.2015 - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
12. 2. 2015 - 6. 3. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 5.3.2015 - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
11. 2. 2015 - 10. 3. 2015 Pozvánka na 4.zasedání Zastupitelstva města Přerova-Kancelář primátora-ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
11. 2. 2015 - 2. 3. 2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Eva Krejčiříková-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 2. 2015 - 12. 3. 2015 Vv Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Dřevohostice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 2. 2015 - 4. 3. 2015 Usnesení o dalšího nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - dědictví po zůstaviteli Petru Veselém-Exekutorský úřad Kroměříž Exekutorské úřady Usnesení
4. 2. 2015 - 9. 3. 2015 Vyhlášení výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Vrbátky-Správa státních hmotných rezerv Praha 5 Nezařazené Výběrové řízení
3. 2. 2015 - 27. 3. 2015 Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce - Karol Mazánik, Romana Mazániková-EURODRAŽBY.CZ a.s. Nezařazené Dražební vyhláška
29. 1. 2015 - 25. 3. 2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Vladimír Dočkal-EURODRAŽBY.CZ a.s. Nezařazené Dražební vyhláška
26. 1. 2015 - 5. 3. 2015 Usnesení o elektronické dražbě - Zdenek Holič-Exekutorský úřad Zlín- JUDr.Martin Růžička Exekutorské úřady Usnesení
23. 1. 2015 - 25. 1. 2016 Opětovné vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
23. 1. 2015 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
22. 1. 2015 - 5. 3. 2015 Usnesení o elektronické dražbě - Daniel Dočkal-Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Usnesení
21. 1. 2015 - 4. 3. 2015 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Nataša Chromečková, Ladislav Chromeček - Okresní soud v Přerově Soudy Usnesení
19. 1. 2015 - 10. 3. 2015 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Turovice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 1. 2015 - 3. 3. 2015 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru endokrinologie a diabetologie pro oblast Přerov-Krajský úřad OK - odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
30. 12. 2014 - 31. 3. 2015 Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2015-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Rozhodnutí
31. 3. 2014 - do odvolání Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 18.4.2014 pro Přerov I-Město-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy po 1.1.2014-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
25. 7. 2008 - 25. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků svěřených obci - Odbor správní Magistrát města Přerova -----

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3370786
Za týden: 15695
Za den: 3128
Online návštěvníků: 65
 
load