Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
22. 4. 2014 - 9. 5. 2014 Oznámení o nálezu věci - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
22. 4. 2014 - 9. 5. 2014 Vv Oznámení uložení písemnosti - Iveta Riessová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 4. 2014 - 23. 5. 2014 Oznámení o skončení exekuce -Marek Mikeš-Exekutorský úřad Klatovy Exekutorské úřady Oznámení
18. 4. 2014 - 29. 4. 2014 Návrh progranu 23.Zastupitelstva města Přerova - Kancelář primátora Magistrát města Přerova Návrh programu
18. 4. 2014 - 2. 5. 2014 Pozvánka na 90.schůzi Rady města Přerova - Kancelář primátora Magistrát města Přerova Pozvánka
17. 4. 2014 - 5. 5. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17. 4. 2014 - 9. 5. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie pro Přerov dne 7.5.2014-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
17. 4. 2014 - 5. 5. 2014 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 61/2014 ,Stavební povolení č. 72/2014 - Přístavba a stavební úpravy objektu č.p.174 v k.ú.Želatovice-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
17. 4. 2014 - 5. 5. 2014 VV - Oznámení uložení písemnosti - Darek Jendrišák-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 4. 2014 - 5. 5. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Valerij Šeremet -ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 4. 2014 - 6. 5. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 5.5.2014 pro Přerov III.-Lověšice-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
16. 4. 2014 - 2. 5. 2014 Vv Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna dokončené stavby byt.domu v Přerově II-Předmostí, č.p. 77, Pod Skalkou 19-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 4. 2014 - 19. 5. 2014 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky - Libuše Hánečková-Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Usnesení
14. 4. 2014 - 30. 4. 2014 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/434 v rámci omezení vjezdu vozidel nad 12t v m.č. Přerov IV-Kozlovice-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 4. 2014 - 2. 5. 2014 Vv o možnosti převzít písemnost - Miroslav Pavlík-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 4. 2014 - 5. 6. 2014 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Jaroslav Děrda-Exekutorský úřad Přerov-JUDr.Vrána Tomáš Exekutorské úřady Usnesení
14. 4. 2014 - 2. 5. 2014 Vv -oznámení uložení písemnosti - Jiří Hejný-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 4. 2014 - 2. 5. 2014 Vv - oznámení uložení písemnosti - Martina Poláchová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 4. 2014 - 30. 4. 2014 Územní rozhodnutí č. 55/2014 - Rozhodnutí o změně využití území - změna druhu pozemku v k.ú. Přerov-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
14. 4. 2014 - 30. 4. 2014 Rozhodnutí č. 64/2014 - prodloužení nabytí právní moci o 2 roky - "Objekt č.p.46 na ulici Kozlovská v Přerově - Odkouření plynových kotlů"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
14. 4. 2014 - 12. 5. 2014 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace - MŠ Přerov - Újezdec-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Výběrové řízení
11. 4. 2014 - 28. 4. 2014 Závěrečný účet a výroční zpráva za rok 2013-OE-RO Magistrát města Přerova Informace
11. 4. 2014 - 28. 4. 2014 Záměr převést, propachtovat a vypůjčit nemovitý majetek-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
10. 4. 2014 - 5. 5. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 2.5.2014-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
10. 4. 2014 - 21. 5. 2014 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu,obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
10. 4. 2014 - 26. 5. 2014 Vv - Návrh Územního plánu Bochoř-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9. 4. 2014 - 25. 4. 2014 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Revitalizace návsi obce Radslavice"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
9. 4. 2014 - 28. 4. 2014 Vv oznámení uložení písemnosti - Igor Kuča-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8. 4. 2014 - 7. 5. 2014 Oznámení výběrového řízení ke zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku-Ministerstvo obrany ČR,Olomouc Nezařazené Výběrové řízení
8. 4. 2014 - 26. 6. 2014 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Jaromír Doležel-Exekutorský úřad Litoměřice Exekutorské úřady Usnesení
8. 4. 2014 - 24. 4. 2014 Oznámení o nálezu věcí-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
8. 4. 2014 - 28. 4. 2014 Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Volby
7. 4. 2014 - 29. 4. 2014 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 28. dubna 2014 - KP / ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
3. 4. 2014 - 4. 5. 2014 Zveřejnění informace - "Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020" - STAV / ŽP Magistrát města Přerova Informace
1. 4. 2014 - 28. 5. 2014 Usnesení - Dražební vyhláška - opakovaná dražba - Petr Vartoň-Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Usnesení
1. 4. 2014 - 20. 5. 2014 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro oblast Přerov-Krajský úřad OK, odbor zdraovtnictví Krajské úřady Výběrové řízení
31. 3. 2014 - 2. 5. 2014 Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
31. 3. 2014 - do odvolání Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 18.4.2014 pro Přerov I-Město-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
28. 3. 2014 - 30. 4. 2014 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek-Krajský úřad OK - odbor majetkový Krajské úřady Záměry Olomouckého kraje
26. 3. 2014 - 31. 12. 2014 Informace pro veřejnost, Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, Seznam nemovitostí s nedostatečně určenými vlastníky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Informace
24. 3. 2014 - 24. 4. 2014 Hasiči informují - Nebezpečí při vypalování trávy-Hasičský záchranný sbor OK Nezařazené Informace
13. 3. 2014 - 29. 4. 2014 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubního lékařství -Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
12. 2. 2014 - 12. 5. 2014 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Popovice u Přerova-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy po 1.1.2014-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17. 12. 2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
20. 5. 2013 - 31. 12. 2014 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Olomouckém kraji-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Nařízení
25. 7. 2008 - 25. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků svěřených obci - Odbor správní Magistrát města Přerova -----

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2781989
Za týden: 12930
Za den: 3066
Online návštěvníků: 53
 
load