Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
24. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru - Celní úřad pro OK celní úřady veřejná vyhláška
24. 3. 2017 - 26. 4. 2017 Vyhlášení výběrového řízení na převod pozemku v k.ú. Henčlov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
24. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Vv o vydání Změny č. 4B Územního plánu města Přerova - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
23. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
23. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových MŠ na území statutárního města Přerova - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova obecně závazná vyhláška
23. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy 15/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/436 Přerov II-Předmostí, Přerov VII-Čekyně - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
23. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Pavel Šipula - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
23. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Rozhodnutí - zamítnutí umístění pevné překážky na pozemní komunikaci v k.ú. Újezdec u Přerova - STAV-SÚ magistrát města Přerova rozhodnutí
22. 3. 2017 - 7. 4. 2017 Vv Optatření obecné povahy 16/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43616 v obci Čelechovice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
22. 3. 2017 - 7. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy 17/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/434 ul. U Letiště a místní komunikaci ul. Sokolská, Slepá, Zakladatelů, Nová, Hliník a Martinská v Přerově VIII-Henčlově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
22. 3. 2017 - 7. 4. 2017 Vv Oznámení o zahájení řízení - vodní dílo -I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
22. 3. 2017 - 7. 4. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Olga Girgová - ESŽ-ŽÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
22. 3. 2017 - 10. 4. 2017 Výběrové řízení na pozici právníka oddělení právního odboru Kanceláře tajemníka - KT magistrát města Přerova výběrové řízení
21. 3. 2017 - 6. 4. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
21. 3. 2017 - 6. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy 14/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Svépomoc, Svépomoc I, II, III v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
21. 3. 2017 - 6. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci 13/2017 - Horní náměstí v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
20. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Záměry města Přerova schválené na 65. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
20. 3. 2017 - 21. 4. 2017 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Křenovice - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
20. 3. 2017 - 5. 4. 2017 Oznámení - Zahájení Územního řízení o umístění stavby "Horní Moštěnice, ul. 9. května, obnova NNk" - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Oznámení Vv opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , ul. 17. listopadu, Bří. Hovůrkových - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství krajské úřady oznámení
17. 3. 2017 - 12. 4. 2017 Termín zkoušky - taxislužba - ESŽ-DS magistrát města Přerova vyhlášení termínu zkoušky - doprava
17. 3. 2017 - 28. 4. 2017 Vv - Hromadný předpisný seznam č. 1/2017 - Městský úřad Lipník nad Bečvou městské úřady, magistráty veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy 12/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Pod Valy v Přerově I - Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Mirga - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Monika Dermíšková - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Monika Dermíšková - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Vladimír Marek - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Antonín Ministr - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Územní rozhodnutí č. 35/2017 - "Přerov, Lýsky - vodovod v ul. Nad Struhou" - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - určení charakteru pozemní komunikace v k.ú.Horní Moštěnice - STAV-SÚ magistrát města Přerova informace
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Rekonstrukce ulice Förchtgottova v Tovačově" - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Územní rozhodnutí č. 32/2017 - Grymov, Hlavní, Obnova vedení NNv, NNk - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
16. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy 29/2017 - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - parkovišti na ul. U Pošty v Přerově II-Předmostí - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
16. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v OK" - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
15. 3. 2017 - 31. 3. 2017 Vv Opatření obecné povahy 28/2017 - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci nám. Přerovského povstání v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 3. 2017 - 4. 5. 2017 Usnesení o opakované dražbě - Gabriela Jemelková - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
15. 3. 2017 - 19. 5. 2017 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška - Pavel Mirga - Exekutorský úřad Praha-východ exekutorské úřady usnesení
15. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Martin Cedidlo - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 3. 2017 - 31. 3. 2017 Vv Usnesení - přerušení řízení o nařízení odstranění stavby - Železobetonová opěrná zeď - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 3. 2017 - 31. 3. 2017 Vv Rozhodnutí - Stavební povolení č. 40/2017 - úprava zařízení filtrace titanového roztoku - 1.část, ve výrobní hale ŽPM v areálu Prechezy, a.s. Přerov - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 3. 2017 - 31. 3. 2017 Nařízení statutárního města Přerov č. 1/2017 - MAJ-MPO magistrát města Přerova nařízení
15. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Výběrové řízení na obsazení místa - referent oddělení investic Odboru řízení projektů a investic - Kancelář tajemníka-PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
14. 3. 2017 - 30. 3. 2017 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka - ukončení - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství krajské úřady nařízení
14. 3. 2017 - 30. 3. 2017 Vv Oznámení o pokračování řízení - Brodek u Přerova - kanalizace, ul. Tovární - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
14. 3. 2017 - 30. 3. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
13. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci 11/2017 - ul. Kopaniny v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Vv Oznámení o pokračování řízení - "Brodek u Přerova - kanalizace, ul. B.Němcové" - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Vv Územní rozhodnutí č. 31/2017 - Zpevněné plochy, areál Tržní - Přerov - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 3. 2017 - 21. 4. 2017 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj finanční úřady dražební vyhláška
13. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
13. 3. 2017 - 13. 4. 2017 Výběrové řízení na nájem prostoru sloužícího podnikání v budově Kratochvílova 20 - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vv Opatření obecné povahy 10/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Horní náměstí v Přerově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - výjezd z automyčky na ul. Tržní v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vv Oznámení zahájení územního řízení - Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD v Kozlovicích - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výrobně-skladovací hala Přerov, třetí etapa - Den Braven production s.r.o."-STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
9. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vv Opatření obecné povahy 27/2017 - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci ul. Šířava v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
9. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vv Územní rozhodnutí č. 29/2017 - Silnice II/434 Kozlovice - chodníky a přeložka veřejného osvětlení - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
9. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 3. 2017 - 24. 4. 2017 Vv -Návrh 9. změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
8. 3. 2017 - 27. 3. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Olga Girgová - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
8. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Pozvánka na setkání s primátorem "Z očí do očí" - Kancelář primátora-KOM magistrát města Přerova pozvánka
8. 3. 2017 - 3. 4. 2017 Výběrové řízení na pozici - referent oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí - Kancelář tajemníka - PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
7. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú.Lověšice u Přerova - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výběrové řízení
7. 3. 2017 - 29. 3. 2017 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace MŠ Přerov, Optiky 14 - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova výběrové řízení
28. 2. 2017 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
27. 2. 2017 - 13. 4. 2017 Vv "Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Dobrčice" - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 2. 2017 - 31. 3. 2017 Usnesení - odročení elektronické dražby - Jaromír Kouřil - JUDr. Juraj Podkonický exekutorské úřady usnesení
23. 2. 2017 - 6. 4. 2017 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - Jarošová Iveta - Exekutorský úřad Jeseník exekutorské úřady usnesení
23. 2. 2017 - 27. 3. 2017 Usnesení o odročení dražebního jednání - Zdeněk Klempár - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
17. 2. 2017 - 5. 4. 2017 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR v oboru vnitřní lékařství, kardiologie pro oblast Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor zdravotnictví krajské úřady výběrové řízení
16. 2. 2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO magistrát města Přerova oznámení
16. 2. 2017 - 6. 4. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, Exekuční příkaz - Ladislav Vymazal - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
13. 2. 2017 - 14. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2016 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2015 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2014 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
1. 2. 2017 - 4. 5. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - Státní pozemkový úřad Olomouc pozemkový fond nabídka
27. 1. 2017 - 28. 4. 2017 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
26. 1. 2017 - do odvolání Informace o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
8. 12. 2016 - 9. 12. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.11-015-001-08 - Teplo Přerov a.s. + dodatky ke smlouvě - OE-RO magistrát města Přerova smlouva
6. 10. 2016 - 7. 4. 2017 Vyhlášení popisu věci - Policie České republiky, Územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
15. 9. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ magistrát města Přerova smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD magistrát města Přerova veřejná zakázka
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Informace o vyvěšení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016 -KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0715/2016 - Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20163461
Za týden: 46590
Za den: 5607
Online návštěvníků: 104
 
load