Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
29. 8. 2016 - 14. 9. 2016 Zveřejnění záměrů schválených na 51.schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
29. 8. 2016 - 14. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - parkovací ploše v Přerově, ul. Kopaniny, u stadionu Spartak Přerov - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 8. 2016 - 12. 10. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru tělovýchovné lékařství pro oblast Prostějov, Přerov, Šternberk - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
26. 8. 2016 - 12. 10. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru angiologie, vnitřní lékařství pro oblast okres Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
26. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
26. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
26. 8. 2016 - 15. 9. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.09.2016 v obci Přerov, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
26. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Územní rozhodnutí č. 76/2016 o umístění stavby "Regenerace panelového sídliště Předmostí, úpravy vstupního prostoru hřbitova na ulici Prostějovská - 12. etapa, úprava komunikačních ploch, opěrných zídek a úpravy zeleně u vstupního prostoru hřbitova Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
26. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/435 v Tovačově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (zásobovací dvůr Obchodní galerie Přerov) na ul. Jasínkova, na veřejně přístupné účelové komunikaci (vjezd do Obchodní galerie Přerov) z ulice Šířava, na m Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 8. 9. 2016 Záměry města Přerova schválené na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Lucie Machalová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Karel Konopka - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Oznámení zahájení územního řízení "ETCS Přerov-Česká Třebová" PS 222 DOK Přerov-Dluhonice - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Na Odpolední (v místě vyústění na místní komunikaci nábř.Dr.Edvarda Beneše) v Přerově I - Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci a na místní komunikaci - cyklostezce na ul. Hranická v Přerově II - Předmostí - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kramářova a ul. Nádražní v Přerově I - Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích ul. Dvořákova v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 9. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43515, III/4347 v obci Citov a na krajské silnici III/4347 a II/150 v obci Brodek u Přerova - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 8. 2016 - 26. 9. 2016 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Předmostí - Staátní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
23. 8. 2016 - 9. 9. 2016 VV o možnosti převzít písemnost - Martin Aschenbrenner - ESŽ-ŽU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 8. 2016 - 8. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích III/43716 v km 3,236 - 3,945, obj. trasa a její vyznačení na II/150, III/473714, III/01860, III/43414, dle přiložené situace - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 8. 2016 - 8. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Velké Novosady v Přerově I-Město, dvorní trakt domu Velké Novosady 552/14, dle přiložené situace - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 8. 2016 - 22. 9. 2016 Oznámení o zahájení projednávání návrhu "Zadáví Územního plánu Lipová" - ROZ-KR Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 8. 2016 - 10. 10. 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - KP-ORG Magistrát města Přerova Volby
19. 8. 2016 - 5. 9. 2016 Zveřejnění informace o zjišťovacím řízení záměru "Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
18. 8. 2016 - 5. 10. 2016 Usnesení o nařízení dražebního roku - o provedení elektronické dražby - Iveta Jarošová - Exekutorský úřad Jeseník Exekutorské úřady Dražební vyhláška
18. 8. 2016 - 5. 9. 2016 Rozhodnutí - Stavební povolení č. 134/2016 na stavbu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 2863, 2864 (Kozlovská č.o. 39,41) spočívající v zateplení objektu" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Stavební povolení
18. 8. 2016 - 5. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích IV. třídy v Přerově I-Městě, ul. Vsadsko a Kozlovská - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 8. 2016 - 3. 10. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie včetně specializace na lymfologii pro oblast Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
17. 8. 2016 - 20. 10. 2016 Usnesení o elektronické dražbě - Jindřich Hánečka - Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
16. 8. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Přerově VI - Újezdci, u domu Spojovací 2 - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 8. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy "Návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Wurmova, na místní komunikaci - cyklostezce na ul. Komenského a na veřejně přístupné účelové komunikaci ke zdravotnickým zařízení Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 8. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43714, III/43716, III/43718, III/43722 a dále na místních komunikacích v obci Hradčany, dle přiložené situace dopravního značení - III. etapa - fáze 1 a 2 - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 8. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Přerově II-Předmostí, ul. Tyršova, Popovická, Sportovní a U Dráhy - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 8. 2016 - 31. 8. 2016 Vv Oznámení o zahájení řízení "Čerpání za účelem snižování podzemních vod při stavbě kanalizace a ČOV Kokory" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Oznámení
15. 8. 2016 - 31. 8. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - "Návrhu stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici III/0557 na ul. Mírova v Přerově III - Lověšicích" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 8. 2016 - 5. 9. 2016 Záměr statutárního města Přerova - MAJ-BS Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
11. 8. 2016 - 2. 9. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 01.09.2016 v obci Přerov II-Předmostí - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
10. 8. 2016 - 14. 9. 2016 Vyhlášení termínu zkoušky - taxislužba - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
8. 8. 2016 - 26. 9. 2016 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Měrovice nad Hanou - ROZ-UP Magistrát města Přerova Oznámení
8. 8. 2016 - 16. 9. 2016 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Turovice - ROZ-UP Magistrát města Přerova Oznámení
8. 8. 2016 - 21. 9. 2016 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj Finanční úřady Dražební vyhláška
8. 8. 2016 - 12. 9. 2016 Vyhlášení výběrového řízení - převod pozemku v k.ú. Henčlov - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
3. 8. 2016 - 3. 11. 2016 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Nabídka
2. 8. 2016 - 15. 9. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru klinická logopedie pro oblast Prostějov, Přerov, Šternberk - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
1. 8. 2016 - 19. 9. 2016 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Brodek u Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1. 8. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Radkova Lhota za období 04/2012-04/2016-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 7. 2016 - 9. 9. 2016 Usnesení - vydání dražební vyhlášky pro elektronickou dražbu - František Zlatník - Exekutorský úřad Tábor Exekutorské úřady Usnesení
26. 7. 2016 - 6. 10. 2016 Usnesení - vydání Dražební vyhlášky -Veronika Čonková - Exekutorský úřad Praha 3 Exekutorské úřady Usnesení
26. 7. 2016 - 2. 9. 2016 Vv - veřejné projednání návrhu 6.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 7. 2016 - 2. 9. 2016 Vv - veřejné projednání návrhu 8.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 7. 2016 - 8. 9. 2016 Vv - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Stará Ves - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 7. 2016 - 20. 9. 2016 Veřejná dražební vyhláška, Exekuční příkaz - prodej nemovitostí - Matyáš Jaroslav - Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorské úřady Usnesení
20. 7. 2016 - 8. 9. 2016 Dražební vyhláška - konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické - dlužník Milada Štolfová - Dražby.net s.r.o. Olomouc Nezařazené Dražební vyhláška
14. 7. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Dřevohostice - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 7. 2016 - 12. 9. 2016 Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr.Marcela Kazíková Nezařazené Oznámení
4. 7. 2016 - 15. 9. 2016 Usnesení o opakované elektronické dražbě - Daniel Dočkal - Exeketorský úřad Zlín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 8. 9. 2016 Usnesení o elektronické dražbě - Patrik Soviš - Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
29. 6. 2016 - 30. 12. 2016 Vyhlášení popisu věci - Policie České republiky, Územní odbor Přerov Nezařazené Vyhlášení
23. 6. 2016 - 7. 9. 2016 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Helena Beková - Exekutorský úřad Praha-západ Exekutorské úřady Usnesení
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
9. 5. 2016 - 17. 10. 2016 Fotosoutěž - Přerovské příběhy - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\" - PRI-PZD Magistrát města Přerova Vyhlášení
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 4. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG Magistrát města Přerova Informace
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0794/2016 - Nadační fond Blues nad Bečvou-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0652/2016 - Dechový orchestr Haná Přerov z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0900/2016 - Občanská společnost DSi, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0716/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0742/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0747/2016 - "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0705/2016 - Markus M o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0698/2016 - Občanské sdružení Vocantes-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0689/2016 - KORNET, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0582/2016 - Kulturní spolek Academic, o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0817/2016 - MOTOR expert s. r. o.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0684/2016 - Základní škola Přerov, Trávník 27-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0802/2016 - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0835/2016 - HOTEL JANA a. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0666/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0683/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0790/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0717/2016 - Nadační fond - Cuijk-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0808/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0810/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0669/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak městaPřerov 760

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14399422
Za týden: 168674
Za den: 21764
Online návštěvníků: 576
 
load