Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
22.5.2015 - 8.6.2015 Vv - Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v Přerově I-Městě, v místě napojení lávky U Loděnice" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.5.2015 - 8.6.2015 Vv - Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Oldřichov" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.5.2015 - 23.6.2015 Výběrové řízení - úplatný převod nebytové jednotky v k.ú. Přerov I - Město - MAJ-OSB Magistrát města Přerova Výběrové řízení
22.5.2015 - 23.6.2015 Výběrové řízení - úplatný převod nebytové jednotky v k.ú. Přerov I - Město - MAJ-OSB Magistrát města Přerova Výběrové řízení
21.5.2015 - 8.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.5.2015 - 8.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.5.2015 - 8.6.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Jan Mirga-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.5.2015 - 8.6.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Mazaníková Adriana-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.5.2015 - 8.6.2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Renata Čonková-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.5.2015 - 12.8.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - EURODRAŽBY.CZ a.s. Nezařazené Dražební vyhláška
21.5.2015 - 10.7.2015 Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba - Antonín Ministr - Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Usnesení
20.5.2015 - 5.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
20.5.2015 - 8.6.2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Margarita Jeršova - ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.5.2015 - 4.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
19.5.2015 - 10.6.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 9.6.2015 pro obec Žeravice-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
18.5.2015 - 22.6.2015 Vyhlášení výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Litovel-Správa státních hmotných rezerv Nezařazené Výběrové řízení
18.5.2015 - 3.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
18.5.2015 - 27.8.2015 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) - Radoslav Balada - Exekutorský úřad Klatovy Exekutorské úřady Usnesení
18.5.2015 - 10.6.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 9.6.2015 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
18.5.2015 - 17.6.2015 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
18.5.2015 - 2.7.2015 Oznámení o záměru ukončení poskytování zdravotních služeb - MUdr.Kazíková Marcela Nezařazené Oznámení
15.5.2015 - 15.6.2015 Hasiči informují - Nebezpečí proměnlivosti počasí - Hasičský záchranný sbor OK Hasičský záchranný sbor Informace
15.5.2015 - 22.7.2015 Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba - Čonková Renata - Exekutorský úřad Praha 2 Exekutorské úřady Usnesení
15.5.2015 - 1.6.2015 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu OK na období 2015-2020" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
15.5.2015 - 1.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
14.5.2015 - 1.6.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
14.5.2015 - 29.5.2015 Záměry města Přerova schválené na 17.Radě města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
14.5.2015 - 16.6.2015 Záměr OK o odprodání nemovitého majetku - Krajský úřad OK - odbor majetkový Krajské úřady Záměry Olomouckého kraje
14.5.2015 - 1.6.2015 VV o možnosti převzít písemnost - Petr Švoma - ESŽ-ŽÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.5.2015 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - ÚZSVM Nezařazené Výzva
13.5.2015 - 29.5.2015 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - referent Oddělení školství a mládeže Odboru sociálních věcí a školství MMPr - Kancelář tajemníka-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
13.5.2015 - 29.5.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 28.5.2015 pro obec Přerov-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
13.5.2015 - 29.5.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
7.5.2015 - 25.5.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
7.5.2015 - 25.5.2015 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - odborný referent oddělení ochrany a krizového řízení kanceláře primátora-KT-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
7.5.2015 - 25.5.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kabelíkova 1331/3 v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.5.2015 - 8.6.2015 Oznámení o vystavení návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú.Dluhonice-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
6.5.2015 - 6.8.2015 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Informace
6.5.2015 - 25.5.2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Roman Bartoník-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.5.2015 - 25.5.2015 Vv o možnosti převzít písemnost - Roman Bartoník-ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.5.2015 - 26.5.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 25.5.2015-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
4.5.2015 - 4.6.2015 Celkové vyúčtování vodné, stočné 2014-MAJ-OSaKS Magistrát města Přerova Informace
4.5.2015 - 18.6.2015 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro oblast Přerov-Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
29.4.2015 - 1.6.2015 Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a o zahájení řízení o změně stavby a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "Posklizňová linka - Císařov" - stav-sú Magistrát města Přerova Oznámení
29.4.2015 - 2.6.2015 Veřejná vyhláška - oznámení - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2015" - Finanční úřad pro Olomoucký kraj Finanční úřady Veřejná vyhláška
29.4.2015 - 29.7.2015 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
24.4.2015 - 9.7.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - Jan Vysloužil-Exekutorský úřad Ostrava Exekutorské úřady Usnesení
23.4.2015 - 25.5.2015 Vyhlášení výběrového řízení na nájem prostoru ul.Kratochvílova 20-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
22.4.2015 - 1.7.2015 Oznámení o poskytování dotací na senior pasy-Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Oznámení
17.4.2015 - 4.6.2015 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru gastronomie pro oblast Přerov, Lipník nad Bečvou, Kojetín-Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
13.4.2015 - 3.6.2015 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Gabriela Klusáková, Zdeněk Klusák-Exekutorský úřad Exekutorské úřady Usnesení
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace
1.4.2015 - 23.6.2015 Vv-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Ministerstvo zemědělství Nezařazené Veřejná vyhláška
30.3.2015 - 25.5.2015 Vv Návrh č. 3 změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.3.2015 - 28.5.2015 Usnesení o vydání Dražební vyhlášky - Marián Banda-Exekutorský úřad Litoměřice Exekutorské úřady Usnesení
3.3.2015 - 1.6.2015 Nominace na CENU MĚSTA PŘEROVA - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
3.3.2015 - do odvolání Staňte se přerovským rádcem - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
23.1.2015 - 25.1.2016 Opětovné vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
23.1.2015 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
31.3.2014 - do odvolání Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 18.4.2014 pro Přerov I-Město-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
17.12.2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
17.12.2013 - do odvolání Oznámení - Ztráty a nálezy po 1.1.2014-VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Oznámení
25.7.2008 - 25.7.2015 Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků svěřených obci - Odbor správní Magistrát města Přerova -----

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3849142
Za týden: 491838
Za den: 479273
Online návštěvníků: 323
 
load