Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
22. 7. 2016 - 15. 8. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - vedoucí odd. majetkoprávního - Odbor správy majetku a kom. služeb - KT-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
22. 7. 2016 - 8. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/436 u obce Vlkoš (směrem na obec Kyselovice) - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 7. 2016 - 8. 8. 2016 Vv Rozhodnutí - Stavební povolení č. 117/2016 na stavbu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 50 v Přerově, Mervartova 5 - zateplení objektu" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Stavební povolení
22. 7. 2016 - 9. 8. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 08.08.2016, obec Přerov I - Město, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
22. 7. 2016 - 10. 8. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 09.08.2016, obec Přerov I - Město, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
22. 7. 2016 - 11. 8. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 10.08.2016, obec Přerov I - Město, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
22. 7. 2016 - 12. 8. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.08.2016, obec Přerov I - Město, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
21. 7. 2016 - 8. 9. 2016 Vv - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Stará Ves - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 7. 2016 - 20. 9. 2016 Veřejná dražební vyhláška, Exekuční příkaz - prodej nemovitostí - Matyáš Jaroslav - Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorské úřady Usnesení
21. 7. 2016 - 8. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici - ul. Tovární v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacich v Přerově - ul.Boženy Němcové a ul.Bartošova - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Tyršova v Přerově II-Předmostí - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci ul.Bartošova v termínu 27.7.2016 - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vv - usnesení o ustanovení opatrovníka - Marcela Mirgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Vladimír Matura - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vv - oznámení o rozhodnutí - Drahomíra Maturová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Vyvěšení písemnosti - oznámení o uložení písemnosti - Zlata Bravencová - ZŠ Vrbno p.Pradědem Nezařazené Výzva
20. 7. 2016 - 8. 9. 2016 Dražební vyhláška - konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické - dlužník Milada Štolfová - Dražby.net s.r.o. Olomouc Nezařazené Dražební vyhláška
20. 7. 2016 - 5. 8. 2016 Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí "Úpravy veřejného prostranství na ulici Palackého - před pasáží - v Přerově - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
20. 7. 2016 - 28. 7. 2016 Pozvánka na 50.schůzi Rady města Přerova - KP-ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
19. 7. 2016 - 4. 8. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
19. 7. 2016 - 4. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Koliby v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 7. 2016 - 4. 8. 2016 Oznámení - Zahájení Územního řízení - Regenerace panelového sídliště Předmostí - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
19. 7. 2016 - 4. 8. 2016 Výzva - Vyjádření k podanému odvolání - umístění stavby D 55, stavby 5502 Kokory-Přerov - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Výzva
18. 7. 2016 - 3. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci - ul. Dvořákova v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18. 7. 2016 - 2. 8. 2016 Zveřejnění záměrů města Přerova schválené na 49. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
18. 7. 2016 - 3. 8. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Územní rozhodnutí č. 61/2016 - chodník podél bytových domů v Přerově V-Dluhonicích, ul.U Rozvodny - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
15. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu č.p. 2863,2864 (Kozlovská č.o. 39,41) STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Oznámení o nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy - Fyzická revitalizace Revolučního náměstí a navazujících komunikací - II.část - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
15. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. U Tenisu10,13,17, Kozlovská -parkoviště, Svornosti 10, Osmek - u hřiště, Osmek 3, Kouřílkova 1, Pod Valy - u kašny, Kosmákova 49, Wurmova 13, Náměstí Svobody 5,7 v Př Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - parkovišti na ul. Blahoslavova v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 7. 2016 - 1. 9. 2016 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Dřevohostice - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Trávník v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Č. Drahlovského v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komuikaci - parkovišti firmy DAVAZ, spol. s r.o., na ul.Revoluční v Horní Moštěnice - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Rozhodnutí - Dodatečné povolení stavby č. 104/2016 - zastřešení bytového domu č.p.146,162 v Přerově II-Předmostí, Pod Skalkou 18,20 - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
14. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Purkyňova v Přerově I-Městě-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 7. 2016 - 29. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
13. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Ivana Vašinová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Mirgová Marcela - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 7. 2016 - 29. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Grymovská v Přerově IV-Kozlovicích, ul. Přerovská v Radslavicích, ul.Slaměníkova v Radslavicích a v Grymově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 7. 2016 - 29. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na ul.U Silnice,Dědina,Za Vodou,Komárov,K Bráně v Přerově IX-Lýskách - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12. 7. 2016 - 4. 8. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 2.8. a 3.8.2016 pro Přerov II-Předmostí - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
12. 7. 2016 - 12. 9. 2016 Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr.Marcela Kazíková Nezařazené Oznámení
12. 7. 2016 - 28. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci - ul. Bartošova v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11. 7. 2016 - 26. 7. 2016 Záměry města Přerova schválené na 48.schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
11. 7. 2016 - 27. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
8. 7. 2016 - 25. 7. 2016 Vv - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Na krajské silnici III/43716 a na místní komunikaci v obci Hradčany; na krajské silnici III/43718, III/43722 v obci Šišma, na krajské silnici III/43722, III/43714, III/43716 a III/434 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
7. 7. 2016 - 25. 7. 2016 Vv Rozhodnutí - Stavební povolení č. 103/2016 na stavbu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 49 v Přerově, Mervartova 3" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Stavební povolení
4. 7. 2016 - 25. 7. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.07.2016 a 23.07.2016 obec Přerov II - Předmostí, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Magistrát města Přerova Oznámení
4. 7. 2016 - 15. 9. 2016 Usnesení o opakované elektronické dražbě - Daniel Dočkal - Exeketorský úřad Zlín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
1. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv - návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1. 7. 2016 - 1. 8. 2016 Vv - návrh zadání Změny č. 10 Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 8. 9. 2016 Usnesení o elektronické dražbě - Patrik Soviš - Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
29. 6. 2016 - 30. 12. 2016 Vyhlášení popisu věci - Policie České republiky, Územní odbor Přerov Nezařazené Vyhlášení
29. 6. 2016 - 28. 7. 2016 Oznámení o konání konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Oznámení
24. 6. 2016 - 2. 8. 2016 Vv - veřejné projednání návrhu 4A.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 6. 2016 - 7. 9. 2016 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Helena Beková - Exekutorský úřad Praha-západ Exekutorské úřady Usnesení
20. 6. 2016 - 9. 8. 2016 Vv - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Křenovice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 6. 2016 - 28. 7. 2016 Dražební vyhláška - Pavla Chodilíková-Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Dražební vyhláška
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
19. 5. 2016 - 2. 8. 2016 Dražební vyhláška - Belisar Trade, s.r.o. - Exekutorský úřad, Praha 9 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
9. 5. 2016 - 17. 10. 2016 Fotosoutěž - Přerovské příběhy - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
5. 5. 2016 - 4. 8. 2016 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kozlovice - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Nabídka
27. 4. 2016 - 28. 7. 2016 Oznámení o zamýšleném převodu pro k.ú.Újezdec u Přerova-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\" - PRI-PZD Magistrát města Přerova Vyhlášení
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 4. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG Magistrát města Přerova Informace
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0794/2016 - Nadační fond Blues nad Bečvou-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0652/2016 - Dechový orchestr Haná Přerov z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0900/2016 - Občanská společnost DSi, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0716/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0742/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0747/2016 - "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0705/2016 - Markus M o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0698/2016 - Občanské sdružení Vocantes-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0689/2016 - KORNET, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0582/2016 - Kulturní spolek Academic, o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0817/2016 - MOTOR expert s. r. o.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0684/2016 - Základní škola Přerov, Trávník 27-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0802/2016 - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0835/2016 - HOTEL JANA a. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0666/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0683/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0790/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0717/2016 - Nadační fond - Cuijk-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak městaPřerov 760

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 13543370
Za týden: 151059
Za den: 26347
Online návštěvníků: 608
 
load