Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
27. 9. 2016 - 11. 10. 2016 Zveřejnění záměrů města Přerova schválených na 53.schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
27. 9. 2016 - 13. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
27. 9. 2016 - 13. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici v obci Čelechovice - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 9. 2016 - 12. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
26. 9. 2016 - 12. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích IV.třídy v Přerově I-Městě, ul. Vsadsko a Kozlovská - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Vv Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu (Kozlovská č.o.49,51) - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - Novostavba RD v k.ú. Říkovice u Přerova - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
23. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Rozhodnutí - Regenerace panelového sídliště Budovatelů, I.etapa - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
23. 9. 2016 - 27. 10. 2016 Dražební vyhláška č. 823-DD/16 - Dražební společnost MORAVA s.r.o. Nezařazené Dražební vyhláška
23. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Palackého v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 9. 2016 - 14. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 13.10.2016 pro Přerov - Penčice - Žeravice - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
23. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
22. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva OK - VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Volby
22. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - náměstí T.G.Masaryka v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 9. 2016 - 7. 12. 2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Marek Jiří - Exekutorský úřad Znojmo Exekutorské úřady Usnesení
22. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
21. 9. 2016 - 23. 12. 2016 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Vyhlášení
21. 9. 2016 - 7. 10. 2016 Vv o vydání Změny č. 4A Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 9. 2016 - 7. 10. 2016 Vv o vydání Změny č. 6 Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 9. 2016 - 7. 10. 2016 Vv o vydání Změny č. 8 Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 9. 2016 - 7. 10. 2016 Vv Rozhodnutí - "Čerpání za účelem snižování podzemních vod při stavbě kanalizace a ČOV Kokory" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 9. 2016 - 7. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 9. 2016 - 6. 10. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent oddělení ochrany ŽP a památkové péče - Kancelář tajemníka - PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20. 9. 2016 - 6. 10. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent oddělení bytové správy - Kancelář tajemníka - PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20. 9. 2016 - 21. 10. 2016 Usnesení - odročení dražby nemovitých věcí - Jaroslav Matyáš - Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorské úřady Usnesení
20. 9. 2016 - 12. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.enegie - Přerov III-Lověšice dne 11.10.2016 - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
20. 9. 2016 - 5. 10. 2016 Záměry města Přerova - výpůjčka nemovitého majetku - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
19. 9. 2016 - 24. 10. 2016 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Buk - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 9. 2016 - 5. 10. 2016 Rozhodnutí - schválení návrhu pozemkové úpravy v dotčené části k.ú.Přerov - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Rozhodnutí
19. 9. 2016 - 10. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 07.10.2016 v době od 8:00 do 10:00 h, pro Přerov II - Předmostí, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
19. 9. 2016 - 7. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 06.10.2016 v době od 7:15 do 17:30 h, pro Přerov, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
19. 9. 2016 - 5. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Bratrská a Bartošova v Přerově I - Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 9. 2016 - 5. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci V Přerově II - Předmostí - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 9. 2016 - 5. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/435, II/434, III/4344 (u křižovatky se silnicí II/434) a na místní komunikaci v Tovačově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 9. 2016 - 2. 1. 2017 Oznámení - práce na záchranném archeololgickém výzkumu - Ředitelství silnic a dálnic Nezařazené Oznámení
16. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
16. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vv o možnosti převzít písemnost - SCR Engineering s.r.o. - ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Želatovice - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Palackého v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Navýšení skladovací kapacity skladu PHM FAU Přerov" - STAV-ŹP Magistrát města Přerova Informace
15. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci - ul. Svisle v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Tyršova v Přerově II-Předmostí - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 9. 2016 - 17. 10. 2016 Záměry města Přerova - vyhlášení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky - MAJ-OSB Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
15. 9. 2016 - 3. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15. 9. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
14. 9. 2016 - 30. 9. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
14. 9. 2016 - 30. 9. 2016 VV Usnesení - přerušení vodoprávního řízení "Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8. 9. 2016 - 16. 11. 2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Informace
6. 9. 2016 - 27. 10. 2016 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Mgr.Ivo Pospíšil - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
6. 9. 2016 - 7. 11. 2016 Oznámení o ukončení činnosti nest.zdravot.zařízení - MUDr. Marcela Kozáková, Přerov Nezařazené Oznámení
5. 9. 2016 - 22. 10. 2016 Vv - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Grymov - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1. 9. 2016 - 17. 10. 2016 Návrh 4B. Změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26. 8. 2016 - 12. 10. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru tělovýchovné lékařství pro oblast Prostějov, Přerov, Šternberk - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
26. 8. 2016 - 12. 10. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru angiologie, vnitřní lékařství pro oblast okres Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
19. 8. 2016 - 10. 10. 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - KP-ORG Magistrát města Přerova Volby
18. 8. 2016 - 5. 10. 2016 Usnesení o nařízení dražebního roku - o provedení elektronické dražby - Iveta Jarošová - Exekutorský úřad Jeseník Exekutorské úřady Dražební vyhláška
17. 8. 2016 - 3. 10. 2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie včetně specializace na lymfologii pro oblast Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
17. 8. 2016 - 20. 10. 2016 Usnesení o elektronické dražbě - Jindřich Hánečka - Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
3. 8. 2016 - 3. 11. 2016 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Nabídka
26. 7. 2016 - 6. 10. 2016 Usnesení - vydání Dražební vyhlášky -Veronika Čonková - Exekutorský úřad Praha 3 Exekutorské úřady Usnesení
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
29. 6. 2016 - 30. 12. 2016 Vyhlášení popisu věci - Policie České republiky, Územní odbor Přerov Nezařazené Vyhlášení
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
9. 5. 2016 - 17. 10. 2016 Fotosoutěž - Přerovské příběhy - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG Magistrát města Přerova Informace
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0794/2016 - Nadační fond Blues nad Bečvou-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0652/2016 - Dechový orchestr Haná Přerov z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0900/2016 - Občanská společnost DSi, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0716/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0742/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0747/2016 - "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0705/2016 - Markus M o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0698/2016 - Občanské sdružení Vocantes-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0689/2016 - KORNET, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0582/2016 - Kulturní spolek Academic, o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0817/2016 - MOTOR expert s. r. o.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0684/2016 - Základní škola Přerov, Trávník 27-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0802/2016 - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0835/2016 - HOTEL JANA a. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0666/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0683/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0790/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0717/2016 - Nadační fond - Cuijk-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0808/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0810/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0669/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0795/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0838/2016 - Moravský institut vzdělávání, o. p. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak městaPřerov 760

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 15117606
Za týden: 190576
Za den: 19025
Online návštěvníků: 458
 
load