Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
21. 10. 2016 - 8. 11. 2016 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení dopravy Odboru správy majetku a komunálních služeb - KT-PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
21. 10. 2016 - 7. 11. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici mezi obcemi Radvanice a Prosenice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
21. 10. 2016 - 7. 11. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
20. 10. 2016 - 10. 11. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 9.11.2016 pro Přerov I-Město - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
20. 10. 2016 - 8. 12. 2016 Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - Ing. Miroslav Humplík - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
20. 10. 2016 - 7. 11. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
20. 10. 2016 - 7. 11. 2016 Obecné závazná vyhláška č. 2/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her - OE-DDP magistrát města Přerova -----
19. 10. 2016 - 4. 11. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
19. 10. 2016 - 9. 11. 2016 Vyhlášení termínu zkoušky - taxislužba - ESŽ-DS magistrát města Přerova vyhlášení termínu zkoušky - doprava
18. 10. 2016 - 4. 11. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie pro Přerov XIII-Penčice - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
18. 10. 2016 - 3. 11. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Wurmova , cyklostezce na ul. Komenského v Přerově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
18. 10. 2016 - 3. 11. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
17. 10. 2016 - 2. 11. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v Přerově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 10. 2016 - 2. 11. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
14. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Závěr zjišťovacího řízení záměru "Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba" - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
14. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
14. 10. 2016 - 14. 11. 2016 Výběrové řízení na nájem prostoru Palackého 1 - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
13. 10. 2016 - 7. 11. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie pro Přerov I-Město dne 5.11.2016 - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
13. 10. 2016 - 4. 11. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el.energie pro Přerov I-Město dne 3.11.2016 - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
13. 10. 2016 - 1. 12. 2016 Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Gabriela Jemelková - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
13. 10. 2016 - 16. 11. 2016 Dražební vyhláška - opakovaná dražba nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomucký kraj finanční úřady dražební vyhláška
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Oznámení zahájení územního řízení - "Hradčany, obnova NN směr Nahošovice, NNk, NNv" - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vv o možnosti převzít písemnost - Olga Girgová - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Územní rozhodnutí č. 94/2016 - "ETCS Přerov - Česká Třebová" - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Odpolední v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kramářova a ul. Nádražní v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci a na místní komunikaci - cyklostezce na ul.Hranická v Přerově II-Předmostí - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Územní rozhodnutí - Bezkontaktní myčka automobilů v Přerově, ul. Jižní čtvrť I - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
13. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vv - Oznámení o podaném odvolání - Státní pozemkový úřad pozemkový fond veřejná vyhláška
11. 10. 2016 - 25. 10. 2016 Výběrové řízení na pozici referent oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu - KT-PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
11. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci - ul. Bartošova v Přerově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
11. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Nařízení města Přerova č. 2/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád - KT-PRAV magistrát města Přerova nařízení
11. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Vv o možnosti převzít písemnost - SCR Engineering s.r.o. - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
11. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dr. A. Stojana v Horní Moštěnici - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
10. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Záměry města Přerova schválené na 54. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
10. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Záměry města Přerova schválené na 54. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
10. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Vv o možnosti převzít písemnost - Vladimír Chaloupka - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
7. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/0558 ul. Nádražní v Horní Moštěnici - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
7. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/436 na ul.Tržní a ul. Polní a na místní komunikaci na ul. Dluhonská v Přerově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
7. 10. 2016 - 24. 10. 2016 VV o možnosti převzít písemnost - Martin Aschenbrenner - ESŽ-ŽÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
7. 10. 2016 - 31. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el. energie pro Přerov dne 27.10.2016, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
6. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/4361 a místní komunikaci ul. Na Návsi v Přerově XII - Žeravicích - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
6. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - náměstí T.G.Masaryka v Přerově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
6. 10. 2016 - 7. 4. 2017 Vyhlášení popisu věci - Policie České republiky, Územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
6. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Závěr zjišťovacího řízení - ke koncepci "Územní energetická koncepce Olomouckého kraje: aktualizace pro období 2015 - 2040" - STAV-ŽP magistrát města Přerova oznámení
6. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na pozici "Pracovník oddělení obecní živnostenský úřad Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu" - KT-PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
3. 10. 2016 - 24. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el. energie pro Přerov dne 22.10.2016, dle přiložené orientační mapy - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
30. 9. 2016 - 24. 10. 2016 Oznámení o přerušení dodávky el. energie pro Přerov-Předmostí dne 21.10.2016 - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
23. 9. 2016 - 27. 10. 2016 Dražební vyhláška č. 823-DD/16 - Dražební společnost MORAVA s.r.o. nezařazené dražební vyhláška
22. 9. 2016 - 7. 12. 2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) - Marek Jiří - Exekutorský úřad Znojmo exekutorské úřady usnesení
21. 9. 2016 - 23. 12. 2016 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova vyhlášení
19. 9. 2016 - 24. 10. 2016 Vv Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Buk - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
16. 9. 2016 - 2. 1. 2017 Oznámení - práce na záchranném archeololgickém výzkumu - Ředitelství silnic a dálnic nezařazené oznámení
15. 9. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
8. 9. 2016 - 16. 11. 2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené informace
6. 9. 2016 - 7. 11. 2016 Oznámení o ukončení činnosti nest.zdravot.zařízení - MUDr. Marcela Kozáková, Přerov nezařazené oznámení
6. 9. 2016 - 27. 10. 2016 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Mgr.Ivo Pospíšil - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
3. 8. 2016 - 3. 11. 2016 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - Státní pozemkový úřad pozemkový fond nabídka
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
29. 6. 2016 - 30. 12. 2016 Vyhlášení popisu věci - Policie České republiky, Územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ magistrát města Přerova smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD magistrát města Přerova veřejná zakázka
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Informace o vyvěšení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016 -KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0715/2016 - Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0719/2016 - DUHA Klub Rodinka-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0829/2016 - Jaroslav Vraj-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0852/2016 - Věra Švejnochová-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0678/2016 - KERAMIKA ÚJEZDEC-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0731/2016 - Odbočka Svazu letců Česlé republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0838/2016 - Moravský institut vzdělávání, o. p. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0795/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0669/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0810/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0808/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0717/2016 - Nadační fond - Cuijk-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0790/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0683/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0666/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0835/2016 - HOTEL JANA a. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0802/2016 - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0684/2016 - Základní škola Přerov, Trávník 27-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0817/2016 - MOTOR expert s. r. o.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0582/2016 - Kulturní spolek Academic, o. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0689/2016 - KORNET, z. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0698/2016 - Občanské sdružení Vocantes-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0705/2016 - Markus M o. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0747/2016 - "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0742/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak městaPřerov 760

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 15850202
Za týden: 297636
Za den: 30100
Online návštěvníků: 407
 
load