Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
2.9.2015 - 18.9.2015 Vv Usnesení - přerušení vodoprávního řízení - Dálnice D1,stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou"-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
2.9.2015 - 21.9.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Hana Geigerová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
2.9.2015 - 21.9.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Hana Geigerová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
2.9.2015 - 18.9.2015 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna CZ07 Střední Morava"-STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
2.9.2015 - 18.9.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.9.2015 - 4.9.2015 Návrh programu 25.Rady města Přerova - Kancelá primátora - ORG Magistrát města Přerova Návrh programu
1.9.2015 - 17.9.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.9.2015 - 17.9.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Dlážděný chodník od ZŠ k ulici Sadová - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
31.8.2015 - 1.10.2015 Vv - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Měrovice nad Hanou-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
31.8.2015 - 16.9.2015 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v městě Kojetíně na místní komunikaci Masarykovo náměstí-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
31.8.2015 - 16.9.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
28.8.2015 - 14.9.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
28.8.2015 - 8.9.2015 Pozvánka na 9.zasedání Zastupitelstva města Přerova - Kancelář primátora - ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
28.8.2015 - 14.9.2015 Vv Oznámení zahájení řízení o dodatečné povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - "Prodloužení kanalizace Výkleky"-STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 13.10.2015 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie pro oblast OK-Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Michal Gabor-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Michal Gabor-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Usnesení - prodloužení zákonné lhůty pro vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a povolení ke zřízení vodních děl "Dálnice D1,stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou"-Krajský úřad OK-odbor ŽP a zemědělství Krajské úřady Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/434 ul.Dvořákova, II/150 ul.Želatovská a místních komunikacích ul.Dvořákova,Želatovská,bří.Hovůrkových,tř.17.Listopadu a ul.Petřivalského"-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici III/04723 ul.Vinařská a místní komunikaci ul. U Zahradnictví v Přerově XI-Vinarech-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Doubí a U Zahradnictví v Přerově XI-Vinarech-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Sušilova 25 v Přerově I-Městě-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 14.9.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci nám. T.G.Masaryka 8 v Přerově I-Městě-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.8.2015 - 11.9.2015 Záměry města Přerova schválené na 24.Radě města Přerova- MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
27.8.2015 - 14.9.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.8.2015 - 21.9.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie v obci Přerov, ul.Kainarova - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
25.8.2015 - 4.9.2015 Pozvánka na 25.schůzi Rady města Přerova - Kancelář primátora - ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
25.8.2015 - 25.9.2015 Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) - Frousová Ivana, Němec Vítězslav - Exekutorský úřad Brno-město Exekutorské úřady Usnesení
25.8.2015 - 10.9.2015 Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce "Program rozvoje územního obvodu OK na období 2015-2020" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
24.8.2015 - 27.8.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov- 2582-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
24.8.2015 - 27.8.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
24.8.2015 - 9.9.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v rámci realizace akce "Rekonstrukce návsi v obci Měrovice nad Hanou"-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.8.2015 - 15.10.2015 Usnesení o elektronické dražbě - Robert Zuzaník - Exekutorský úřad ve Zlíně Exekutorské úřady Usnesení
24.8.2015 - 23.9.2015 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - Horvát Alexandr - Exekutorský úřad Jeseník Exekutorské úřady Usnesení
24.8.2015 - 9.9.2015 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Letiště v Přerově VIII-Henčlově-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.8.2015 - 9.9.2015 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Žiškova, Prokopa Holého, Jana Jiskry z Brandýsa v Přerově-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.8.2015 - 9.9.2015 Nález Ústavního soudu - KT-PRAV Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
24.8.2015 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
24.8.2015 - 30.9.2015 Dražební vyhláška - dědictví po Jaroslavu Novákovi-MERITA s.r.o. Nezařazené Dražební vyhláška
24.8.2015 - 30.9.2015 Dražební vyhláška - dědictví po Jaroslavu Novákovi-MERITA s.r.o. Nezařazené Dražební vyhláška
24.8.2015 - 30.9.2015 Dražební vyhláška - dědictví po Radimu Smutkovi - MERITA s.r.o. Nezařazené Dražební vyhláška
20.8.2015 - 4.9.2015 Výběrové řízení na pozici referent oddělení dopravně správních agend odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu-Kancelář tajemníka-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20.8.2015 - 7.9.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
20.8.2015 - 7.9.2015 Vv Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby před dokončením - Regenerace panelového sídliště Přerov II-Předmostí -STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.8.2015 - 7.9.2015 Oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci - parkoviště u obchodního a sportovního centra v Přerově, ul.Denisova 9-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura Divadelní klub Ervínovci, z. s. - 2180-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura HOTEL JANA a.s. - 1558-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura HOTEL JANA a.s. - 1554-2015-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 30.9.2015 Vv - "Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Územního plánu Hradčany" - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.8.2015 - 4.9.2015 Oznámení o zahájení společného řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změně stavby před dokončením - Vv Dálnice D14 - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.8.2015 - 21.9.2015 Vv-Opatření obecné povahy - "ZAKAZUJE obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží na území obce s rozšířenou působností Přerov" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.8.2015 - 18.9.2015 E-Vyhláška - Stanislav Lihán a Lenka Lihánová - PROKONZULTA, a.s. Exekutorské úřady Dražební vyhláška
12.8.2015 - 14.9.2015 Vv-Oznámení o zahájení projednávání návrhu \"Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřichov v období 09/2008 - 09/2012\" - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.8.2015 - 9.11.2015 Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Přerov - Státní pozemkový úřad Magistrát města Přerova Nabídka
5.8.2015 - 10.9.2015 Dražební vyhláška - Alena Koukalová - Dražby.net s.r.o., Olomouc Exekutorské úřady Dražební vyhláška
3.8.2015 - 21.9.2015 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tučín - ROZ-UP Magistrát města Přerova Oznámení
31.7.2015 - 11.9.2015 Vv - Veřejné projednání návrhu 3.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
31.7.2015 - 17.9.2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - veřejná dražební vyhláška - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
31.7.2015 - 17.9.2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - veřejná dražební vyhláška - Hana Běhalíková-Exekutorský úřad Nymburk Exekutorské úřady Usnesení
31.7.2015 - 16.9.2015 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
24.7.2015 - 17.9.2015 Usnesení o opakované dražbě - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Lubomír Heitel - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN - 2037-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Astronomický klub Přerov- 2040-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Base Area s. r. o.- 1856-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1868-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1867-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1563-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1585-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA Klub Rodinka - 2036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Ensemble Damian o.s. - 1817-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura František Přeslička 2179-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Jitka Bláhová - 1014-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura KORNET - 1313-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Markus M o.s. - 2181-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 2029-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 2031-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 1870-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Nadační fond Blues nad Bečvou - 1036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Občanská společnost DSI, o.s. - 2140-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Občanské sdružení Vocantes - 1548-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - 1017-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - 1022-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-1052-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Taneční škola Puls Přerov - 2351-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura TRUBAČI OMS PŘEROV - 1058-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Základní škola Přerov, Trávník 27 - 1859-2015 Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení - KP-KOM-650 Magistrát města Přerova Informace
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - dotace kultura Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - 0745-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouva
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti sociální a zdravotnictví a smlouvy uzavřené v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sdružení SOS dětských vesniček - 0472-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - 0443-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální SNADNO, o.s. Přerov - 0475-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Středisko rané péče SPRP Olomouc - 0426-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace - 0463-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov - 0451-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace v Přerově - 0466-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní organizace Přerov - 0447-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.základní organizace Přerov - 0450-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4581497
Za týden: 1224193
Za den: 1211628
Online návštěvníků: 350
 
load