Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
9.10.2015 - 26.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
9.10.2015 - 26.10.2015 Rozhodnutí č. 46/2015 - Rekonstrukce komunikace v ul.Hanácká a Kovářská v Přerově X - Popovicích - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
9.10.2015 - 26.10.2015 Rozhodnutí č. 45/2015 - Dlážděný chodník od ZŠ k ulici Sadová - obec Troubky, ulice Dědina - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
9.10.2015 - 26.10.2015 Vv Rozhodnutí - Stavební povolení č. 128/2015 - stavební úpravy bytového domu č.p. 333,335 v Přerově, tř.17.listopadu 36,38 - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.10.2015 - 9.11.2015 Zveřejnění oznámení o zahájení řízení o schválení Aktualizace bezpečnostního programu pro PRECHEZA a.s., objekt "Závod Přerov, nábř. Dr.Edvarda Beneše 1170/24" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Oznámení
8.10.2015 - 4.1.2016 Pozvánka - promítání dokumentu "Poválečný kmotr"-Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Pozvánka
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Sidonie Polhošová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Sidonie Polhošová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Sidonie Polhošová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Sidonie Polhošová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Daniel Polhoš - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Daniel Polhoš - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 26.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Michal Gabor - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.10.2015 - 2.11.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 30.10.2015 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
8.10.2015 - 2.11.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 30.10.2015 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
8.10.2015 - 26.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
7.10.2015 - 23.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
7.10.2015 - 26.10.2015 Vv - oznámení uložení písemnosti - Pavel Horák - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
7.10.2015 - 23.10.2015 Vv Rozhodnutí č. 129/2015 - Prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby před dokončením - Dálnice D1,stavba 0137 Přerov-Lipník,SO 412-1 Přeložka trafostanice autosalonu,So 491-1 Přípojka NN pro SSZ-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
7.10.2015 - 29.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 27.10.2015 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
6.10.2015 - 21.10.2015 Záměry města Přerova schválené na 27.Radě města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
6.10.2015 - 22.10.2015 Vv - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/436 ul.Tršická a místní komunikaci ul.Ke Koupališti v Přerově XIII-Penčicích-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 22.10.2015 Vv Rozhodnutí č. 123/2015 - Prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby před dokončením - Regenerace panelového sídliště Přerov II-Předmostí - etapa 10-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Gejza Dirda - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Marcela Dirdová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Michal Dirda - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - David Dirda - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Gejzda Dirda - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Marcela Dirdová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Michal Dirda - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 23.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - David Dirda - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.10.2015 - 11.11.2015 Dražební vyhláška - Alena Koukalová - Dražby.net s.r.o. Nezařazené Dražební vyhláška
6.10.2015 - 22.10.2015 Zveřejnění návrhu koncepce "Národní plán povodí Dunaje" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
5.10.2015 - 22.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Hana Geigerová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.10.2015 - 22.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Hana Geigerová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
5.10.2015 - 21.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.10.2015 - 19.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.10.2015 - 19.10.2015 Vv Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - "Prodloužení kanalizace Výkleky" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
2.10.2015 - 13.10.2015 Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Přerova - Kancelář primátora - ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
1.10.2015 - 19.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
1.10.2015 - 19.10.2015 Oznámení o zahájení společného řízení a seznámí s podklady pro vydání rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Rozšíření ulice Palackého v Přerově" - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy Krajské úřady Oznámení
30.9.2015 - 16.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
29.9.2015 - 2.11.2015 Vv - Návrh Regulačního plánu Michalo - Žebračka - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.9.2015 - 15.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
29.9.2015 - 16.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Marek Girga - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.9.2015 - 16.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Holub Martin - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.9.2015 - 16.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Sabina Pechová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.9.2015 - 15.10.2015 Zveřejnění návrhu Koncepce včetně Vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
25.9.2015 - 27.10.2015 Záměry města Přerova - úplatný převod objektu V.Dlážka 48 v Přerově - MAJ-OSB Magistrát města Přerova Výběrové řízení
25.9.2015 - 12.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.9.2015 - 4.11.2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Anna Uříčářová - Exekutorský úřad Praha 10 Exekutorské úřady Usnesení
25.9.2015 - 12.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Robert Dirda-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2015 - 12.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Marta Dirdová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2015 - 12.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Bronislava Dirdová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2015 - 12.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Robert Dirda-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2015 - 12.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Marta Dirdová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2015 - 12.10.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Bronislava Dirdová-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.9.2015 - 12.10.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
24.9.2015 - 12.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Nikola Girgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.9.2015 - 12.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Danková Nataša - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.9.2015 - 12.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Bartuška Zdeněk - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.9.2015 - 31.10.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Michal Almaši - EURODRAŽBY.CZ a.s. Nezařazené Dražební vyhláška
23.9.2015 - 12.10.2015 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Vláčil Lubomír - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.9.2015 - 14.10.2015 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
15.9.2015 - 16.10.2015 Hasiči informují - Nebezpečí při kouření - Hasičský záchranný sbor OK Hasičský záchranný sbor Informace
14.9.2015 - 17.9.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
14.9.2015 - 17.9.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace 2610-2015-ESŽ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
14.9.2015 - 15.10.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - Ivo Zábranský-Exekutorský úřad Kroměříž Exekutorské úřady Usnesení
14.9.2015 - do odvolání Návrh programu 26.Rady města Přerova - Kancelář primátora-ORG Magistrát města Přerova Návrh programu
11.9.2015 - 14.9.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
11.9.2015 - 14.9.2018 Smlouva - Grantový program kultura MOTOR expert s. r. o. - 2684-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
11.9.2015 - 14.9.2018 Smlouva - Grantový program kultura Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - 2629-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
10.9.2015 - 11.12.2015 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 - OE-RO Magistrát města Přerova Informace
10.9.2015 - 16.10.2015 Upozornění k odstranění okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
9.9.2015 - 5.11.2015 Usnesení o elektronické dražbě - Patrik Soviš - Exekutorský úřad Zlín Exekutorské úřady Usnesení
9.9.2015 - 26.10.2015 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda v oboru vnitřní lékařství, kardiologie pro oblast Přerov-Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
27.8.2015 - 13.10.2015 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie pro oblast OK-Krajský úřad OK-odbor zdravotnictví Krajské úřady Výběrové řízení
24.8.2015 - 27.8.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov- 2582-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
24.8.2015 - 27.8.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
24.8.2015 - 15.10.2015 Usnesení o elektronické dražbě - Robert Zuzaník - Exekutorský úřad ve Zlíně Exekutorské úřady Usnesení
24.8.2015 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura Divadelní klub Ervínovci, z. s. - 2180-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura HOTEL JANA a.s. - 1558-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura HOTEL JANA a.s. - 1554-2015-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
6.8.2015 - 9.11.2015 Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Přerov - Státní pozemkový úřad Magistrát města Přerova Nabídka
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN - 2037-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Astronomický klub Přerov- 2040-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Base Area s. r. o.- 1856-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1868-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1867-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1563-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1585-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA Klub Rodinka - 2036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Ensemble Damian o.s. - 1817-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura František Přeslička 2179-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Jitka Bláhová - 1014-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura KORNET - 1313-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Markus M o.s. - 2181-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4831954
Za týden: 1474650
Za den: 1462085
Online návštěvníků: 409
 
load