Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
24.11.2015 - 10.12.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
24.11.2015 - 10.12.2015 Vv Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Vodovod Osek - Oldřichov" -Městský úřad Lipník nad Bečvou Městské úřady, magistráty Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv - oznámení uložení písemnosti - Otakar Valenta-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv - oznámení uložení písemnosti - Nikola Girgová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv - Oznámení uložení písemnosti - Marek Girga - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Bohuslava Poláchová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Ivo Nezhyba - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Lukáš Váňa - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 11.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Josef Koláček - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2015 - 10.12.2015 Usnesení - prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv-k.ú.Sobíšky-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Usnesení
23.11.2015 - 27.11.2015 Pozvánka na 31.schůzi Rady města Přerova - Kancelář primátora - ORG Magistrát města Přerova Pozvánka
20.11.2015 - 7.12.2015 Zveřejnění záměrů města Přerova schválené na 11.Zastupitelstvu města Přerova-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
20.11.2015 - 7.12.2015 Záměry města Přerova - převedení nemovitého majetku-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
20.11.2015 - 23.11.2018 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
20.11.2015 - 23.11.2018 Smlouva - Grantový program kultura Nadace pro transplantaci kostní dřeně 2959-2015-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Daša Ištanková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Dáša Ištanková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Eva Ištanková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Anna Ištanková-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Pavel Ištanek - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Daša Ištanková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.11.2015 - 8.1.2016 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru přeprava pacientů neodkladné péče pro oblast Přerov - KÚ Olomouckého kraje Krajské úřady Výběrové řízení
20.11.2015 - 7.12.2015 Rozhodnutí - Stavební povolení č.55/2015 - Regenerace panelového sídliště Přerov II-Předmostí-etapa 10 (Tyršova, Teličkova) - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
20.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení o zahájení řízení "Dřevohostice - Kanalizace, ul. Nábřežní"- STAV-ZEM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Štefan Liščinský - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.11.2015 - 7.12.2015 Vv Oznámení uložení písemnosti - Štefan Liščinský - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.11.2015 - 3.12.2015 Záměry města Přerova schválené na 30.Radě města Přerova MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
18.11.2015 - 9.12.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 8.12.2015 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
18.11.2015 - 4.12.2015 Vv Usnesení - prodloužení zákonné lhůty pro vydání povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a povolení ke zřízení vodních děl \"Dálnice D1,stavba 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou\" - 2.prodloužení lhůty - KÚ OK Krajské úřady Usnesení
16.11.2015 - 17.12.2015 VV "Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Křenovice" - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.11.2015 - 30.11.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
13.11.2015 - 30.11.2015 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví "Program zlepšování kvality ovzduší-Zóna CZ07 Střední Morava" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
13.11.2015 - 9.12.2015 Vyhlášení termínu zkoušky k prokázání znalostí místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Vyhlášení termínu zkoušky - doprava
12.11.2015 - 15.12.2015 Vv Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Stará Ves - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.11.2015 - 30.11.2015 Záměr statutárního města Přerova schválený na 16.schůzi Rady města Přerova - úplatný převod - doprodej nebytových jednotek - MAJ-BS Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
12.11.2015 - 30.11.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
12.11.2015 - 30.11.2015 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v městě Kojetíně na místní komunikaci Masarykovo náměstí, na krajské silnici II/367, III/4335 v rámci realizace akce "Revitalizace Masarykova náměstí v Kojetíně" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.11.2015 - 27.11.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Propojovací chodník bočnímu vstupu domu č.21,Přerov-tř.gen.Janouška-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
11.11.2015 - 27.11.2015 Pozvánka - Projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2016 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Pozvánka
11.11.2015 - 2.12.2015 Setkání s podnikateli - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Pozvánka
11.11.2015 - 27.11.2015 Dražební vyhláška -likvidace dědictví po Karlu Šmejdovcovi - Exekutorský úřad Kroměříž Exekutorské úřady Dražební vyhláška
11.11.2015 - 27.11.2015 Vv Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - "Dálnice D1,st.0137 - D 131 SSÚD Přerov" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.11.2015 - 3.12.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 2.12.2015 pro Přerov - ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
10.11.2015 - 26.11.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.11.2015 - 26.11.2015 Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby - "Navýšení terénu v záplavovém území Troubky" - STAV-ZEM Magistrát města Přerova Usnesení
9.11.2015 - 10.12.2015 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba - Mgr.Ilona Adámková-Exekutorský úřad Frýdek-Místek Exekutorské úřady Usnesení
9.11.2015 - 26.11.2015 Vv o možnosti převzít písemnost - TOPLINE LOGISTIC spol. s r.o.-ESž-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
9.11.2015 - 7.1.2016 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Petr Čagánek-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
9.11.2015 - 4.2.2016 Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Přerov - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Nabídka
5.11.2015 - 13.1.2016 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) - Gabriela Klusáková,Zdeněk Klusák - Exekutorský úřad Brno-venkov Exekutorské úřady Usnesení
3.11.2015 - 13.1.2016 Oznámení o dražbě - Dražební vyhláška nedobrovolné dražby elektronické - Petr Peterka, Denisa Peterková - Radek Zahradník, dražebník Nezařazené Dražební vyhláška
3.11.2015 - 4.12.2015 Usnesení o dražbě nemovitých věcí - Anna Uříčářová - Exekutorský úřad Praha 10 Exekutorské úřady Usnesení
30.10.2015 - 30.11.2015 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Homogenizační nádrž v areálu Prechezy, a.s. Přerov - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
30.10.2015 - 17.12.2015 Usnesení - Dražební vyhláška o provední elektronické dražby družstevního podílu povinného v bytovém družstvu - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
27.10.2015 - 10.12.2015 Usnesení o elektronické dražbě - Marcel Minařík-EXekutorský úřad ve Zlíně Exekutorské úřady Usnesení
21.10.2015 - 15.5.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
21.10.2015 - 15.5.2018 Smlouva - Grantový program kultura Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov 1818-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
21.10.2015 - 15.5.2018 "Smlouva - Grantový program kultura Český svaz žen o.s. 2798-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
21.10.2015 - 15.5.2018 Smlouva - Grantový program kultura Jakub Neuls 1869-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
21.10.2015 - 27.11.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - Jindřich Chodilík-Exekutorský úřad Praha-východ Exekutorské úřady Usnesení
14.10.2015 - 3.12.2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - STAVBEST Morava a.s., Jan Králíček -Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
13.10.2015 - 3.12.2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Dana Petrová - Exekutorský úřad Brno-Město Exekutorské úřady Usnesení
12.10.2015 - 26.11.2015 Usnesení o opakované elektronické dražbě - Daniel Dočkal - Exekutorský úřad ve Zlíně Exekutorské úřady Usnesení
8.10.2015 - 4.1.2016 Pozvánka - promítání dokumentu "Poválečný kmotr"-Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Pozvánka
14.9.2015 - 17.9.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
14.9.2015 - 17.9.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace 2610-2015-ESŽ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
14.9.2015 - do odvolání Návrh programu 26.Rady města Přerova - Kancelář primátora-ORG Magistrát města Přerova Návrh programu
11.9.2015 - 14.9.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
11.9.2015 - 14.9.2018 Smlouva - Grantový program kultura MOTOR expert s. r. o. - 2684-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
11.9.2015 - 14.9.2018 Smlouva - Grantový program kultura Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - 2629-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
10.9.2015 - 11.12.2015 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016 - OE-RO Magistrát města Přerova Informace
24.8.2015 - 27.8.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov- 2582-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
24.8.2015 - 27.8.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
24.8.2015 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura Divadelní klub Ervínovci, z. s. - 2180-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura HOTEL JANA a.s. - 1558-2015 - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
19.8.2015 - 22.8.2018 Smlouva - Grantový program kultura HOTEL JANA a.s. - 1554-2015-Kancelář primátora Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN - 2037-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Astronomický klub Přerov- 2040-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Base Area s. r. o.- 1856-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1868-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1867-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1563-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1585-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA Klub Rodinka - 2036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Ensemble Damian o.s. - 1817-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura František Přeslička 2179-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Jitka Bláhová - 1014-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura KORNET - 1313-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Markus M o.s. - 2181-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 2029-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 2031-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 1870-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Nadační fond Blues nad Bečvou - 1036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Občanská společnost DSI, o.s. - 2140-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Občanské sdružení Vocantes - 1548-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - 1017-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - 1022-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5149688
Za týden: 1792384
Za den: 1779819
Online návštěvníků: 491
 
load