Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
27. 6. 2016 - 14. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Vladimír Matura - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 6. 2016 - 14. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Marcela Mazaníková - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 6. 2016 - 14. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Marcela Mazaníková, Vlastimil Mazaník - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 6. 2016 - 13. 7. 2016 Vv - Oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Přerově I - Městě, dvorní trakt domu Velké Novosady 552/14, dle přiložené situace" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Vv návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby "Fyzická revitalizace Revolučního náměstí a navazujících komunikací - II. část" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Program 48. schůze Rady města Přerova - KP-ORG Magistrát města Přerova Návrh programu
24. 6. 2016 - 2. 8. 2016 Vv - veřejné projednání návrhu 4A.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
24. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
23. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
23. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/434 Kozlovice - průtah" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
23. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Záhumení v Přerově IV-Kozlovicích - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23. 6. 2016 - 7. 9. 2016 Usnesení - vydání dražební vyhlášky - Helena Beková - Exekutorský úřad Praha-západ Exekutorské úřady Usnesení
22. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Záměry města Přerova schválené na 47.schůzi Rady města Přerova a na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
22. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Vladimír Matura - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 6. 2016 - 8. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
22. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Petr Černotík-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Milan Duda-ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21. 6. 2016 - 13. 7. 2016 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí - FÚ pro OK Finanční úřady Dražební vyhláška
21. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Přeložka veřejného osvětlení ul.Svépomoc II, Přerov - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
21. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci ul.Palackého v Přerově (dvorní trakt za areálem pošty), v termínu od 1.7.2016 do 31.7.2016 - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 6. 2016 - 9. 8. 2016 Vv - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Křenovice-ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Rozhodnutí č. 174/2016 - Zvláštní užívání pozemních komunikací - vyhrazené parkování - Přerov I-Město, Palackého 26-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Rozhodnutí
20. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.U Tenisu,Koliby,Dvořákova v Přerově-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Územní rozhodnutí č. 53/2016 - rozhodnutí o umístění stavby - Rozšíření veřejného osvětlení v Přerově V-Dluhonicích-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
20. 6. 2016 - 7. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
17. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Záměry statutárního města Přerova - MAJ-BS Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
17. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
17. 6. 2016 - 19. 7. 2016 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č. 1/2016 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015-OE-DDP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 19. 7. 2016 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č. 2/2016 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015-OE-DDP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 19. 7. 2016 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č. 3/2016 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014-OE-DDP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 19. 7. 2016 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č. 4/2016 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014-OE-DDP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 19. 7. 2016 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č. 1/2016 o vyměření místního poplatku ze psů za rok 2015-OE-DDP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Větrná, Hlavní v Přerově VI-Újezdci - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Přerově II-Předmostí Pod Skalkou 22-28-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Územní rozhodnutí č. 52/2016 - rozhodnutí o umístění stavby "D55, stavba 55502 Kokory-Přerov"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
17. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Výběrové řízení na obsazení místa -vedoucí odd.majetkoprávního - Odbor správy majetku a kom.služeb-Kancelář tajemníka-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
16. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Havlíčkova v Přerově I - Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci ul. Kratochvílova v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Územní rozhodnutí č. 50/2016 - rozhodnutí o umístění stavby - Přístavba a nástavba objektu pro rodinnou rekreaci v Přerově XII - Žeravicích č.ev.50 - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
15. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa - referent Odd.školství a mládeže a asistentka vedoucí Odboru sociálních věcí a školství MMPr - Kancelář tajemníka-PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
15. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/0555 ul. 9.května v Přerově I-Městě, místní komunikace ul. Přerovská, ul. Nová čtvrť, ul. Hlavní v Přerově VI-Újezdci-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 6. 2016 - 18. 7. 2016 Elektronická evidence tržeb- informace pro občany - Finanční úřad pro Olomoucký kraj Finanční úřady Informace
15. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Drahomíra Maturová - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15. 6. 2016 - 28. 6. 2016 Pozvánka na akci "Z očí do očí" - Kancelář primátora-KOM Magistrát města Přerova Pozvánka
14. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Vv oznámení uložení písemnosti - Jiří Přikryl - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Vv oznámení uložení písemnosti - Pavla Dvorská - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Mazaníková Marcela - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Vv - oznámení uložení písemnosti - Mazaník Vlastimil - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v Přerově - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Škodova v Přerově I-Městě - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 6. 2016 - 14. 7. 2016 Oznámení o skončení exekuce - Jana Adamová-Soudní exekutor JUDr.Juraj Podkonický,Ph.D. Exekutorské úřady Oznámení
13. 6. 2016 - 28. 7. 2016 Dražební vyhláška - Pavla Chodilíková-Exekutorský úřad Olomouc Exekutorské úřady Dražební vyhláška
13. 6. 2016 - 29. 6. 2016 Vv Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.Větrná v Přerově VI-Újezdci-ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Oznámení o přerušení el.energie dne 29.6.2016 pro Přerov VII-Čekyně, Přerov XI-Vinary, Přerov X-Popovice-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
10. 6. 2016 - 11. 7. 2016 Usnesení - odročení dražebního jednání - Ludmila Seidlová, Jaroslav Seidl - Exekutorský úřad Praha-Východ Exekutorské úřady Usnesení
6. 6. 2016 - 8. 7. 2016 Vv Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Želatovice - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6. 6. 2016 - 8. 7. 2016 Zveřejnění výběrového řízení na provozovatele městských trhů a městských jarmarků a na nájem nebytové jednotky Vaňkova 14-MAJ-MPO Magistrát města Přerova Výběrové řízení
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
3. 6. 2016 - 4. 7. 2016 Usnesení - vydání vyhlášky podle § 62 z.ř.s. - Jarmila Slouková-Okresní soud v Kroměříži Soudy Usnesení
31. 5. 2016 - 28. 6. 2016 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí - Finanční úřad pro OK, územní pracoviště Přerov Finanční úřady Dražební vyhláška
31. 5. 2016 - 20. 7. 2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání - (dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí) - Galuška Jiří - Exekutorský úřad Chrudim Exekutorské úřady Usnesení
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
26. 5. 2016 - 21. 7. 2016 Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Lubomír Heitel-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
25. 5. 2016 - 14. 7. 2016 Usnesení o nařízení dražebního roku - o provedení elektronické dražby - Ing.Miroslav Humplík-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
23. 5. 2016 - 8. 7. 2016 Vv Návrh 2.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19. 5. 2016 - 2. 8. 2016 Dražební vyhláška - Belisar Trade, s.r.o. - Exekutorský úřad, Praha 9 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
10. 5. 2016 - 8. 7. 2016 Exekuční příkaz - prodej nemovitých věcí, Usnesení -Dražební vyhláška - Gabriela Jemelková-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
9. 5. 2016 - 17. 10. 2016 Fotosoutěž - Přerovské příběhy - Kancelář primátora - KOM Magistrát města Přerova Informace
5. 5. 2016 - 4. 8. 2016 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kozlovice - Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Nabídka
3. 5. 2016 - 30. 6. 2016 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Dagmar Chumchalová-Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Usnesení
27. 4. 2016 - 28. 7. 2016 Oznámení o zamýšleném převodu pro k.ú.Újezdec u Přerova-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Oznámení
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\" - PRI-PZD Magistrát města Přerova Vyhlášení
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL Magistrát města Přerova Smlouva
1. 4. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nezařazené Výzva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG Magistrát města Přerova Informace
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0794/2016 - Nadační fond Blues nad Bečvou-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0652/2016 - Dechový orchestr Haná Přerov z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0900/2016 - Občanská společnost DSi, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0716/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0742/2016 - Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0747/2016 - "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0705/2016 - Markus M o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0698/2016 - Občanské sdružení Vocantes-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0689/2016 - KORNET, z. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0582/2016 - Kulturní spolek Academic, o. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0817/2016 - MOTOR expert s. r. o.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0684/2016 - Základní škola Přerov, Trávník 27-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0802/2016 - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0835/2016 - HOTEL JANA a. s.-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0666/2016 - Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov-KP-ORG Magistrát města Přerova Smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak městaPřerov 760

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 12931150
Za týden: 166389
Za den: 18975
Online návštěvníků: 309
 
load