Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
29.7.2015 - 26.8.2015 Dražební vyhláška - Radko Sýkora - Exekutorský úřad Praha 3 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
29.7.2015 - 31.8.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 28.8.2015 pro Přerov-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
29.7.2015 - 28.8.2015 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 27.8.2015 pro Přerov VII-Čekyně-ČEZ Distribuce, a.s. Nezařazené Oznámení
29.7.2015 - 14.8.2015 Rozhodnutí o schválení návrhu - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Sobíšky-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Rozhodnutí
29.7.2015 - 14.8.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
28.7.2015 - 13.8.2015 Rozhodnutí - Stavební povolení č. 38/2015 - Provizorní oprava místní komunikace ul.K Rybníčku a Vinohrádky Přerov VII-Čekyně-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
28.7.2015 - 10.8.2015 Výběrové řízení na pracovní pozici - Sociální pracovník - Centrum sociálních služeb Kojetín Nezařazené Výběrové řízení
28.7.2015 - 10.8.2015 Výběrové řízení na pracovní pozici - Sociální pracovník-zástup za MD-Centrum sociálních služeb Kojetín Nezařazené Výběrové řízení
27.7.2015 - 12.8.2015 Rozhodnutí č. 85/2015 - Prodloužení platnosti stavebního povolení - "Dětské hřiště v lokalitě Petřivalského"-STAV-SÚ Magistrát města Přerova Rozhodnutí
27.7.2015 - 27.8.2015 Rozhodnutí - schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú.Dluhonice-Státní pozemkový úřad Pozemkový fond Rozhodnutí
24.7.2015 - 10.8.2015 Záměr statutárního města Přerova - převod, pacht, směna nemovitého majetku v k.ú. Přerov, k.ú. Kozlovice a k.ú. Penčice - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
24.7.2015 - 10.8.2015 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna CZ07 Střední Morava" - STAV-ŽP Magistrát města Přerova Informace
24.7.2015 - 10.8.2015 Oznámení-zahájení územního řízení o umístění stavby "Regenerace panelového sídliště Předmostí-12.etapa, parkové úpravy prostoru na ulici Prostějovská a přemístění památníku Mistra Jana Husa" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Oznámení
24.7.2015 - 17.9.2015 Usnesení o opakované dražbě - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Lubomír Heitel - Exekutorský úřad Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
23.7.2015 - 10.8.2015 Vv-Oznámení o možnosti převzít písemnost - Renata Čonková - ESŽ-ŽU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.7.2015 - 7.8.2015 Územní rozhodnutí č. 41/2015 a Stavební povolení č. 41/2015 - rozhodnutí o umístění stavby "7. odstředivka ZS v areálu Prechezy a.s. Přerov" - STAV-SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
22.7.2015 - 7.8.2015 Vv-Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v obci Hradčany, na krajské silnici III/43718 a místních komunikacích v rámci realizace akce "Obec Hradčany - doplnění trvalého dopravního značení" - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.7.2015 - 7.8.2015 Vv-Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici II/436 ul. Jabloňová, místní komunikaci ul. Jabloňová, Na Červenici a Slunečná v Přerově VII - Čekyni, omezení vjezdu vozidel nad 7,5t - ESŽ-DS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.7.2015 - 7.8.2015 Vv-Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - návrhu stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici III/43420 a místních komunikacích v obci Pavlovice u Přerova v rámci realizace akce "Úprava návsi v obci Pavlovice u Přerova" - Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.7.2015 - 10.8.2015 Vv-Oznámení uložení písemnosti - Michal Zbořil - ESŽ-OPM Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.7.2015 - 6.8.2015 Územní rozhodnutí č. 40/2015 a Stavební povolení č. 40/2015 - rozhodnutí o umístění stavby "Obnova kondenzační věže K-systém, ŽPM v areálu Prechezy a.s. Přerov" - STAV/SÚ Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
20.7.2015 - 1.9.2015 Vv Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Radvanice - ROZ/UP Magistrát města Přerova Oznámení
17.7.2015 - 3.8.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.7.2015 - 3.8.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství-OE-DDP Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení-KP-KOM Magistrát města Přerova Informace
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN - 2037-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Astronomický klub Přerov- 2040-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Base Area s. r. o.- 1856-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1868-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.-1867-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1563-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA klub Dlažka - 1585-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura DUHA Klub Rodinka - 2036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Ensemble Damian o.s. - 1817-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura František Přeslička 2179-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Jitka Bláhová - 1014-2015 - KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura KORNET - 1313-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Markus M o.s. - 2181-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 2029-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 2031-2015 -KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace - 1870-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Nadační fond Blues nad Bečvou - 1036-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Občanská společnost DSI, o.s. - 2140-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Občanské sdružení Vocantes - 1548-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - 1017-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Smíšený pěvecký sbor VOKÁL - 1022-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7-1052-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Taneční škola Puls Přerov - 2351-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura TRUBAČI OMS PŘEROV - 1058-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - Grantový program kultura Základní škola Přerov, Trávník 27 - 1859-2015 Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, kultura
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva uzavřená v rámci dotace v oblasti kultury - sdělení o vyvěšení - KP-KOM-650 Magistrát města Přerova Informace
17.7.2015 - 20.7.2018 Smlouva - dotace kultura Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - 0745-2015-KP-KOM Magistrát města Přerova Smlouva
17.7.2015 - 3.8.2015 Vv o možnosti převzít písemnost - HANEKE s.r.o. - ESŽ-ZU Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.7.2015 - 3.8.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.7.2015 - 30.7.2015 Vyhlášení výběrového řízení na pozici - referent Oddělení školství a mládeže Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova - Kancelář tajemníka -PERS Magistrát města Přerova Výběrové řízení
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Grantového programu 2015 v oblasti sociální a zdravotnictví a smlouvy uzavřené v rámci dotace v sociální oblasti- sdělení o vyvěšení - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Informace
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sdružení SOS dětských vesniček - 0472-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - 0443-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální SNADNO, o.s. Přerov - 0475-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Středisko rané péče SPRP Olomouc - 0426-2015 - SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace - 0463-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov - 0451-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace v Přerově - 0466-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní organizace Přerov - 0447-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.základní organizace Přerov - 0450-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace SPCCH 3 - 0449-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Přerov 2 -0448-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - 0444-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - 0445-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Územní organizace SD ČR v Přerově - 0453-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Základní škola Přerov, Trávník 27 - 0471-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast zdravotnictví Bc. Eva JAREMEJKOVÁ - 0405-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, zdravotnictví
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast zdravotnictví Oblastní charita Červený Kostelec - 0406-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, zdravotnictví
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace - 1628-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - dotace v sociální oblasti Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - 2145-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouva
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální DUHA Klub Rodinka - 0474-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Duševní zdraví, o.p.s.- 0457-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální ALFA HANDICAP Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Armáda spásy v České republice, z. s. - 0456-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. - 0468-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Člověk v tísni, o.p.s. - 0458-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Člověk v tísni, o.p.s. - 0459-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Člověk v tísni, o.p.s. - 0460-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Fotbalový klub KOZLOVICE - 0454-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - 0476-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální KLUB STOMIKŮ O.S. PŘEROV - 0467-2015 -SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. - 0469-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální NADĚJE - 0473-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální o.s. KAPPA-HELP - 0462-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Oblastní spolek ČČK P ř e r o v - 0461-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální ROSKA PŘEROV regionální org. Unie Roska v ČR - 0446-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. - 0470-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sdružení sluchově postižených KROUŽEK Přerov - 0464-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 16.7.2018 Smlouva - Grantový program oblast sociální Sdružení sluchově postižených KROUŽEK Přerov - 0465-2015-SVŠ-SVaZ Magistrát města Přerova Smlouvy, Grantový program, sociální
15.7.2015 - 31.7.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.7.2015 - 30.7.2015 Záměr města Přerova - převod nemovitého majetku v k.ú.Přerov - MAJ-MPO Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
15.7.2015 - 22.9.2015 Vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod nemovitých věcí v k.ú.Litovel - Správa státních hmotných rezerv Nezařazené Výběrové řízení
14.7.2015 - 30.7.2015 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ Magistrát města Přerova Vyhlášení

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 4311339
Za týden: 954035
Za den: 941470
Online návštěvníků: 452
 
load