Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
24. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Nařízení města Přerova č. 2/2017, kterým se mění Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č. 2/2016 - Kancelář tajemníka - PRAV magistrát města Přerova nařízení
24. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Přístavba a nástavba objektu pro rodinnou rekreaci v Přerově XII-Žeravicích č.ev.50" - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
24. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Územní rozhodnutí č. 49/2017 - Optická síť FFTH obce Rokytnice - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
24. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Rozhodnutí - Stavební povolení č. 16/2017 - "Rekonstrukce ulice Förchtgottova v Tovačově" - STAV-SÚ magistrát města Přerova rozhodnutí
24. 4. 2017 - 11. 5. 2017 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Eva Svačinová - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 33/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II./490 a III./4348 - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
21. 4. 2017 - 28. 4. 2017 Program 68.schůze Rady města Přerova - Kancelář primátora - ORG magistrát města Přerova návrh programu
21. 4. 2017 - 17. 5. 2017 Termín zkoušky - taxislužba - ESŽ-DS magistrát města Přerova vyhlášení termínu zkoušky - doprava
21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Martin Cedidlo - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vv Rozhodnutí - "Brodek u Přerova - kanalizace, ul. B.Němcové" - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vv Rozhodnutí - Brodek u Přerova - kanalizace, ul. Tovární - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/435 kř. II/367 - Tovačov-Stavba 1, SO 110 Silnice II/435, úsek 10B"-STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
21. 4. 2017 - 26. 5. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška - Marek Jiří - Exekutorský úřad Karlovy Vary exekutorské úřady usnesení
21. 4. 2017 - 25. 5. 2017 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,právní a správních činností krajské úřady záměry Olomouckého kraje
21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci 31/2017 - Horní náměstí v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
20. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy -Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci 30/2017 u. Havlíčkova v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
20. 4. 2017 - 26. 5. 2017 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj finanční úřady dražební vyhláška
20. 4. 2017 - 26. 5. 2017 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - Finanční úřad pro Olomoucký kraj finanční úřady dražební vyhláška
20. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Územní rozhodnutí č. 50/2017- Výstavba chodníků v ulici Bochořská, Náves a 9.května v obci Vlkoš - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
20. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
19. 4. 2017 - 1. 6. 2017 Dražební vyhláška - veřejná dražba dobrovolná - elektronická - Karel Macháčík, Michaela Macháčíková, Jana Horváthová - Dražby.net s.r.o. nezařazené dražební vyhláška
19. 4. 2017 - 9. 5. 2017 Vv Oznámení uložení písemnosti - Denisa Janigová - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci ul. Šířava v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 29/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici Vinary-Lýsky - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
18. 4. 2017 - 4. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 29/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/436 a místních komunikacích v Přerově a jeho místních částech - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
18. 4. 2017 - 4. 5. 2017 Oznámení zahájení územního řízení - Hradčany, střed obce, obnova vedení NNv - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
18. 4. 2017 - 23. 5. 2017 Vv - "Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Měrovice nad Hanou"- ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení "Obec Čechy - ČOV a stoková síť" - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Vladimír Marek - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 26/2017 - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci ul. Č. Drahlovského v Přerově I - Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 28/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích III./4368, III./43614 a III./43617 v obci Lazníky a Lazníčky - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 27/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III./4348, II./490, III./43212 - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
13. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a zprávu přezkoumání hospodaření za rok 2016 Svazku Sdružení obcí střední Moravy - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené informace
13. 4. 2017 - 11. 5. 2017 Zápis dětí do MŠ - ŠKOL/SVŠ magistrát města Přerova oznámení
12. 4. 2017 - 28. 4. 2017 Vv Opatření obecné povahy 25/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43328 a místních komunikacích v obci Křenovice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
12. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Milan Svačina - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
12. 4. 2017 - 2. 5. 2017 Vv - oznámení o uložení písemnosti - Milan Svačina - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
11. 4. 2017 - 27. 4. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
11. 4. 2017 - 13. 5. 2017 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - Finanční úřad pro Olomoucký kraj finanční úřady veřejná vyhláška
11. 4. 2017 - 31. 5. 2017 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru klinická onkologie pro oblast Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví krajské úřady výběrové řízení
10. 4. 2017 - 26. 4. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
7. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 1/2017 - o vyměření místního poplatku ze psů za rok 2016 - OE-DDP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
7. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 2/2017 - o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016 - OE-DDP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
7. 4. 2017 - 10. 5. 2017 Vv - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 1/2017 - o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016 - OE-DDP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
5. 4. 2017 - 22. 6. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Robert Frieber - Exekutorský úřad Klatovy exekutorské úřady usnesení
5. 4. 2017 - 22. 6. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Robert Frieber - Exekutorský úřad Klatovy exekutorské úřady usnesení
5. 4. 2017 - 9. 10. 2017 Vyhlášení popisu věci - Policie ČR, územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
4. 4. 2017 - 26. 4. 2017 Výběrové řízení na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - MAJ-BS magistrát města Přerova výběrové řízení
4. 4. 2017 - 9. 10. 2017 Zveřejnění nálezu vozidla zn. Seat Cordoba - Policie ČR, územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
4. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitostí - Antonín Jurečka - Exekutorský úřad Šumperk exekutorské úřady exekuční příkaz
4. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitostí - Antonín Jurečka - Exekutorský úřad Šumperk exekutorské úřady exekuční příkaz
4. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Vv Oznámení o zahájení stavebního řízení "náhrada pneudopravy v PS 09 ve výrobní hale titanové běloby v areálu Prechezy, a.s. Přerov" - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
4. 4. 2017 - 5. 5. 2017 Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu "náhrada pneudopravy v PS 09 ve výrobní hale titanové běloby v areálu Prechezy, a.s. Přerov" - STAV-SÚ magistrát města Přerova informace
3. 4. 2017 - 26. 4. 2017 Zápis žáků do 1. ročníků ZŠ v Přerově - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova informace
31. 3. 2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov magistrát města Přerova výběrové řízení
31. 3. 2017 - 8. 6. 2017 Usnesení - elektronická dražba - Veronika Čonková - Exekutorský úřad Praha 3 exekutorské úřady usnesení
28. 3. 2017 - 2. 5. 2017 Zveřejnění záměrů Olomouckého kraje - bezúplatný převod nemovitého majetku v k.ú. Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností krajské úřady záměry Olomouckého kraje
28. 3. 2017 - 28. 4. 2017 Usnesení - zrušení usnesení - dražební vyhlášky - Jaromír Kouřil - Soudní exekutor - JUDr.Podkonický, Ph.D. exekutorské úřady usnesení
28. 3. 2017 - 1. 6. 2017 Nominace na Cenu města Přerova - Kancelář pirmátora - KOM magistrát města Přerova pozvánka
24. 3. 2017 - 26. 4. 2017 Vyhlášení výběrového řízení na převod pozemku v k.ú. Henčlov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
17. 3. 2017 - 28. 4. 2017 Vv - Hromadný předpisný seznam č. 1/2017 - Městský úřad Lipník nad Bečvou městské úřady, magistráty veřejná vyhláška
15. 3. 2017 - 4. 5. 2017 Usnesení o opakované dražbě - Gabriela Jemelková - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
15. 3. 2017 - 19. 5. 2017 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška - Pavel Mirga - Exekutorský úřad Praha-východ exekutorské úřady usnesení
28. 2. 2017 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
16. 2. 2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO magistrát města Přerova oznámení
13. 2. 2017 - 14. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2016 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2015 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2014 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
1. 2. 2017 - 4. 5. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - Státní pozemkový úřad Olomouc pozemkový fond nabídka
27. 1. 2017 - 28. 4. 2017 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
26. 1. 2017 - do odvolání Informace o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
8. 12. 2016 - 9. 12. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.11-015-001-08 - Teplo Přerov a.s. + dodatky ke smlouvě - OE-RO magistrát města Přerova smlouva
15. 9. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ magistrát města Přerova smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD magistrát města Přerova veřejná zakázka
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Informace o vyvěšení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016 -KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0715/2016 - Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0719/2016 - DUHA Klub Rodinka-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0829/2016 - Jaroslav Vraj-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0852/2016 - Věra Švejnochová-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0678/2016 - KERAMIKA ÚJEZDEC-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0731/2016 - Odbočka Svazu letců Česlé republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0838/2016 - Moravský institut vzdělávání, o. p. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0795/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0669/2016 - DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0810/2016 - DUHA klub Dlažka-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20361435
Za týden: 47463
Za den: 7369
Online návštěvníků: 45
 
load