Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Elektronická úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVystavení / staženíNázev oznámeníZdrojTyp
26. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
25. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Vv Oznámení zahájení řízení z moci úřední a Oznámení zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - "Stanoví trvalou úpravu provozu - parkovací plocha před Přerovankou v Přerově I - Městě, ul. Kratochvílova, dle přiložené situace" - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
25. 5. 2017 - 28. 6. 2017 Usnesení - elektronická dražba - Marek Jiří - Exekutorský úřad Karlovy Vary exekutorské úřady dražební vyhláška
25. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro rozhodnutí - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje krajské úřady informace
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy 38/2017 - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - točna MAD ul. Na Vrbovcích v Přerově IV-Kozlovicích - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci 52/2017 - nám. T.G.Masaryka v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Č.Drahlovského v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Rozhodnutí č. 70/2017 - Dodatečné povolení stavby - Bezkontaktní myčka automobilů v Přerově, ul. Jižní čtvrť I - STAV-SÚ magistrát města Přerova rozhodnutí
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Vv Oznámení o návrhu změny opatření obecné povahy - ochranné pásmo II. stupně, vodního zdroje Troubky - STAV-ZEM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
24. 5. 2017 - 9. 6. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Žeravice - oprava odvodňovacích žlabů pod Lapačem a Čekyňská Přerov XII-Žeravice - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
23. 5. 2017 - 4. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Penčičky - MAJ-MPO magistrát města Přerova oznámení
23. 5. 2017 - 4. 12. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Penčice - MAJ-MPO magistrát města Přerova oznámení
23. 5. 2017 - 8. 6. 2017 Vyhlášení nálezu - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
22. 5. 2017 - 10. 7. 2017 Návrh 10.změny Územního plánu města Přerova - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
22. 5. 2017 - 7. 6. 2017 Zveřejnění informace o DOKUMENTACI záměru "Modernizace trati Brno-Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov" - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
22. 5. 2017 - 14. 6. 2017 Termín zkoušky - taxislužba - ESŽ-DS magistrát města Přerova vyhlášení termínu zkoušky - doprava
22. 5. 2017 - 6. 6. 2017 Pozvánka na veřejné projednávání návrhové části Plánu mobility Přerov - Kancelář primátora-KOM magistrát města Přerova pozvánka
19. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Rozhodnutí - Stavební povolení č. 24/2017 - Oprava místních komunikací v obci Stará Ves - STAV-SÚ magistrát města Přerova rozhodnutí
19. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Oznámení zahájení Územního řízení - Rozšíření veřejné sítě elektronických komunikací CETIN - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
19. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Výběrové řízení na místo vedoucího úředníka - vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice - Městský úřad Hranice městské úřady, magistráty výběrové řízení
19. 5. 2017 - 12. 6. 2017 Výběrové řízení na místo vedoucího úředníka - vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice - Městský úřad Hranice městské úřady, magistráty výběrové řízení
18. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Vv Usnesení - zastavení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 v km provozního staničení 37,793, vpravo ve směru staničení - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství krajské úřady veřejná vyhláška
17. 5. 2017 - 2. 6. 2017 Vv Oznámení zahájení řízení z moci úřední a Oznámení zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - místní komunikace v Přerově I-Městě, 1. kolmé parkovací stání zleva vedle kontejnerového stání, před domem Sokolská 2779/5, ve velikosti současného stání - ESŽ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 5. 2017 - 2. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy č. 51/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II/434 ul. Podvalí, II/435 ul. Nádražní, místních komunikacích ul. Cimburkova, ul. Förchtgottova v Tovačově - MAJ-DOPR magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 5. 2017 - 2. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy č. 50/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II/150, III/43716, III/43718, III/43722, III/43714, III/01860 v Hradčanech - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - Tomáš Žatec - MAJ-DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - Augustin Zemánek - MAJ-DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - Rostislav Heczko - MAJ-DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - IP S ENGINEERING a.s. - MAJ.DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - Petro Malovanyy - MAJ-DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - Milan Dýčka - MAJ-DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 18. 7. 2017 Výzva č. 2 k vyzvednutí vozidla - Lukáš Adamský - MAJ-DOPR magistrát města Přerova výzva
17. 5. 2017 - 2. 6. 2017 Zveřejnění záměrů města Přerova schválených na 59. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
17. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Zveřejnění záměrů města Přerova schválených na 69. schůzi Rady města Přerova - MAJ-MPO magistrát města Přerova záměry města Přerova
16. 5. 2017 - 2. 6. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Vladimír Marek - ESŽ-ZU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
16. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Výběrové řízení na obsazení místa - sociální pracovník Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství MMPr - Kancelář tajemníka - PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
16. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Výběrové řízení na obsazení místa - sociální pracovník Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (se zaměřením na problematiku sociálně právní ochrany dětí) Odboru sociálních věcí a školství MMPr - Kancelář tajemníka - PERS magistrát města Přerova výběrové řízení
16. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Územní rozhodnutí č. 65/2017 - "Silnice II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská" - STAV-SÚ magistrát města Přerova územní rozhodnutí
16. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci 49/2017 ul. Na hrázi a Dluhonská v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
16. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy 47/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici ul. Nádražní v obci Horní Moštěnice - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
16. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Vv Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci 48/2017 - Horní náměstí v Přerově I-Městě - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
16. 5. 2017 - 10. 7. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Jiří Jurečka - Exekutorský úřad Přerov exekutorské úřady usnesení
16. 5. 2017 - 19. 6. 2017 Výběrové řízení na úplatný převod budovy v k.ú. Přerov - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
15. 5. 2017 - 13. 6. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. Elektřiny pro Přerov XII-Žeravice - ČEZ Distribuce, a.s. nezařazené oznámení
15. 5. 2017 - 1. 6. 2017 Vv Oznámení uložení písemnosti - Denisa Janigová - ESŽ-OPM magistrát města Přerova veřejná vyhláška
15. 5. 2017 - 28. 6. 2017 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru cévní chirurgie pro oblast Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje krajské úřady výběrové řízení
12. 5. 2017 - 2. 10. 2017 Seznam ohlášených akcí v souladu s hlukovou vyhláškou - KT-PRAV magistrát města Přerova informace
12. 5. 2017 - 29. 5. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "III/0555 Přerov, ul. 9. května" - STAV-SÚ magistrát města Přerova oznámení
12. 5. 2017 - 29. 5. 2017 Vv Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Přerově I-Město, ve vnitrobloku ul. Želatovská, 1. parkovací stání zleva za domem Želatovská 2598/17 - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
12. 5. 2017 - 29. 5. 2017 Vv o možnosti převzít písemnost - Martin Cedidlo - ESŽ-ŽU magistrát města Přerova veřejná vyhláška
12. 5. 2017 - 29. 5. 2017 Vv Rozhodnutí - Stavební povolení č. 67/2017 na stavbu "Náhrada pneudopravy v PS 09 ve výrobní hale titanové běloby v areálu Prechezy, a.s. Přerov" - STAV-SÚ magistrát města Přerova stavební povolení
11. 5. 2017 - 16. 6. 2017 Výběrové řízení - záměr nájmu nebytové jednotky č.191/103 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p.190,191 Přerov I-Město (Kozlovská 4) - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
11. 5. 2017 - 16. 6. 2017 Výběrové řízení - záměr nájmu nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p.2629,č.p.2630 Přerov I-Město (Optiky 3) - MAJ-MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
11. 5. 2017 - 29. 5. 2017 Vv Opatření obecné povahy 46/2017 - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II./434 a místních komunikacích ul. U Letiště, Sokolů, Zakladatelů, Slepá, Nová, Hliník, Martinská v Přerově VIII-Henčlově - ESŽ-DS magistrát města Přerova veřejná vyhláška
10. 5. 2017 - 19. 6. 2017 Výběrové řízení na úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, Přerov I-Město (Chemoprojekt) - MAJ_MPO magistrát města Přerova výběrové řízení
9. 5. 2017 - 29. 5. 2017 Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Pavlovice u Přerova - ROZ-UP magistrát města Přerova veřejná vyhláška
5. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Zveřejnění žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu Obnova zásobníků vápenného mléka v objektu bez č.p./č.e. v areálu Prechezy, a.s. Přerov - STAV-SÚ magistrát města Přerova informace
5. 5. 2017 - 5. 6. 2017 Vv Oznámení o zahájení stavebního řízení - Obnova zásobníků vápenného mléka v objektu bez č.p./č.e. v areálu Prechezy, a.s. Přerov - STAV-SÚ magistrát města Přerova veřejná vyhláška
3. 5. 2017 - 3. 8. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Přerov - Státní pozemkový úřad pozemkový fond nabídka
28. 4. 2017 - 29. 5. 2017 Kalkulace za rok 2016 - porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - VaK Přerov nezařazené informace
28. 4. 2017 - 15. 6. 2017 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru porodní asistentka pro oblast okres Olomouc, okres Přerov - Krajský úřad OK, odbor zdravotnictví krajské úřady výběrové řízení
26. 4. 2017 - 1. 6. 2017 Vv - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - Finanční úřad pro OK, Olomouc finanční úřady veřejná vyhláška
19. 4. 2017 - 1. 6. 2017 Dražební vyhláška - veřejná dražba dobrovolná - elektronická - Karel Macháčík, Michaela Macháčíková, Jana Horváthová - Dražby.net s.r.o. nezařazené dražební vyhláška
11. 4. 2017 - 31. 5. 2017 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru klinická onkologie pro oblast Přerov - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví krajské úřady výběrové řízení
5. 4. 2017 - 22. 6. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Robert Frieber - Exekutorský úřad Klatovy exekutorské úřady usnesení
5. 4. 2017 - 22. 6. 2017 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Robert Frieber - Exekutorský úřad Klatovy exekutorské úřady usnesení
5. 4. 2017 - 9. 10. 2017 Vyhlášení popisu věci - Policie ČR, územní odbor Přerov nezařazené vyhlášení
31. 3. 2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov magistrát města Přerova výběrové řízení
31. 3. 2017 - 8. 6. 2017 Usnesení - elektronická dražba - Veronika Čonková - Exekutorský úřad Praha 3 exekutorské úřady usnesení
28. 3. 2017 - 1. 6. 2017 Nominace na Cenu města Přerova - Kancelář pirmátora - KOM magistrát města Přerova pozvánka
28. 2. 2017 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
16. 2. 2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO magistrát města Přerova oznámení
13. 2. 2017 - 14. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2016 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2015 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
9. 2. 2017 - 12. 2. 2018 Opětovné vyhlášení nálezu - rok 2014 - VNITŘ-SLUŽ magistrát města Přerova vyhlášení
26. 1. 2017 - do odvolání Informace o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově - STAV-ŽP magistrát města Přerova informace
8. 12. 2016 - 9. 12. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.11-015-001-08 - Teplo Přerov a.s. + dodatky ke smlouvě - OE-RO magistrát města Přerova smlouva
15. 9. 2016 - do odvolání Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezařazené výzva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2555/2016 - Církevní mateřská škola v Přerově - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2484/2016 - Veslařský klub Přerov, z.s. - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
1. 7. 2016 - 4. 7. 2019 \"Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/2485/2016 - ÚAMK - AMK – BIKETRAL PŘEROV - SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
6. 6. 2016 - 10. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/02107/2016 -NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka-SVŠ-SVaZ magistrát města Přerova smlouva
30. 5. 2016 - 4. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, SML-2098-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
16. 5. 2016 - 21. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace subjektu KSK Limit, z.s. SML-1991-2016-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
14. 4. 2016 - 1. 1. 2027 Veřejná zakázka \\\"Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy\\\" - PRI-PZD magistrát města Přerova veřejná zakázka
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1538/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
4. 4. 2016 - 8. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/1536/2016 -Sportovní klub ŠELA SPORT, o.s.-SVŠ-ŠKOL magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0848/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0693/2016 - Smíšený pěvecký sbor VOKÁL-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0674/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0823/2016 - Český svaz chovatelů Okresní organizace Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0797/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přerov-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
31. 3. 2016 - 2. 4. 2019 Informace o zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016-KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Informace o vyvěšení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených v rámci Dotačního programu na podporu kultury pro rok 2016 -KP-ORG magistrát města Přerova informace
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0715/2016 - Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0719/2016 - DUHA Klub Rodinka-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0829/2016 - Jaroslav Vraj-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0852/2016 - Věra Švejnochová-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva
15. 3. 2016 - 18. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SML/0678/2016 - KERAMIKA ÚJEZDEC-KP-ORG magistrát města Přerova smlouva

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20564720
Za týden: 48205
Za den: 6790
Online návštěvníků: 99
 
load